Artykuły z kategorii

Litwa-Polska

Nowy newsletter Programu Litwa-Polska 20…

20-11-2017

Nowa usługa newsletter dostępna na stronie internetowej http://lietuva-polska.eu/show_newsletter.php?id=125 Świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim osobom, które wyraziły na to zgodę, automatyczne otrzymywanie wiadomości o aktualnych wydarzeniach Programu Litwa-Polska 2014-2020...

Więcej

Europa Środkowa

Wsparcie współpracy w Europie Środkowej

10-10-2017

Do 25 stycznia 2018 r. potrwa trzeci nabór wniosków w programie współpracy transnarodowej Interreg Central Europe (Europa Środkowa) 2014-2020. Konkurs skierowany jest do organizacji publicznych i prywatnych, które chcą współpracować z...

Więcej

Region Morza Bałtyckiego

Południowy Bałtyk

Regionalne seminarium Programu Południow…

15-11-2017

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w Regionalnym seminarium Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk, które odbędzie się w Iławie, 23 listopada 2017 r. Celem spotkania będzie m.in. przybliżenie...

Więcej

INTERREG EUROPA

Ostatni nabór projektów Interregu Europa…

20-12-2017

Podczas VII posiedzenia Komitetu Monitorującego programu Interreg Europa, który odbył się w dniach 12-13 grudnia 2017 roku w  Tallinie (Estonia) zdecydowano o terminie czwartego naboru wniosków projektowych. Otwarcie czwartego naboru planuje...

Więcej

Polska-Rosja

Warmia i Mazury z dofinansowaniem strate…

19-03-2018

W dniach 15-16 marca br. w Białymstoku odbyło się II posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, którego najważniejszym punktem był wybór strategicznych projektów pogranicza, tzw. Dużych...

Więcej

Nowa usługa newsletter dostępna na stronie internetowej http://lietuva-polska.eu/show_newsletter.php?id=125

Świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim osobom, które wyraziły na to zgodę, automatyczne otrzymywanie wiadomości o aktualnych wydarzeniach Programu Litwa-Polska 2014-2020. Zachęcamy do skorzystania z tej opcji.

W dniach 25-27 października br. w Białymstoku odbyło się IV posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Litwa-Polska 2014-2020. Komitet, w którego skład wchodzą również przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego rekomendowali do dofinansowania 38 projektów, wśród których znalazło się 13 przedsięwzięć z beneficjentami z województwa warmińsko-mazurskiego (w siedmiu z nich występują oni w roli beneficjenta wiodącego, a w pozostałych sześciu, jako zwykli partnerzy).

Łącznie beneficjenci z subregionu ełckiego, jedynego obszaru w województwie objętego zasięgiem Programu, w 13 zatwierdzonych projektach otrzymają dofinansowanie o łącznej wartości 266 416,81 euro.

Lista dofinansowanych projektów z województwa warmińsko-mazurskiego :

 1. Projekt nr LT-PL-2S-126 „Szlak turystyczno-krajoznawczy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych”.

Beneficjent Wiodący - Gmina Orzysz

Partner Projektu - Rejon Orański

 1. Projekt nr LT-PL-2S-128 „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonie Piskim i Alytusie”.

Beneficjent Wiodący -  Powiat Piski

Partner Projektu - Rejon Alytus

 1. Projekt nr LT-PL-2S-165 „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”.

Beneficjent Wiodący - Centrum Informacji Turystycznej w Alytus

Partner Projektu - Miasto Ełk

 1. Projekt nr LT-PL-2S-150 „Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych”.

Beneficjent Wiodący – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych Powiatu Giżyckiego

Partner Projektu - Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Projekt nr LT-PL-2S-116 „Nie zapomnij mnie”.

Beneficjent Wiodący - Centrum Rehabilitacji i Sportu Alytus

Partner Projektu - Gmina Orzysz

 1. Projekt nr LT-PL-2S-119 „Współpraca na rzecz włączenia społecznego „Obejmij muzykę”.

Beneficjent Wiodący - Centrum Kultury i Komunikacji w Alytusie

Partner Projektu - Ełckie Centrum Kultury

 1. Projekt nr LT-PL-2S-123 „Zdrowe sąsiedztwo”.

Beneficjent Wiodący - Gmina Ełk

Partner Projektu - Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Trokach

 1. Projekt nr LT-PL-2S-125 „Aktywne i zdrowe transgraniczne społeczeństwo”.

Beneficjent Wiodący - Centrum Sportu w Oranach,

Partner Projektu - Gmina Orzysz

 1. Projekt nr LT-PL-2S-130 „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko”.

Beneficjent Wiodący - Szkoła dla dorosłych i młodzieży w Alytusie

Partner Projektu - Gmina Giżycko

 1. Projekt nr LT-PL-2S-145 „Otwarte okno na świat dla dzieci Ełku i Alytusa”.

Beneficjent Wiodący - Miasto Ełk

Partner Projektu - Miejskie Centrum Usług Społecznych w Alytusie

 1. Projekt nr LT-PL-2S-146 „Nowocześni seniorzy – współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości”.

Beneficjent Wiodący - Ełckie Centrum Kultury

Partner Projektu - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Seniorów w Kownie

