11 maja w siedzibie Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Ełku odbyły się indywidualne konsultacje projektów planowanych do złożenia w ramach II naboru wniosków (małe projekty) w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. 

W czasie konsultacji przedstawiciele instytucji zainteresowanych aplikowaniem w ramach aktualnego naboru wniosków mogli omówić m.in. szczegółowe kwestie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego, kwalifikowalności wydatków w projekcie, harmonogramu realizacji czy przygotowania niezbędnych załączników do wniosku.   

Nabór wniosków potrwa do 22 maja g. 16:00 czasu litewskiego.