Artykuły z kategorii

Litwa-Polska

Kolejne projekty ze wsparciem Programu I…

26-11-2018

W dniach 22-23 listopada br. w Mariampolu na Litwie odbyło się V posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020, w którego skład wchodzą również przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego. Spośród 81...

Więcej

Europa Środkowa

Wsparcie współpracy w Europie Środkowej

10-10-2017

Do 25 stycznia 2018 r. potrwa trzeci nabór wniosków w programie współpracy transnarodowej Interreg Central Europe (Europa Środkowa) 2014-2020. Konkurs skierowany jest do organizacji publicznych i prywatnych, które chcą współpracować z...

Więcej

Region Morza Bałtyckiego

Południowy Bałtyk

Wykorzystaj szansę na projekt w Programi…

02-10-2018

Rozpoczął się szósty już nabór projektów transgranicznych w programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, który potrwa do 18 grudnia br. Ze względu na bliską wyczerpania alokację środków Programu będzie to najprawdopodobniej...

Więcej

INTERREG EUROPA

Ostatni nabór wniosków w Programie Inter…

10-05-2018

Czwarty i ostatni już nabór wniosków w programie  współpracy międzyregionalnej  Interreg Europa potrwa od 7 maja do 22 czerwca 2018 r. Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje...

Więcej

Polska-Rosja

Nabór ekspertów zewnętrznych w Programie…

26-07-2018

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego informujemy, iż ogłoszono nabór ekspertów zewnętrznych. Celem naboru jest wybór wykwalifikowanych oraz doświadczonych profesjonalistów, którzy chcieliby wesprzeć Wspólny Sekretariat...

Więcej

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych  do korzystania z nowopowstałej wyszukiwarki źródeł finansowania strategii makroregionalnych pod nazwą „EuroAccess Macro-Regions”. Strona umożliwia znalezienie źródła finansowania projektów wpisujących się w cele jednej z czterech strategii makroregionalnych UE, w tym Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, której województwo warmińsko-mazurskie jest czynnym uczestnikiem.

EuroAccess to bezpłatne internetowe narzędzie, które wspiera optymalne wykorzystanie istniejących źródeł finansowania przedsięwzięć zorientowanych na poprawę spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w makroregionach Unii Europejskiej. Wyszukiwarka umożliwia szczegółowe wyszukiwanie z uwzględnieniem: typów beneficjentów, rodzajów finansowania oraz podziałów na kraje i obszary tematyczne.

Dodatkowo strona zawiera podstawowe informacje o poszczególnych strategiach. Strategie makroregionalne zostały zainicjowane przez poszczególne państwa członkowskie UE, jako wyjątkowe, zintegrowane narzędzia prowadzenia polityki rozwoju mające na celu wzmocnienie współpracy w obszarach geograficznych, które stoją przed wspólnymi wyzwaniami i korzystają ze wspólnych potencjałów dla danego regionu. Głównym celem Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) jest zacieśnienie współpracy państw w regionie i wykorzystanie potencjału Basenu Morza Bałtyckiego, jaki pojawił się wraz z rozszerzeniem UE. Więcej informacji o strategii bałtyckiej na stronie https://www.balticsea-region-strategy.eu/

Link do wyszukiwarki EuroAccess www.euro-access.eu