Trzeci nabór nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa 2014-2020 potrwa od 21 września 2017 do 25 stycznia 2018 roku. Nabór będzie miał ograniczony zakres tematyczny.

Obecna edycja swoim zakresem będzie obejmować cztery priorytety:
- Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
- Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
- Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
- Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

Zasięg geograficzny programu obejmuje Austrię, Chorwację, Czechy, Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry, wybrane regiony Włoch i Niemiec.

Partnerami w projektach mogą być: władze centralne, samorządy terytorialne wszystkich szczebli, instytucje publiczne, podmioty i firmy prywatne z osobowością prawną, instytucje międzynarodowe. Partnerzy z Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Językiem Programu jest język angielski.

Więcej szczegółów o trzecim naborze wniosków dostępne pod adresem http://www.ewt.gov.pl/media/39960/ICE_3_nabor.pdf
Szczegółowe informacje, wytyczne, warunki naboru i podręcznik wnioskodawcy są w trakcie przygotowania. Komplet dokumentów będzie dostępny w momencie otwarcia naboru. Oficjalna strona internetowa programu www.interreg-central.eu.

Zachęcamy do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zainteresowania projektem prosimy o wypełnienie fiszki i przesłanie e-mailem do konsultacji.

Do pobrania: 
FISZKA PROJEKTOWA EWT i EIS

Opublikowano polskie tłumaczenie podręcznika wdrażania programu współpracy transnarodowej  Interreg Europa Środkowa. Celem podręcznika jest dostarczenie partnerom wiodącym projektów oraz  partnerom projektów informacji oraz wytycznych, które usprawnią i przyczynią się do terminowej realizacji projektów finansowanych ze środków Programu.W Programie obowiązują dokumenty w języku angielskim, a tłumaczenie podręcznika ma charakter wyłącznie pomocniczy. Dokument dostępny jest na stronie: http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/podrecznik-wdrazania-interreg-europa-srodkowa-polskie-tlumaczenie-wersji-po-zmianach/

Program Interreg Europa Środkowa wspiera najlepsze ponadnarodowe pomysły projektowe, służące rozwiązywaniu problemów i wspieraniu nowych rozwiązań wspólnych dla obszaru Europy Środkowej w dziedzinie: innowacji, redukcji emisji CO2, zasobów naturalnych i kulturowych lub transportu. Wspierane są głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty, jednakże możliwa jest także realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym, demonstracyjnym, testujących rozwiązania wypracowane w ramach projektu. Partnerstwo projektu powinno składać się przynajmniej z 3 partnerów finansujących z 3 rożnych państw Programu. Beneficjentami Programu mogą zostać publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, a także instytucje prywatne, w tym również prywatne przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną. Partnerzy z Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Językiem Programu jest język angielski.

Program geograficznie obejmuje swym zasięgiem Austrię, Chorwację, Czechy, Polskę, Węgry, Słowację, Słowenię, Niemcy (landy: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia - Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia) oraz Włochy (prowincje: Emilia-Romania, Friuli Wenecja Julijska, Liguria, Lombardia, Piemont, Autonomiczna Prowincja Bolzano, Autonomiczna Prowincja Trydent, Dolina Aosty i Wenecja Euganejska).

Priorytety Programu:

 1. Współpraca w zakresie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności
 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
 3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
 4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

W drugiej połowie 2017 roku zaplanowano kolejny, 3 nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Szczegółowe informacje o programie oraz naborach znajdują się na stronie Programu:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html

Zachęcamy do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zainteresowania projektem prosimy o wypełnienie fiszki i przesłanie
e-mailem do konsultacji.

Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa Środkowa opracował koncepcję modelu przygotowania projektu współpracy transnarodowej do aplikowania w programie.

Koncepcja obejmuje 8 podstawowych kroków, które pozwolą projektodawcom na przygotowanie projektu, mającego szansę na uzyskanie dofinansowania ze środków programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Grafika 8 kroków CEP

 1. TWÓJ POMYSŁ → Opisz swój pomysł - jaki jest problem i co chciałbyś zmienić;
 2. SPOŁECZNOŚĆ → Sprawdź w Interreg CE Community http://www.interreg-central.eu/Content.Node/service/Login.html, czy istnieją już podobne pomysły;
 3. BAZA PROJEKTÓW Sprawdź zaakceptowane wcześniej projekty, czy dofinansowano już podobne koncepcje projektowe;
 4. ZGODNOŚĆ Sprawdź zgodność Twojego projektu z wymogami przedstawionymi w ogłoszeniu o naborze;
 5. LISTA PARTNERÓW Przygotuj listę partnerów – z kim chciałbyś współpracować, czyja specjalistyczna wiedza jest potrzebna do realizacji projektu;
 6. PUNKT KONTAKTOWY → Skontaktuj się z Krajowym Punktem Kontaktowym programu i przedyskutuj swój pomysł projektowy, opisz swoje potrzeby oraz wątpliwości;
 7. POSZUKIWANIE PARTNERÓW → Rozpocznij poszukiwanie partnerów wykorzystując swoją sieć kontaktów, kontaktując się z partnerami podobnych projektów, które uzyskały wcześniej dofinansowanie, publikując swój pomysł projektowy w bazie Interreg CE Community na stronie http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Project_Ideas.html, czy też kontaktując się z Krajowym Punktem Kontaktowym;
 8. WSPARCIE → Wykorzystaj wsparcie oferowane przez program, uczestnicząc w szkoleniach, webinariach oraz konsultacjach organizowanych przez instytucje programu Interreg Europa Środkowa.