 1. Projekt nr LT-PL-2S-109 „Zarządzanie procesami w gminach transgranicznych”.

 Beneficjent Wiodący - Miasto Alytus

Partner Projektu - Powiat Pisz

 1. Projekt nr LT-PL-2S-149 „Oswoić autyzm”.

Beneficjent Wiodący - Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku,

Partner Projektu - Alytuskie Centrum Pomocy-Pedagogiczno-Psychologicznej

Nabór na wybrane projekty odbył się między 20.03.br., a 22.05.br., a maksymalna wartość jednego projektu mogła wynieść do 50 000 euro.  Kolejny nabór wniosków w Programie zaplanowano na drugi kwartał 2018 r., będzie to nabór na projekty regularne.

Wsparcia potencjalnym beneficjentom Programu w województwie warmińsko-mazurskim udziela Regionalny Punkt Kontaktowy działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, kontakt: 89 521 93 23, 89 521 93 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdego roku w krajach Unii Europejskiej świętujemy Europejski Dzień Współpracy, organizując wydarzenia służące promocji regionów i państw biorących udział we współpracy transgranicznej. Jest to również dobra okazja do zaprezentowania projektów, które zrealizowaliśmy we współfinansowaniu z funduszy Programu.

W tym roku rozpoczniemy świętowanie Europejskiego Dnia Współpracy 3 września 2017r. w Olicie, razem z rodzinami z Olity, Ełku i Oran. Organizatorzy przewidują różnego rodzaju atrakcje na terenie miejskiego Parku Młodości (Jaunimas parkas) w Olicie: atrakcje rekreacyjne, strefa dla dzieci (active kids’ zone), strefa piknikowa, akademia dla rodziców, centrum informacyjne, atrakcje animacyjno-edukacyjne w zakresie ornitologii, strefa tradycyjnego rzemiosła oraz wiele innych.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13, S.DARIAUS IR S.GIRĖNO G. 27, Olita (dziedziniec Olickiej Szkoły Rzemieślniczej).

Do 22 maja 2017 roku beneficjenci mogli składać wnioski o dofinansowanie w drugim naborze wniosków Programu współpracy transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Łącznie wpłynęło 89 aplikacji, a całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 4,2 miliona euro. Kwota ta przekracza maksymalną przewidzianą kwotę alokowaną na małe projekty, dla których łącznie zarezerwowano 3 miliony euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Największym zainteresowaniem cieszył się Priorytet 1.1. „Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego  i przyrodniczego  w turystyce na obszarze transgranicznym”, na który wpłynęły 32 aplikacje projektowe (w sumie 36 % wszystkich wniosków). Zaś najmniej popularnym priorytetem był 2.2 „Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia” (w sumie tylko 6 % złożonych wniosków). Cel ten był najmniej popularny również podczas pierwszego naboru regularnych projektów, gdzie złożono tylko 2 wnioski o dofinansowanie w Priorytecie 2.2.

Wśród 89 złożonych aplikacji z Polski i Litwy, 9 wniosków aplikacyjnych pochodzi od beneficjentów wiodących z województwa warmińsko-mazurskiego (subregion ełcki).

Informacje o wynikach weryfikacji wniosków i przyznanym dofinansowaniu poznamy jesienią 2017 r.

Bieżące informacje na temat Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska znajdują się na oficjalnej stronie Programu www.lietuva-polska.eu oraz na regionalnym portalu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim www.ewt.warmia.mazury.pl.

11 maja w siedzibie Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Ełku odbyły się indywidualne konsultacje projektów planowanych do złożenia w ramach II naboru wniosków (małe projekty) w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. 

W czasie spotkania zorganizowanego przez Regionalny Punkt Kontakotwy Programu, przedstawiciele instytucji zainteresowanych aplikowaniem w ramach aktualnego naboru wniosków mogli omówić m.in. kwestie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego, kwalifikowalności wydatków w projekcie, harmonogramu realizacji czy przygotowania niezbędnych załączników do wniosku.   

Nabór wniosków potrwa jeszcze do 22 maja g. 16:00 czasu litewskiego.