Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja zaprasza do udziału w świątecznym quizie dotyczącym Programu Polska-Rosja 2014-2020, obydwu krajów zaangażowanych w jego realizację tj. Polski i Rosji oraz ich świątecznych i noworocznych tradycji.

Swoją wiedzę o Programie oraz okresie świątecznym w Polsce i Rosji będzie można sprawdzić do 18.12.2017 r. do godziny 17:00. Dla osób, które otrzymają największą ilość punktów przewidziane są nagrody. Ich wręczenie nastąpi 21.12.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie WST przy ulicy Głowackiego 14 w Olsztynie.

Quiz znajduje się pod adresem: http://www.plru.eu/pl/aktualnosci/177,Swiateczny-Quiz

Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie oraz życzymy powodzenia!

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w quizie wiedzy o Unii Europejskiej oraz Programie Polska-Rosja. Konkurs zorganizowany został z okazji Europejskiego Dnia Współpracy, który obchodzony był 21 września bieżącego roku.

Test został przygotowany w języku angielskim i składa się z 12 pytań. Każde z pytań posiada tylko jedną poprawną odpowiedź. Informacje, które mogą być pomocne podczas rozwiązywania quizu są dostępne na stronie internetowej Wspólnego Sekretariatu Technicznego www.plru.eu, w zakładce „O PROGRAMIE”.

Quiz znajduje się na wyżej wymienionej stronie internetowej w zakładce „AKTUALNOŚCI” i jest dostępny do 02.10.2017r. Uczestnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki otrzymają specjalne nagrody, które zostaną wręczone podczas Dnia Otwartego Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Olsztynie, który odbędzie się 05.10.2017r. w siedzibie Sekretariatu – ul. Głowackiego 14, Olsztyn.

Link do quizu:

http://www.plru.eu/pl/aktualnosci/143,QUIZ-Jak-dobrze-znasz-Unie-Europejska-i-Program-Polska-Rosja-2014-2020

We wtorek 13 czerwca 2017 roku w Olsztynie odbyło się Forum Poszukiwania Partnerów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. Wydarzenie skierowane do polskich i rosyjskich instytucji o charakterze publicznym miało na celu przybliżenie zasad programu oraz umożliwienie nawiązania współpracy przedstawicielom placówek z obu krajów.

- Mamy nadzieję, że tak urodzajny grunt pozwoli zasiać Państwu ziarno współpracy, a następnie – zbierać z niego plon – powiedział otwierając konferencję Rafał Baliński, zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju.

Spotkanie, które odbyło się w olsztyńskim Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Udział w nim wzięło 236 uczestników z Polski i Rosji. Forum stanowiło kontynuację prac Programu Polska-Rosja 2014-2020, którego beneficjentami mogą być władze krajowe, regionalne i lokalne, jednostki zarządzane zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym oraz organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną. Wysokość grantu wynosi od 100 tys. do 2,5 mln euro, a maksymalny poziom dofinansowania sięga 90 proc. Otwarcie naboru wniosków prawdopodobnie nastąpi pod koniec lipca, a zakończy się w październiku 2017 r.

Wprowadzeniem do tematu partnerstwa było wystąpienie Pawła Molendy – eksperta TESIM ENI CBC. Podkreślił on, że udział w projektach współpracy transgranicznej wymaga długofalowego współdziałania partnerów – zarówno w okresie realizacji projektu, jak też po jego zakończeniu, zgodnie z odpowiednimi regulacjami unijnymi.

Po części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w sesjach networkingowych o tematyce odpowiadającej priorytetom programu: dziedzictwo kulturowe, środowisko i dostępność. Najbardziej popularny okazał się panel dotyczący dziedzictwa kulturowego – wzięło w nim udział około 80 osób.

Organizatorami spotkania byli Ministerstwo Rozwoju RP, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, który od marca 2017 r. funkcjonuje w Olsztynie. W Sekretariacie można uzyskać dodatkowe informacje na temat Programu, zaś więcej szczegółów i niezbędna dokumentacja znajdują się także na stronie internetowej Programu: www.plru.eu.

Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju RP) oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 organizują Forum Poszukiwania Partnerów, które odbędzie się w Olsztynie 13 czerwca 2017 r., w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91a.

Głównym celem organizowanego wydarzenia jest przede wszystkim wsparcie instytucji zainteresowanych realizacją wspólnych polsko-rosyjskich projektów w poszukiwaniach potencjalnych partnerów do przyszłych projektów transgranicznych.

W programie Forum przewidziano m.in. prelekcje na temat głównych założeń Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 oraz zasad, na jakich odbędzie się pierwszy nabór wniosków w tym logiki przygotowania projektów w poszczególnych priorytetach programu.

Beneficjentami programu mogą być polskie i rosyjskie instytucje publiczne lub organizacje non profit (np. władze lokalne/regionalne, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, agencje rządowe, samorządowe itp.), zainteresowane wdrożeniem projektów współpracy transgranicznej w oparciu o dostępne priorytety Programu (tj. dot. dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, transportu drogowy i sieci IT, bezpieczeństwa granic).

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na oficjalnej stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego (http://www.plru.eu/en/news/84,Invitation-to-the-Partner-Search-Forum-on-13th-June-2017-in-Olsztyn).

Aby wziąć udział w Forum należy wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny przesłać do dnia 6 czerwca 2017r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udział w Forum Pozyskiwania Partnerów jest zwolniony z opłat. Mimo wszystko, liczba uczestników jest ograniczona, a o możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu decyduje kolejność składania formularzy rejestracyjnych. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne w trakcie sesji plenarnych i konsekutywne w trakcie sesji wymiany pomysłów projektowych.

W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu w Olsztynie, tel. 89 722 81 56, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o Programie Polska-Rosja 2014-2020: www.plru.eu oraz www.ewt.warmia.mazury.pl w zakładce Polska-Rosja

27 kwietnia 2017 r. w Olsztynie oraz 4 maja 2017 r. w Kaliningradzie odbyły się szkolenia i indywidualne konsultacje dla potencjalnych beneficjentów Dużych Projektów Infrastrukturalnych

Wspólny Sekretariat Techniczny zorganizował praktyczne szkolenia dla przyszłych beneficjentów i partnerów Dużych Projektów Infrastrukturalnych (DPI) z Polski i Rosji, które odbyły się 27 kwietnia 2017 r. w Olsztynie (Polska) oraz 4 maja 2017 r. w Kaliningradzie (Rosja). W szkoleniach wzięło udział blisko 40 osób z różnych instytucji zaangażowanych w planowane Duże Projekty Infrastrukturalne przewidziane do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 -2020. Uczestnicy reprezentowali potencjalnych beneficjentów Programu z takich polskich miast jak Malbork, Nowy Dwór Gdański, Gdańsk, Tolkmicko, Olsztyn oraz z rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego.

Pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu przedstawili uczestnikom spotkań praktyczne informacje dotyczące przygotowywania i składania wniosków aplikacyjnych oraz kwalifikowalności wydatków.  Zaprezentowano formularz aplikacyjny wraz ze szczegółowym opisem każdego z punktów. Uczestnicy otrzymali cenne wskazówki, które będą pomocne przy wypełnianiu aplikacji. Po przeprowadzonym spotkaniu, pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego udzielili indywidualnych konsultacji przyszłym beneficjentom i partnerom Dużych Projektów Infrastrukturalnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.