Międzynarodowa konferencja otwierająca program Europa Środkowa 2014-2020  (Wiedeń, 1-2 lipca 2014 r.)Międzynarodowa konferencja otwierająca program Europa Środkowa 2014-2020 (Wiedeń, 1-2 lipca 2014 r.)