Rada Ministrów w dniu 28.12.2017 r. podjęła długo wyczekiwaną decyzję o zatwierdzeniu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 współfinansowanego ze środków unijnych oraz budżetu Federacji Rosyjskiej. Minister Jerzy Kwieciński podpisał w imieniu Rządu RP Porozumienie Finansowe dot. realizacji Programu, zaakceptowane wcześniej również przez Federację Rosyjską oraz Komisję Europejską. O pozytywną decyzję w tej sprawie od dłuższego czasu zabiegał Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz rozmaite instytucje, w tym samorządy z Warmii i Mazur.

Uruchomienie Programu pozwoli beneficjentom m.in. z województwa warmińsko-mazurskiego na realizację polsko-rosyjskich projektów transgranicznych z dziedziny kultury i dziedzictwa naturalnego, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej i telekomunikacyjnej,
a także infrastruktury przejść granicznych.

Po stronie polskiej Program obejmuje swoim zasięgiem całe województwo warmińsko-mazurskie, w województwie pomorskim podregiony starogardzki, gdański i trójmiejski, a także z województwa podlaskiego podregion suwalski. Po stronie rosyjskiej program obejmuje swym zasięgiem cały obszar obwodu kaliningradzkiego.

Budżet Programu przeznaczony na realizację projektów wynosi ponad 62 miliony euro. Maksymalny poziom dofinansowania projektów sięga 90% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór na projekty regularne o wartości dofinansowania do 2,5 mln EUR spodziewany jest w pierwszym półroczu 2018 r. Szczegółowych informacji o Programie udziela Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja w Olsztynie (link do oficjalnej strony Sekretariatu: http://plru.eu/).

Aktualności Programu dostępne również na stronie www.ewt.warmia.mazury.pl w zakładce Polska-Rosja.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja zaprasza do udziału w świątecznym quizie dotyczącym Programu Polska-Rosja 2014-2020, obydwu krajów zaangażowanych w jego realizację tj. Polski i Rosji oraz ich świątecznych i noworocznych tradycji.

Swoją wiedzę o Programie oraz okresie świątecznym w Polsce i Rosji będzie można sprawdzić do 18.12.2017 r. do godziny 17:00. Dla osób, które otrzymają największą ilość punktów przewidziane są nagrody. Ich wręczenie nastąpi 21.12.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie WST przy ulicy Głowackiego 14 w Olsztynie.

Quiz znajduje się pod adresem: http://www.plru.eu/pl/aktualnosci/177,Swiateczny-Quiz

Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie oraz życzymy powodzenia!

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w quizie wiedzy o Unii Europejskiej oraz Programie Polska-Rosja. Konkurs zorganizowany został z okazji Europejskiego Dnia Współpracy, który obchodzony był 21 września bieżącego roku.

Test został przygotowany w języku angielskim i składa się z 12 pytań. Każde z pytań posiada tylko jedną poprawną odpowiedź. Informacje, które mogą być pomocne podczas rozwiązywania quizu są dostępne na stronie internetowej Wspólnego Sekretariatu Technicznego www.plru.eu, w zakładce „O PROGRAMIE”.

Quiz znajduje się na wyżej wymienionej stronie internetowej w zakładce „AKTUALNOŚCI” i jest dostępny do 02.10.2017r. Uczestnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki otrzymają specjalne nagrody, które zostaną wręczone podczas Dnia Otwartego Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Olsztynie, który odbędzie się 05.10.2017r. w siedzibie Sekretariatu – ul. Głowackiego 14, Olsztyn.

Link do quizu:

http://www.plru.eu/pl/aktualnosci/143,QUIZ-Jak-dobrze-znasz-Unie-Europejska-i-Program-Polska-Rosja-2014-2020

We wtorek 13 czerwca 2017 roku w Olsztynie odbyło się Forum Poszukiwania Partnerów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. Wydarzenie skierowane do polskich i rosyjskich instytucji o charakterze publicznym miało na celu przybliżenie zasad programu oraz umożliwienie nawiązania współpracy przedstawicielom placówek z obu krajów.

- Mamy nadzieję, że tak urodzajny grunt pozwoli zasiać Państwu ziarno współpracy, a następnie – zbierać z niego plon – powiedział otwierając konferencję Rafał Baliński, zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju.

Spotkanie, które odbyło się w olsztyńskim Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Udział w nim wzięło 236 uczestników z Polski i Rosji. Forum stanowiło kontynuację prac Programu Polska-Rosja 2014-2020, którego beneficjentami mogą być władze krajowe, regionalne i lokalne, jednostki zarządzane zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym oraz organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną. Wysokość grantu wynosi od 100 tys. do 2,5 mln euro, a maksymalny poziom dofinansowania sięga 90 proc. Otwarcie naboru wniosków prawdopodobnie nastąpi pod koniec lipca, a zakończy się w październiku 2017 r.

Wprowadzeniem do tematu partnerstwa było wystąpienie Pawła Molendy – eksperta TESIM ENI CBC. Podkreślił on, że udział w projektach współpracy transgranicznej wymaga długofalowego współdziałania partnerów – zarówno w okresie realizacji projektu, jak też po jego zakończeniu, zgodnie z odpowiednimi regulacjami unijnymi.

Po części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w sesjach networkingowych o tematyce odpowiadającej priorytetom programu: dziedzictwo kulturowe, środowisko i dostępność. Najbardziej popularny okazał się panel dotyczący dziedzictwa kulturowego – wzięło w nim udział około 80 osób.

Organizatorami spotkania byli Ministerstwo Rozwoju RP, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, który od marca 2017 r. funkcjonuje w Olsztynie. W Sekretariacie można uzyskać dodatkowe informacje na temat Programu, zaś więcej szczegółów i niezbędna dokumentacja znajdują się także na stronie internetowej Programu: www.plru.eu.

Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju RP) oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 organizują Forum Poszukiwania Partnerów, które odbędzie się w Olsztynie 13 czerwca 2017 r., w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91a.

Głównym celem organizowanego wydarzenia jest przede wszystkim wsparcie instytucji zainteresowanych realizacją wspólnych polsko-rosyjskich projektów w poszukiwaniach potencjalnych partnerów do przyszłych projektów transgranicznych.

W programie Forum przewidziano m.in. prelekcje na temat głównych założeń Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 oraz zasad, na jakich odbędzie się pierwszy nabór wniosków w tym logiki przygotowania projektów w poszczególnych priorytetach programu.

Beneficjentami programu mogą być polskie i rosyjskie instytucje publiczne lub organizacje non profit (np. władze lokalne/regionalne, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, agencje rządowe, samorządowe itp.), zainteresowane wdrożeniem projektów współpracy transgranicznej w oparciu o dostępne priorytety Programu (tj. dot. dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, transportu drogowy i sieci IT, bezpieczeństwa granic).

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na oficjalnej stronie Wspólnego Sekretariatu Technicznego (http://www.plru.eu/en/news/84,Invitation-to-the-Partner-Search-Forum-on-13th-June-2017-in-Olsztyn).

Aby wziąć udział w Forum należy wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny przesłać do dnia 6 czerwca 2017r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udział w Forum Pozyskiwania Partnerów jest zwolniony z opłat. Mimo wszystko, liczba uczestników jest ograniczona, a o możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu decyduje kolejność składania formularzy rejestracyjnych. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne w trakcie sesji plenarnych i konsekutywne w trakcie sesji wymiany pomysłów projektowych.

W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu w Olsztynie, tel. 89 722 81 56, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o Programie Polska-Rosja 2014-2020: www.plru.eu oraz www.ewt.warmia.mazury.pl w zakładce Polska-Rosja