Artykuły z kategorii

Litwa-Polska

SZKOLENIE ON-LINE PROGRAMU LITWA-POLSKA

21-05-2020

Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A Litwa Polska (WS) zaprasza instytucje zainteresowane V naborem wniosków w Programie Interreg Litwa-Polska na szkolenie on-line (webinarium), które odbędzie się 27 maja 2020 (środa) o...

Więcej

Europa Środkowa

4 nabór projektów w Programie Interreg E…

05-03-2019

4 marca 2019 roku został otwarty „eksperymentalny” 4 nabór projektów w transnarodowym programie Interreg Europa Środkowa. Ze względu na charakter naboru i jego ograniczony budżet, koncentracja tematyczna ogranicza się do następujących...

Więcej

Region Morza Bałtyckiego

Zarejestruj się na X Forum Strategii Uni…

03-04-2019

Już 12 czerwca br. rozpocznie się dwudniowe X Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego zaplanowane w tym roku w Gdańsku. Wydarzenie to jest najważniejszym dorocznym spotkaniem interesariuszy Strategii...

Więcej

Południowy Bałtyk

Jaka nowa edycja Programu Południowy Bał…

30-04-2020

Rozpoczęto procedurę przetargową na przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT/TOWS oraz drzewa problemów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Oprócz przygotowania pisemnego materiału wprowadzającego, zamówienie obejmuje również moderowanie dyskusji podczas Wspólnego Komitetu...

Więcej

INTERREG EUROPA

Forum Programu Interreg Europa - "E…

19-02-2019

10 kwietnia 2019 roku w Brukseli odbędzie się forum współpracy Programu Interreg Europa  pn. Europe, let's cooperate! Forum to doskonała okazja do zapoznania się ze stosowanymi w Europie rozwiązaniami z...

Więcej

Polska-Rosja

Kolejne umowy Programu Polska-Rosja podp…

19-05-2020

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 poinformował o podpisaniu z beneficjentami czterech umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach celów tematycznych „Środowisko” oraz „Dostępność”. Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego...

Więcej