Opublikowano polskie tłumaczenie podręcznika wdrażania programu współpracy transnarodowej  Interreg Europa Środkowa. Celem podręcznika jest dostarczenie partnerom wiodącym projektów oraz  partnerom projektów informacji oraz wytycznych, które usprawnią i przyczynią się do terminowej realizacji projektów finansowanych ze środków Programu.W Programie obowiązują dokumenty w języku angielskim, a tłumaczenie podręcznika ma charakter wyłącznie pomocniczy. Dokument dostępny jest na stronie: http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/podrecznik-wdrazania-interreg-europa-srodkowa-polskie-tlumaczenie-wersji-po-zmianach/

Program Interreg Europa Środkowa wspiera najlepsze ponadnarodowe pomysły projektowe, służące rozwiązywaniu problemów i wspieraniu nowych rozwiązań wspólnych dla obszaru Europy Środkowej w dziedzinie: innowacji, redukcji emisji CO2, zasobów naturalnych i kulturowych lub transportu. Wspierane są głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty, jednakże możliwa jest także realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym, demonstracyjnym, testujących rozwiązania wypracowane w ramach projektu. Partnerstwo projektu powinno składać się przynajmniej z 3 partnerów finansujących z 3 rożnych państw Programu. Beneficjentami Programu mogą zostać publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, a także instytucje prywatne, w tym również prywatne przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną. Partnerzy z Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Językiem Programu jest język angielski.

Program geograficznie obejmuje swym zasięgiem Austrię, Chorwację, Czechy, Polskę, Węgry, Słowację, Słowenię, Niemcy (landy: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia - Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia) oraz Włochy (prowincje: Emilia-Romania, Friuli Wenecja Julijska, Liguria, Lombardia, Piemont, Autonomiczna Prowincja Bolzano, Autonomiczna Prowincja Trydent, Dolina Aosty i Wenecja Euganejska).

Priorytety Programu:

  1. Współpraca w zakresie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności
  2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
  3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
  4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

W drugiej połowie 2017 roku zaplanowano kolejny, 3 nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Szczegółowe informacje o programie oraz naborach znajdują się na stronie Programu:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html

Zachęcamy do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zainteresowania projektem prosimy o wypełnienie fiszki i przesłanie
e-mailem do konsultacji.