Trzeci nabór nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa 2014-2020 potrwa od 21 września 2017 do 25 stycznia 2018 roku. Nabór będzie miał ograniczony zakres tematyczny.

Obecna edycja swoim zakresem będzie obejmować cztery priorytety:
- Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
- Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
- Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
- Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

Zasięg geograficzny programu obejmuje Austrię, Chorwację, Czechy, Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry, wybrane regiony Włoch i Niemiec.

Partnerami w projektach mogą być: władze centralne, samorządy terytorialne wszystkich szczebli, instytucje publiczne, podmioty i firmy prywatne z osobowością prawną, instytucje międzynarodowe. Partnerzy z Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Językiem Programu jest język angielski.

Więcej szczegółów o trzecim naborze wniosków dostępne pod adresem http://www.ewt.gov.pl/media/39960/ICE_3_nabor.pdf
Szczegółowe informacje, wytyczne, warunki naboru i podręcznik wnioskodawcy są w trakcie przygotowania. Komplet dokumentów będzie dostępny w momencie otwarcia naboru. Oficjalna strona internetowa programu www.interreg-central.eu.

Zachęcamy do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zainteresowania projektem prosimy o wypełnienie fiszki i przesłanie e-mailem do konsultacji.

Do pobrania: 
FISZKA PROJEKTOWA EWT i EIS