Artykuły z kategorii

Europa Środkowa

Wsparcie współpracy w Europie Środkowej

10-10-2017

Do 25 stycznia 2018 r. potrwa trzeci nabór wniosków w programie współpracy transnarodowej Interreg Central Europe (Europa Środkowa) 2014-2020. Konkurs skierowany jest do organizacji publicznych i prywatnych, które chcą współpracować z...

Więcej

Region Morza Bałtyckiego

Południowy Bałtyk

Współpraca w obszarze Południowego Bałty…

30-05-2018

Stowarzyszenie Gmin Polskich RP Euroregion Bałtyk oraz pozostali międzynarodowi partnerzy projektu "Umbrella- Rozwój potencjału współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w regionie Południowego Bałtyku" realizowanego w ramach Programu Południowy Bałtyk zapraszają do udziału...

Więcej

INTERREG EUROPA

Ostatni nabór wniosków w Programie Inter…

10-05-2018

Czwarty i ostatni już nabór wniosków w programie  współpracy międzyregionalnej  Interreg Europa potrwa od 7 maja do 22 czerwca 2018 r. Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje...

Więcej

Polska-Rosja

Warsztaty praktyczne z przygotowywania f…

14-05-2018

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza na warsztaty praktyczne z przygotowywania formularzy aplikacyjnych w generatorze wniosków. Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów przygotowujących wnioski o dofinansowanie w ramach I naboru wniosków w...

Więcej

Ełk 5 czerwca br. na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie gościł  uczestników warsztatów dla instytucji zainteresowanych współpracą w Programie Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020. W spotkaniu udział wzięły  instytucje z województw podlaskiego i warmińsko mazurskiego, zainteresowane współpracą transgraniczną z partnerem z Litwy.

 

Spotkanie poprowadził ekspert z wieloletnim doświadczeniem w projektach i programach współpracy transgranicznej. Miało ono nowatorski charakter, gdzie poza prezentacją praktycznych rozwiązań na rzecz budowy efektu transgranicznego w projektach, uczestników podzielono na grupy i zaproszono do pracy w kilkuosobowych zespołach przy asyście pracowników Regionalnych Punktów Kontaktowych Programu w Olsztynie i Białymstoku oraz przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Dyskutowano m.in. o głównych czynnikach sprzyjających, ale też będących barierą dla współpracy transgranicznej z naciskiem na pogranicze Polski i Litwy. Wnioski i doświadczenia z warsztatów posłużą zarówno beneficjentom przyszłych projektów w pracach nad przygotowaniem ciekawych przedsięwzięć transgranicznych, jak i instytucjom programu w pracach nad doskonaleniem jego wdrażania.  Łącznie w szkoleniu udział wzięło 38 potencjalnych beneficjentów Programu. 

 

IMG 20180605 110250     IMG 20180605 122443     IMG 20180605 122451       IMG 20180605 123723

Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w Olsztynie zaprasza instytucje zainteresowane aplikowaniem w (trwającym do 28 czerwca) naborze wniosków na indywidualne konsultacje koncepcji projektowych.

Konsultacje odbędą się w dniach 14-15 czerwca 2018 r. w siedzibie Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, ul. Kajki 10. Czas przewidziany na konsultacje (na 1 wniosek) to maksymalnie 20 minut. Konsultacje mają na celu wsparcie potencjalnych beneficjentów podczas opracowywania wniosku aplikacyjnego, nie jest ich celem natomiast przedstawienie ogólnych informacji o naborze, czy Programie. Rejestracja na konsultacje jest obowiązkowa - konsultowani będą tylko zarejestrowani uczestnicy. 


Zasady rejestracji:

  1. Wskazanie  preferowanej godziny. Należy pamiętać, że jest to tylko propozycja, jako że ten termin może być już zarezerwowany przez innego beneficjenta. Pracownicy skontaktują się z Państwem w sprawie potwierdzenia terminu po zakończeniu rejestracji.
    2. Wskazanie osoby do kontaktu (imię i nazwisko), instytucja, dane kontaktowe (telefon i e-mail).
  2. Krótki opis zagadnień, które będą przedmiotem konsultacji.

Zainteresowane osoby proszone są o odesłanie jednego wypełnionego formularza w terminie do 6 czerwca na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i/lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Harmonogram konsultacji

14 czerwca – Ełk, Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, ul. Kajki 10

Godzina 12:20 – 16:00

15 czerwca – Ełk, Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, ul. Kajki 10

Godzina 10:00 – 14:10

Jednocześnie informujemy, że priorytetowo traktujemy rejestrację na 14 czerwca, natomiast rejestracja na 15 czerwca zostanie otwarta po wyczerpaniu miejsc w dniu poprzedzającym. W przypadku zgłoszeń na 15.06. prosimy każdorazowo telefonicznie konsultować z pracownikami RPK możliwość terminu konsultacji.

 

Formularz_zgłoszeniowy_14_czerwca.doc

Formularz_zgłoszeniowy_15_czerwca.doc

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w planowanych warsztatach szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 poświęconych planowaniu projektów transgranicznych na pograniczu polsko-litewskim. Warsztaty odbędą się w dniu 5 czerwca 2018 r. w Ełku (dokładne miejsce wydarzenia zostanie podane w najbliższym czasie).

