Rozpoczął się drugi nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa Środkowa. Na dofinansowanie przeznaczono ok. 90 mln EUR z EFRR.

Nabór jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich priorytetów i celów szczegółowych. Wnioski można składać od 26 kwietnia do 23 czerwca 2016 r. Decyzje o przyznaniu dofinansowania Komitet Monitorujący Programu podejmie na początku 2017 roku.

Program Interreg Europa Środkowa wspiera najlepsze ponadnarodowe pomysły, dotyczące problemów wspólnych dla całej Europy Środkowej w obszarach: innowacji, redukcji emisji CO2, zasobów naturalnych i kulturowych lub transportu. Wspierane są głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty, jednakże możliwa jest także realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym, demonstracyjnym, testujących rozwiązania wypracowane w ramach projektu. Partnerstwo projektu powinno składać się przynajmniej z 3 partnerów finansujących z 3 rożnych państw Programu. Beneficjentami programu mogą zostać publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, a także instytucje prywatne, w tym również prywatne przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną. Partnerzy z Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Językiem Programu jest język angielski.

Program obejmuje swym zasięgiem Austrię, Chorwację, Czechy, Polskę, Węgry, Słowację, Słowenię, Niemcy (landy: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia - Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia) oraz Włochy (prowincje: Emilia-Romania, Friuli Wenecja Julijska, Liguria, Lombardia, Piemont, Autonomiczna Prowincja Bolzano, Autonomiczna Prowincja Trydent, Dolina Aosty i Wenecja Euganejska).

Priorytety Programu:

  1. Współpraca w zakresie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności
  2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
  3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
  4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie Programu:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second_call.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Document_Overview.html

Zachęcamy do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zainteresowania projektem prosimy o wypełnienie fiszki i przesłanie e-mailem do konsultacji.

Informacja o Programie: www.ewt.warmia.mazury.pl zakładka Europa Środkowa
Oficjalna strona Programu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/index.html