Artykuły z kategorii

Litwa-Polska

Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Po…

14-02-2017

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST), instytucja publiczna utworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej poszukuje Menedżera Finansowego (z biegłą znajomością języka polskiego oraz angielskiego), w celu wdrażania Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. WST oferuje możliwość pracy w...

Więcej

Europa Środkowa

Pomoc we wdrażaniu Programu Interreg Eur…

16-01-2017

Opublikowano polskie tłumaczenie podręcznika wdrażania programu współpracy transnarodowej  Interreg Europa Środkowa. Celem podręcznika jest dostarczenie partnerom wiodącym projektów oraz  partnerom projektów informacji oraz wytycznych, które usprawnią i przyczynią się do...

Więcej