Do 25 stycznia 2018 r. potrwa trzeci nabór wniosków w programie współpracy transnarodowej Interreg Central Europe (Europa Środkowa) 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do organizacji publicznych i prywatnych, które chcą współpracować z partnerami z Europy Środkowej  na rzecz rozwoju regionów, miast i lokalnych społeczności.  Nabór dotyczy czterech kluczowych obszarów priorytetowych:

 • Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
 • Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
 • Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
 • Transport

Program Europa Środkowa obejmuje swoim zasięgiem  wszystkie regiony Austrii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii, a także ośmiu landów z Niemiec  oraz dziewięciu regionów
z Włoch.Partnerstwa ponadnarodowe mogą tworzyć zarówno organizacje publiczne, jak i prywatne. Minimalnym wymaganiem dla partnerstwa w projekcie jest udział 3 partnerów finansowych z co najmniej 3 państw. Czas trwania projektu wynosi około 36 miesięcy. Poziomy współfinansowania sięgają 85% w zależności od położenia geograficznego instytucji. Budżet do dyspozycji w trwającym naborze wynosi około 60 mln EUR.

Obecny trzeci nabór  zorganizowany w procedurze jednostopniowej. W pełni opracowane propozycje projektów należy składać za pośrednictwem internetowego narzędzia, elektronicznego systemu monitorowania (eMS).

Więcej informacji:

http://www.interreg-central.eu

Wniosek aplikacyjny:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/documents.html

Zapraszamy również do konsultowania koncepcji projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym programów współpracy terytorialnej działającym w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, tel. 89 521 93 24, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Europa Środkowa zaprasza na seminarium informacyjno-szkoleniowe Programu Interreg Europa Środkowa, które odbędzie się w Warszawie 10 października 2017 r.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady III naboru wniosków w Programie, który rozpocznie się już 21 września 2017 r. Przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu, Centrum Projektów Europejskich oraz Ministerstwa Rozwoju omówią m.in. wydatki możliwe do poniesienia oraz sposób ich rozliczenia, tematykę i typy finansowanych projektów, a także wskazówki dotyczące przygotowania i realizacji projektu. W czasie spotkania przedstawione zostaną także międzynarodowe doświadczenia projektów, które uzyskały już wsparcie w Programie.

Trzeci nabór wniosków potrwa do 25 stycznia 2018 r.

Rejestracja na spotkanie zostanie otwarta 25 sierpnia.

Dodatkowe informacje oraz szczegółowy program spotkania dostępne są na stronie: http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/szkolenia/interreg-europa-srodkowa-seminarium-informacyjno-szkoleniowe-w-warszawie-10-pazdziernika-2017-r/

Zachęcamy do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Trzeci nabór nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa 2014-2020 potrwa od 21 września 2017 do 25 stycznia 2018 roku. Nabór będzie miał ograniczony zakres tematyczny.

Obecna edycja swoim zakresem będzie obejmować cztery priorytety:
- Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
- Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
- Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
- Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

Zasięg geograficzny programu obejmuje Austrię, Chorwację, Czechy, Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry, wybrane regiony Włoch i Niemiec.

Partnerami w projektach mogą być: władze centralne, samorządy terytorialne wszystkich szczebli, instytucje publiczne, podmioty i firmy prywatne z osobowością prawną, instytucje międzynarodowe. Partnerzy z Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Językiem Programu jest język angielski.

Więcej szczegółów o trzecim naborze wniosków dostępne pod adresem http://www.ewt.gov.pl/media/39960/ICE_3_nabor.pdf
Szczegółowe informacje, wytyczne, warunki naboru i podręcznik wnioskodawcy są w trakcie przygotowania. Komplet dokumentów będzie dostępny w momencie otwarcia naboru. Oficjalna strona internetowa programu www.interreg-central.eu.

Zachęcamy do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zainteresowania projektem prosimy o wypełnienie fiszki i przesłanie e-mailem do konsultacji.