 

Warsztaty przeprowadzone zostaną z udziałem eksperta doświadczonego w prowadzeniu szkoleń dla instytucji zainteresowanych współpracą transgraniczną oraz tworzeniem projektów transgranicznych, przy asyście pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu. Zaplanowano m.in. prezentację praktycznych rozwiązań na rzecz budowy efektu transgranicznego w projektach, dyskusję nad konstrukcją dobrego projektu w oparciu o kryteria oceny wniosków projektowych Programu w części dotyczącej transgraniczności. Przewidziano również prezentację dobrych praktyk w zakresie przygotowania dobrych projektów z wyraźnym efektem transgranicznym. Warsztaty podzielono na część prelekcji oraz sesję interaktywną w trakcie, której uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, gdzie wspólnie przygotowywane będą odpowiedzi na pytania przygotowywane przez organizatorów. Sesja interaktywna moderowana będzie przez eksperta zewnętrznego przy wsparciu pracowników Regionalnych Punktów Kontaktowych programu w Olsztynie i Białymstoku.

 

Z uwagi na charakter wydarzenia (praca w grupach) ilość miejsc dla uczestników została ograniczona do 60 osób. Rejestracji należy dokonywać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faks 89 521 93 09, na załączonym formularzu w terminie do 30 maja br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Agenda_05.06.2018._Ełk.pdf

Formularz_zgłoszeniowy_EŁK.doc

Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, funkcjonujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zapraszają do uczestnictwa w szkoleniu dla zainteresowanych trzecim naborem wniosków na projekty regularne, który potrwa do 28 czerwca 2018 r.

Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w Hotelu Wodnik w Giżycku przy ul. 3-go Maja 2.
Czas trwania szkolenia 10:00-13:00. Szkolenie przeprowadzą przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Program wydarzenia:
9.30-10.00 Rejestracja uczestników. Powitalna kawa.
10.00-10.30 Ogólne informacje o Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska oraz drugim otwartym naborze wniosków. Pytania i odpowiedzi.
10.30-11.30 Kwalifikowalność wydatków. Pytania i odpowiedzi.
11.30-12.00 Przerwa kawowa.
12.00-12.45 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie. Pytania i odpowiedzi.
12.45-13.00 Ćwiczenia praktyczne. Pytania i odpowiedzi.
13.00- 14.00 Indywidualne konsultacje (jedynie za wcześniejszym uzgodnieniem).

Rejestracja na szkolenie w Giżycku:
http://www.vilniusjts.eu/events/szkolenie-dla-potencjalnych-beneficjentwpodczas-iii-otwartego-naboru-wnioskw91

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

3 kwietnia 2018 r. ruszył kolejny, trzeci już nabór wniosków na projekty transgraniczne programu Litwa-Polska. Co ważne nabór otwarty jest na trzy z czterech priorytetów Programu:
1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

WAŻNE! Nabór nie obejmuje Priorytetu 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, ponieważ wszystkie fundusze w ramach Priorytetu 3 zostały rozdysponowane w trakcie pierwszego i drugiego naboru wniosków.

Nadrzędny cel Programu stanowi wsparcie trwałego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu na obszarze pogranicza polsko-litewskiego poprzez współpracę transgraniczną. W województwie warmińsko-mazurskim obszar kwalifikowalny Programu obejmuje subregion ełcki.

W tym naborze szczególnie oczekiwane są projekty dwustronne w Priorytecie 2, przyczyniające się do realizacji jego celu szczegółowego 2.2. tj. zmniejszenia bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia oraz osiągnięcia wskaźników produktu:
2.2.O.1. Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń (wspólny);
2.2.O.2. Liczba uczestników inicjatyw na rzecz mobilności transgranicznej (wspólny).

ISTOTNE INFORMACJE:
1. Maksymalne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, partnerzy projektu muszą wnieść 15 % wkładu własnego. Wartość projektu: minimalna wartość całkowita projektu musi przekroczyć 50 000 euro, natomiast maksymalnie projekty mogą osiągać wartość do 1 000 000 euro.
2. Podręcznik Programu, dedykowany 3 naborowi wniosków, w tym niezbędne załączniki (np. wzór wniosku o dofinansowanie, Wytyczne wypełniania wniosku o dofinansowanie, itp.) oraz szczegółowe wymagania dla trzeciego naboru są dostępne na stronie internetowej: www.lietuva-polska.eu w zakładce DOKUMENTY oraz TUTAJ.

Ostateczny termin składania wniosków to 28 czerwca 2018 r. godzina 16:00 czasu litewskiego. Wnioski muszą zostać dostarczone w wersji papierowej i elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego na adres Konstitucijos av 7, LT-09308, Wilno, Litwa.

WAŻNE! Wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie jest w trakcie procesu programowania i zostanie udostępniona w ciągu najbliższych tygodni. Już teraz w pakiecie aplikacyjnym można znaleźć wersję pdf wniosku, która odpowiada wersji cyfrowej.
Do zainstalowania i korzystania z cyfrowej wersji wniosku o dofinansowanie wymagany jest system operacyjny wspierany przez producenta (np. system Windows XP nie jest już obsługiwany przez firmę Microsoft, dlatego komputer powinien mieć zainstalowany co najmniej Windows 7).