Artykuły z kategorii

Litwa-Polska

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU DLA ZAINTERESOWAN…

11-04-2018

Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, funkcjonujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zapraszają do uczestnictwa w szkoleniu dla zainteresowanych trzecim naborem...

Więcej

Europa Środkowa

Wsparcie współpracy w Europie Środkowej

10-10-2017

Do 25 stycznia 2018 r. potrwa trzeci nabór wniosków w programie współpracy transnarodowej Interreg Central Europe (Europa Środkowa) 2014-2020. Konkurs skierowany jest do organizacji publicznych i prywatnych, które chcą współpracować z...

Więcej

Region Morza Bałtyckiego

Południowy Bałtyk

III Doroczne wydarzenie Programu Interr…

05-04-2018

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk zaprasza do udziału w III Dorocznym Wydarzeniu Programu, które odbędzie się w dniach  23-24 maja br. w Kłajpedzie (Litwa) Mottem przewodnim wydarzenia jest hasło "Uwolnienie...

Więcej

INTERREG EUROPA

Ostatni nabór projektów Interregu Europa…

20-12-2017

Podczas VII posiedzenia Komitetu Monitorującego programu Interreg Europa, który odbył się w dniach 12-13 grudnia 2017 roku w  Tallinie (Estonia) zdecydowano o terminie czwartego naboru wniosków projektowych. Otwarcie czwartego naboru planuje...

Więcej

Polska-Rosja

Pierwszy nabór wniosków w Programie Wspó…

25-04-2018

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Wartość środków przeznaczonych na I nabór wynosi łącznie 41 416...

Więcej