Przygotowując się do prac nad koncepcją projektu współpracy terytorialnej warto także zapoznać się ze wskazówkami opracowanymi przez INTERact, opisującymi szczegółowo najważniejsze kwestie, jakie należy uwzględnić na etapie przygotowania projektu i budowania partnerstwa projektowego http://web.interact-eu.net/plc/pdf/PMH_2_151205_Project_idea_generation.pdf.

Zachęcamy również do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Model Interreg Europa Środkowa http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/8Steps-onlineNEW.jpg.

Rozpoczął się drugi nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa Środkowa. Na dofinansowanie przeznaczono ok. 90 mln EUR z EFRR.

Nabór jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich priorytetów i celów szczegółowych. Wnioski można składać od 26 kwietnia do 23 czerwca 2016 r. Decyzje o przyznaniu dofinansowania Komitet Monitorujący Programu podejmie na początku 2017 roku.

Program Interreg Europa Środkowa wspiera najlepsze ponadnarodowe pomysły, dotyczące problemów wspólnych dla całej Europy Środkowej w obszarach: innowacji, redukcji emisji CO2, zasobów naturalnych i kulturowych lub transportu. Wspierane są głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty, jednakże możliwa jest także realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym, demonstracyjnym, testujących rozwiązania wypracowane w ramach projektu. Partnerstwo projektu powinno składać się przynajmniej z 3 partnerów finansujących z 3 rożnych państw Programu. Beneficjentami programu mogą zostać publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, a także instytucje prywatne, w tym również prywatne przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną. Partnerzy z Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Językiem Programu jest język angielski.

Program obejmuje swym zasięgiem Austrię, Chorwację, Czechy, Polskę, Węgry, Słowację, Słowenię, Niemcy (landy: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia - Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia) oraz Włochy (prowincje: Emilia-Romania, Friuli Wenecja Julijska, Liguria, Lombardia, Piemont, Autonomiczna Prowincja Bolzano, Autonomiczna Prowincja Trydent, Dolina Aosty i Wenecja Euganejska).

Priorytety Programu:

 1. Współpraca w zakresie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności
 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
 3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
 4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie Programu:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second_call.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Document_Overview.html

Zachęcamy do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zainteresowania projektem prosimy o wypełnienie fiszki i przesłanie e-mailem do konsultacji.

Informacja o Programie: www.ewt.warmia.mazury.pl zakładka Europa Środkowa
Oficjalna strona Programu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/index.html

23 lutego 2016 w Katowicach odbędzie się seminarium na temat unijnych programów współpracy transnarodowej Interreg: Europa Środkowa 2014-2020 oraz Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Spotkanie adresowane jest do podmiotów zainteresowanych współpracą w obszarze Europy Środkowej i Regionu Morza Bałtyckiego, w tym dla potencjalnych partnerów wiodących przyszłych projektów.

Ze wsparcia tych Programów mogą skorzystać instytucje publiczne, instytucje prywatne posiadające osobowość prawną, a także organizacje międzynarodowe, a możliwe dofinansowanie przedsięwzięć wynosi do 85 % poniesionych kosztów w ramach projektu. W czasie spotkań prowadzonych przez ekspertów ze Wspólnych Sekretariatów, odpowiedzialnych za bieżące zarządzanie Programami, będzie można uzyskać wyczerpujące informacje o zasadach obowiązujących w Programach oraz jak przygotować dobry projekt i na czym polega rola partnera wiodącego.

Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim, zaś sesje plenarne będą tłumaczone na język polski. Organizatorami spotkania są Instytucje Programów Interreg Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa oraz Ministerstwo Rozwoju RP.

Spotkania stanowią doskonałą okazję do przygotowania się zainteresowanych instytucji do zbliżających się naborów wniosków projektowych. Kolejny już nabór wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego planowany jest w pierwszym kwartale 2016 r., zaś w Programie Europa Środkowa w kwietniu 2016 r.

Formularz rejestracyjny na seminarium (w języku polskim i angielskim) dostępny jest na stronie: https://www.ewt.gov.pl/strony/interreg-europa-srodkowa-i-region-morza-batyckiego-spotkanie-dla-wnioskodawcow-joint-applicant-seminar-of-the-interreg-central-europe-and-interreg-baltic-sea-region-programmes/

Dodatkowe informacje oraz program spotkania można znaleźć także na stronie: https://europasrodkowa.gov.pl/item/403-otwarto-rejestracje-na-seminarium-o-programach-interreg-europa-srodkowa-i-region-morza-baltyckiego-ktore-odbedzie-sie-23-lutego-2016-w-katowicach

Zachęcamy do uczestnictwa w seminarium, a także do regularnego odwiedzania strony poświęconej współpracy terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim pod adresem www.ewt.warmia.mazury.pl.