Artykuły z kategorii

Litwa-Polska

Drugi nabór wniosków (małe projekty) w P…

20-03-2017

Drugi nabór wniosków (małe projekty) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego dwustronne projekty współpracy rozpoczął się 20 marca 2017.  Nadrzędny cel Programu stanowi wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu...

Więcej

Europa Środkowa

Pomoc we wdrażaniu Programu Interreg Eur…

16-01-2017

Opublikowano polskie tłumaczenie podręcznika wdrażania programu współpracy transnarodowej  Interreg Europa Środkowa. Celem podręcznika jest dostarczenie partnerom wiodącym projektów oraz  partnerom projektów informacji oraz wytycznych, które usprawnią i przyczynią się do...

Więcej