Biuro Współpracy Terytorialnej w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oferuje potencjalnym wnioskodawcom i beneficjentom programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wdrażanych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, wsparcie w procesie inkubowania projektów, konsultacje propozycji projektowych oraz pomoc w poszukiwaniu partnerstwa do realizacji wspólnych projektów. Zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w tej formie zachęcamy do przygotowania fiszki projektowej, dostępnej w zakładce Forum Poszukiwania Partnerów (link TUTAJ) i przesłanie jej pracownikom Biura Współpracy Terytorialnej.


Informujemy, że w celu realizacji usług konsultacyjno-informacyjnych z pracownikami Biura Współpracy Terytorialnej konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. Nr poz. 922 ze zm.), w związku z realizowanymi działaniami konsultacyjno-informacyjnymi dotyczącymi programów współpracy transgranicznej, transnarodowej oraz międzyregionalnej, w tym w szczególności w zbiorach: Baza danych Programów Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej oraz Baza danych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Województwo Warmińsko-Mazurskie – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji usług konsultacyjno-informacyjnych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań konsultacyjno-informacyjnych związanych z wdrażaniem programów współpracy transgranicznej, transnarodowej oraz międzyregionalnej. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz oddzielnych umów lub porozumień.