Jeszcze do 23 lutego br. możliwe jest składanie wniosków w ramach trwającego I naboru wniosków, inaugurującego nową edycję programu współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Zainteresowani realizacją projektu mogą wziąć udział w seminarium informacyjnym na temat pierwszego naboru wniosków projektowych w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027, które odbędzie się online 19 stycznia 2022 r., w godz. 10:00-12:30. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP, a spotkanie odbędzie się w języku polskim.


W trakcie spotkania zostaną przedstawione  informacje o trwającym naborze oraz odpowiedzi  na pytania w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego i późniejszej realizacji projektów. Pytania można zgłaszać w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie spotkania. Liczba uczestników seminarium   jest ograniczona.  Link do seminarium na platformie ZOOM zostanie przesłany zarejestrowanym dzień przed spotkaniem.

Przypomnijmy, że pierwszy nabór wniosków dotyczy  wszystkich priorytetów i 9 celów szczegółowych Programu. Szacowana pula środków do rozdysponowania w I naborze wynosi 72 mln euro
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).  O dofinansowanie na poziomie  80% mogą ubiegać się podmioty publiczne i prywatne.  

Więcej informacji o wydarzeniu, program spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Interreg Europa Środkowa.

Więcej  o nowej edycji Interreg Europa Środkowa i pierwszym naborze  na oficjalnej stronie:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html