Konkurs w Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Zbliża się nowa edycja programu współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa na lata 2021-2027, a wraz z nią pierwszy nabór projektów rozpoczynający się 15 listopada 2021 r. Tego dnia odbędzie się spotkanie online (w godz. 10:00-11:30) poświęcone przygotowaniu projektów. 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Polska w 2021 r. przewodniczy w programie), Wspólnego Sekretariatu oraz Europejskiego Centrum Projektów z Niemiec.

Program z budżetem 224,6 mln EUR (80 % poziom dofinansowania dla wszystkich partnerów) realizowany będzie na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Projekty realizowane będą w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia.

Priorytety i cele szczegółowe programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027:

Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
  1.1. Wzmacnianie zdolności innowacyjnych
  1.2. Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
  2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej
  2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu
  2.3. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
  2.4. Ochrona środowiska
  2.5. Zielona mobilność miejska

Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
  3.1. Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych

Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
  4.1. Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim w formule na platformie dla wnioskodawców (Applicant Community). Rejestracja na spotkanie: https://community.interreg-central.eu/signup

Więcej o nowej edycji Programu Interreg Europa Środkowa na oficjalnej stronie:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html