Artykuły z kategorii

Litwa-Polska

Zakończył się drugi nabór wniosków proje…

29-05-2017

Do 22 maja 2017 roku. beneficjenci mogli składać wnioski o dofinansowanie w drugim naborze wniosków Programu współpracy transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Łącznie wpłynęło 89 aplikacji, a całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania...

Więcej

Europa Środkowa

Pomoc we wdrażaniu Programu Interreg Eur…

16-01-2017

Opublikowano polskie tłumaczenie podręcznika wdrażania programu współpracy transnarodowej  Interreg Europa Środkowa. Celem podręcznika jest dostarczenie partnerom wiodącym projektów oraz  partnerom projektów informacji oraz wytycznych, które usprawnią i przyczynią się do...

Więcej