Artykuły z kategorii

Litwa-Polska

Czwarty nabór wniosków Programu Interreg…

14-11-2019

Czwarty nabór wniosków Programu Interreg V-A Litwa-Polska zakończył się 30 września 2019r. o godz. 16:00. Do momentu zamknięcia naboru Wspólny Sekretariat Programu otrzymał 66 wniosków: 35 wniosków z Beneficjentami wiodącymi...

Więcej

Europa Środkowa

4 nabór projektów w Programie Interreg E…

05-03-2019

4 marca 2019 roku został otwarty „eksperymentalny” 4 nabór projektów w transnarodowym programie Interreg Europa Środkowa. Ze względu na charakter naboru i jego ograniczony budżet, koncentracja tematyczna ogranicza się do następujących...

Więcej

Region Morza Bałtyckiego

Zarejestruj się na X Forum Strategii Uni…

03-04-2019

Już 12 czerwca br. rozpocznie się dwudniowe X Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego zaplanowane w tym roku w Gdańsku. Wydarzenie to jest najważniejszym dorocznym spotkaniem interesariuszy Strategii...

Więcej

Południowy Bałtyk

O współpracy regionów Południowego Bałty…

27-09-2019

W dniach 24-25 września w Ostródzie odbyło się IV Doroczne Wydarzenie Programu Interreg Południowy  Bałtyk.  Tegorocznej konferencji towarzyszyło hasło  Let’s share and learn  (Dzielmy się doświadczeniem i uczmy się). Wymiana...

Więcej

INTERREG EUROPA

Forum Programu Interreg Europa - "E…

19-02-2019

10 kwietnia 2019 roku w Brukseli odbędzie się forum współpracy Programu Interreg Europa  pn. Europe, let's cooperate! Forum to doskonała okazja do zapoznania się ze stosowanymi w Europie rozwiązaniami z...

Więcej

Polska-Rosja

Na ekologię i dostępność transportową – …

23-10-2019

IV posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 odbyło się w Worlinach Podczas spotkania uzgodniono dofinansowanie 10 projektów w II osi priorytetowej  „Współpraca na rzecz czystego środowiska na obszarze...

Więcej

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych  do korzystania z nowopowstałej wyszukiwarki źródeł finansowania strategii makroregionalnych pod nazwą „EuroAccess Macro-Regions”. Strona umożliwia znalezienie źródła finansowania projektów wpisujących się w cele jednej z czterech strategii makroregionalnych UE, w tym Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, której województwo warmińsko-mazurskie jest czynnym uczestnikiem.

EuroAccess to bezpłatne internetowe narzędzie, które wspiera optymalne wykorzystanie istniejących źródeł finansowania przedsięwzięć zorientowanych na poprawę spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w makroregionach Unii Europejskiej. Wyszukiwarka umożliwia szczegółowe wyszukiwanie z uwzględnieniem: typów beneficjentów, rodzajów finansowania oraz podziałów na kraje i obszary tematyczne.

Dodatkowo strona zawiera podstawowe informacje o poszczególnych strategiach. Strategie makroregionalne zostały zainicjowane przez poszczególne państwa członkowskie UE, jako wyjątkowe, zintegrowane narzędzia prowadzenia polityki rozwoju mające na celu wzmocnienie współpracy w obszarach geograficznych, które stoją przed wspólnymi wyzwaniami i korzystają ze wspólnych potencjałów dla danego regionu. Głównym celem Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) jest zacieśnienie współpracy państw w regionie i wykorzystanie potencjału Basenu Morza Bałtyckiego, jaki pojawił się wraz z rozszerzeniem UE. Więcej informacji o strategii bałtyckiej na stronie https://www.balticsea-region-strategy.eu/

Link do wyszukiwarki EuroAccess www.euro-access.eu