Artykuły z kategorii

Litwa-Polska

Wizja współpracy transgranicznej do 2050…

09-12-2020

Instytucje zainteresowane przyszłością regionów przygranicznych mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach poświęconych temu zagadnieniu. Komitet Regionów we współpracy z członkami European Cross Border Citizens' Alliance rozpoczyna konsultacje społeczne na temat...

Więcej

Europa Środkowa

Wsparcie inicjatyw polsko-czeskich

30-11-2020

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP prowadzi nabór projektów dla instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie "Forum Polsko - Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021". Celem konkursu skierowanego...

Więcej

Region Morza Bałtyckiego

Wsparcie społeczności w regionie Morza B…

15-12-2020

Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) zaprasza do zainteresowania się udziałem w konkursie dedykowanym wsparciu innowacyjnych rozwiązań łagodzących skutki pandemii koronawirusa dla społeczności makroregionu Morza Bałtyckiego. Wsparcie skierowane jest na promocję...

Więcej

Południowy Bałtyk

KONFERENCJA FINALNA PROJEKTU "FILMN…

25-09-2020

W dniu 15.09.2020 roku odbyła się konferencja projekt FilmNet – South Baltic Film & Culture Network, zorganizowana przez lidera projektu – Centrum Spotkań  Europejskich „Światowid” w Elblągu. Była to jednocześnie...

Więcej

INTERREG EUROPA

O przyszłości współpracy Interreg na War…

08-12-2020

Ponad 60 uczestników wzięło udział w regionalnym webinarium „Współpraca transgraniczna na Warmii i Mazurach w perspektywie UE 2021-2027- założenia i wyzwania na przyszłość”, które odbyło się on-line. Celem spotkania była dyskusja...

Więcej

Polska-Rosja

Już wkrótce Wydarzenie roczne Programu P…

03-12-2020

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w Wydarzeniu rocznym Programu , które odbędzie się 16 grudnia br. w trybie on-line. Motyw przewodni tegorocznego wydarzenia...

Więcej