Artykuły z kategorii

Litwa-Polska

Obchody Europejskiego Dnia Współpracy z …

19-09-2018

W sobotę, 15 września br., w Puńsku w województwie podlaskim instytucje Programu Interreg V-A Litwa-Polska wraz z beneficjentami Programu i mieszkańcami Puńska oraz okolic świętowali kolejne już obchody Europejskiego Dnia...

Więcej

Europa Środkowa

Wsparcie współpracy w Europie Środkowej

10-10-2017

Do 25 stycznia 2018 r. potrwa trzeci nabór wniosków w programie współpracy transnarodowej Interreg Central Europe (Europa Środkowa) 2014-2020. Konkurs skierowany jest do organizacji publicznych i prywatnych, które chcą współpracować z...

Więcej

Region Morza Bałtyckiego

Południowy Bałtyk

Interreg Południowy Bałtyk – szansa na n…

06-09-2018

Już w październiku rozpocznie się VI nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020. Program Południowy Bałtyk wspiera międzynarodowe projekty transgraniczne realizowane wspólnie przez partnerów z nadmorskich...

Więcej

INTERREG EUROPA

Ostatni nabór wniosków w Programie Inter…

10-05-2018

Czwarty i ostatni już nabór wniosków w programie  współpracy międzyregionalnej  Interreg Europa potrwa od 7 maja do 22 czerwca 2018 r. Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje...

Więcej

Polska-Rosja

Nabór ekspertów zewnętrznych w Programie…

26-07-2018

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego informujemy, iż ogłoszono nabór ekspertów zewnętrznych. Celem naboru jest wybór wykwalifikowanych oraz doświadczonych profesjonalistów, którzy chcieliby wesprzeć Wspólny Sekretariat...

Więcej

Badanie fizykalne oraz badanie stóp przeprowadzone w szkole w Obwodzie Kaliningradzkim w ramach działań projektowych.

Zmodernizowany odcinek Drogi Wojewódzkiej nr 591

 

Polsko-rosyjskie ćwiczenia ratownicze zrealizowane w ramach projektu "Rozwój jednostek ratownictwa medycznego poprzez modernizację infrastruktury, rozszerzenie wsparcia systemu decyzyjnego oraz zwiększenie świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną"

Międzynarodowa konferencja otwierająca program Europa Środkowa 2014-2020  (Wiedeń, 1-2 lipca 2014 r.)Międzynarodowa konferencja otwierająca program Europa Środkowa 2014-2020 (Wiedeń, 1-2 lipca 2014 r.)

Amfiteatr w Ełku zbudowany w ramach projektu "Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej Scena na granicy"

Specjalistyczne samochody Służby Celnej kupione w ramach projektu "Bezpieczna Unia Europejska – wzmocnienie współpracy transgranicznej służb celnych Polski i Litwy"

Hala sportowa w Giżycku zbudowana w ramach projektu "Rozwój infrastruktury i współpracy w obszarze sportu i edukacji", zrealizowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z Giżycka