Do pobrania: 
FISZKA PROJEKTOWA EWT i EIS

Opublikowano polskie tłumaczenie podręcznika wdrażania programu współpracy transnarodowej  Interreg Europa Środkowa. Celem podręcznika jest dostarczenie partnerom wiodącym projektów oraz  partnerom projektów informacji oraz wytycznych, które usprawnią i przyczynią się do terminowej realizacji projektów finansowanych ze środków Programu.W Programie obowiązują dokumenty w języku angielskim, a tłumaczenie podręcznika ma charakter wyłącznie pomocniczy. Dokument dostępny jest na stronie: http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/podrecznik-wdrazania-interreg-europa-srodkowa-polskie-tlumaczenie-wersji-po-zmianach/

Program Interreg Europa Środkowa wspiera najlepsze ponadnarodowe pomysły projektowe, służące rozwiązywaniu problemów i wspieraniu nowych rozwiązań wspólnych dla obszaru Europy Środkowej w dziedzinie: innowacji, redukcji emisji CO2, zasobów naturalnych i kulturowych lub transportu. Wspierane są głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty, jednakże możliwa jest także realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym, demonstracyjnym, testujących rozwiązania wypracowane w ramach projektu. Partnerstwo projektu powinno składać się przynajmniej z 3 partnerów finansujących z 3 rożnych państw Programu. Beneficjentami Programu mogą zostać publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, a także instytucje prywatne, w tym również prywatne przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną. Partnerzy z Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Językiem Programu jest język angielski.

Program geograficznie obejmuje swym zasięgiem Austrię, Chorwację, Czechy, Polskę, Węgry, Słowację, Słowenię, Niemcy (landy: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia - Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia) oraz Włochy (prowincje: Emilia-Romania, Friuli Wenecja Julijska, Liguria, Lombardia, Piemont, Autonomiczna Prowincja Bolzano, Autonomiczna Prowincja Trydent, Dolina Aosty i Wenecja Euganejska).

Priorytety Programu:

 1. Współpraca w zakresie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności
 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
 3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
 4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

W drugiej połowie 2017 roku zaplanowano kolejny, 3 nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Szczegółowe informacje o programie oraz naborach znajdują się na stronie Programu:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html

Zachęcamy do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zainteresowania projektem prosimy o wypełnienie fiszki i przesłanie
e-mailem do konsultacji.

Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa Środkowa opracował koncepcję modelu przygotowania projektu współpracy transnarodowej do aplikowania w programie.

Koncepcja obejmuje 8 podstawowych kroków, które pozwolą projektodawcom na przygotowanie projektu, mającego szansę na uzyskanie dofinansowania ze środków programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Grafika 8 kroków CEP

 1. TWÓJ POMYSŁ → Opisz swój pomysł - jaki jest problem i co chciałbyś zmienić;
 2. SPOŁECZNOŚĆ → Sprawdź w Interreg CE Community http://www.interreg-central.eu/Content.Node/service/Login.html, czy istnieją już podobne pomysły;
 3. BAZA PROJEKTÓW Sprawdź zaakceptowane wcześniej projekty, czy dofinansowano już podobne koncepcje projektowe;
 4. ZGODNOŚĆ Sprawdź zgodność Twojego projektu z wymogami przedstawionymi w ogłoszeniu o naborze;
 5. LISTA PARTNERÓW Przygotuj listę partnerów – z kim chciałbyś współpracować, czyja specjalistyczna wiedza jest potrzebna do realizacji projektu;
 6. PUNKT KONTAKTOWY → Skontaktuj się z Krajowym Punktem Kontaktowym programu i przedyskutuj swój pomysł projektowy, opisz swoje potrzeby oraz wątpliwości;
 7. POSZUKIWANIE PARTNERÓW → Rozpocznij poszukiwanie partnerów wykorzystując swoją sieć kontaktów, kontaktując się z partnerami podobnych projektów, które uzyskały wcześniej dofinansowanie, publikując swój pomysł projektowy w bazie Interreg CE Community na stronie http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Project_Ideas.html, czy też kontaktując się z Krajowym Punktem Kontaktowym;
 8. WSPARCIE → Wykorzystaj wsparcie oferowane przez program, uczestnicząc w szkoleniach, webinariach oraz konsultacjach organizowanych przez instytucje programu Interreg Europa Środkowa.

Przygotowując się do prac nad koncepcją projektu współpracy terytorialnej warto także zapoznać się ze wskazówkami opracowanymi przez INTERact, opisującymi szczegółowo najważniejsze kwestie, jakie należy uwzględnić na etapie przygotowania projektu i budowania partnerstwa projektowego http://web.interact-eu.net/plc/pdf/PMH_2_151205_Project_idea_generation.pdf.

Zachęcamy również do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Model Interreg Europa Środkowa http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/8Steps-onlineNEW.jpg.