Baza projektów stanowi zbiór opisów przedsięwzięć zrealizowanych w ramach poszczególnych programów w latach 2007-2013 oraz przesięwzięć finansowanych ze środków nowej perspektywy na lata 2014-2020.