Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje regionalne webinarium
na temat zasad aplikowania w nowej edycji programu współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa, które odbędzie się 9 grudnia 2021 r. na platformie Webex.

Celem wydarzenia jest przybliżenie zasad tego programu w perspektywie finansowej 2021-2027, opartego o cztery cele Polityki Spójności UE: Bardziej inteligenta Europa, Bardziej zielona Europa, Lepiej połączona Europa oraz Lepsze zarządzanie Interreg.

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona szczegółowa oferta nowego Programu, zasady pierwszego naboru wniosków (trwa od 15.11.br. do 23.02.2022 r.) oraz możliwości jakie daje program Interreg Europa Środkowa wobec celów rozwojowych naszego województwa ujętych w strategii rozwoju regionu. W spotkaniu udział wezmą również przedstawiciele projektów zrealizowanych w latach 2014-2020 w Polsce, którzy przedstawią rezultaty swoich przedsięwzięć mogące zainteresować interesariuszy z województwa warmińsko-mazurskiego.

Webinarium_Programu_Interreg_Europa_Środkowa_2021-2027__online_9.12.2021_agenda.pdf

Formularz_zgłoszenia_webinarium_Interreg_Europa_Środkowa_9.12.2021__spotkanie_online.pdf