23 lutego 2016 w Katowicach odbędzie się seminarium na temat unijnych programów współpracy transnarodowej Interreg: Europa Środkowa 2014-2020 oraz Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Spotkanie adresowane jest do podmiotów zainteresowanych współpracą w obszarze Europy Środkowej i Regionu Morza Bałtyckiego, w tym dla potencjalnych partnerów wiodących przyszłych projektów.

Ze wsparcia tych Programów mogą skorzystać instytucje publiczne, instytucje prywatne posiadające osobowość prawną, a także organizacje międzynarodowe, a możliwe dofinansowanie przedsięwzięć wynosi do 85 % poniesionych kosztów w ramach projektu. W czasie spotkań prowadzonych przez ekspertów ze Wspólnych Sekretariatów, odpowiedzialnych za bieżące zarządzanie Programami, będzie można uzyskać wyczerpujące informacje o zasadach obowiązujących w Programach oraz jak przygotować dobry projekt i na czym polega rola partnera wiodącego.

Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim, zaś sesje plenarne będą tłumaczone na język polski. Organizatorami spotkania są Instytucje Programów Interreg Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa oraz Ministerstwo Rozwoju RP.

Spotkania stanowią doskonałą okazję do przygotowania się zainteresowanych instytucji do zbliżających się naborów wniosków projektowych. Kolejny już nabór wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego planowany jest w pierwszym kwartale 2016 r., zaś w Programie Europa Środkowa w kwietniu 2016 r.

Formularz rejestracyjny na seminarium (w języku polskim i angielskim) dostępny jest na stronie: https://www.ewt.gov.pl/strony/interreg-europa-srodkowa-i-region-morza-batyckiego-spotkanie-dla-wnioskodawcow-joint-applicant-seminar-of-the-interreg-central-europe-and-interreg-baltic-sea-region-programmes/

Dodatkowe informacje oraz program spotkania można znaleźć także na stronie: https://europasrodkowa.gov.pl/item/403-otwarto-rejestracje-na-seminarium-o-programach-interreg-europa-srodkowa-i-region-morza-baltyckiego-ktore-odbedzie-sie-23-lutego-2016-w-katowicach

Zachęcamy do uczestnictwa w seminarium, a także do regularnego odwiedzania strony poświęconej współpracy terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim pod adresem www.ewt.warmia.mazury.pl.