Opublikowano polskie tłumaczenie podręcznika wdrażania programu współpracy transnarodowej  Interreg Europa Środkowa. Celem podręcznika jest dostarczenie partnerom wiodącym projektów oraz  partnerom projektów informacji oraz wytycznych, które usprawnią i przyczynią się do terminowej realizacji projektów finansowanych ze środków Programu.W Programie obowiązują dokumenty w języku angielskim, a tłumaczenie podręcznika ma charakter wyłącznie pomocniczy. Dokument dostępny jest na stronie: http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/podrecznik-wdrazania-interreg-europa-srodkowa-polskie-tlumaczenie-wersji-po-zmianach/

Program Interreg Europa Środkowa wspiera najlepsze ponadnarodowe pomysły projektowe, służące rozwiązywaniu problemów i wspieraniu nowych rozwiązań wspólnych dla obszaru Europy Środkowej w dziedzinie: innowacji, redukcji emisji CO2, zasobów naturalnych i kulturowych lub transportu. Wspierane są głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty, jednakże możliwa jest także realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym, demonstracyjnym, testujących rozwiązania wypracowane w ramach projektu. Partnerstwo projektu powinno składać się przynajmniej z 3 partnerów finansujących z 3 rożnych państw Programu. Beneficjentami Programu mogą zostać publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, a także instytucje prywatne, w tym również prywatne przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną. Partnerzy z Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Językiem Programu jest język angielski.

Program geograficznie obejmuje swym zasięgiem Austrię, Chorwację, Czechy, Polskę, Węgry, Słowację, Słowenię, Niemcy (landy: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia - Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia) oraz Włochy (prowincje: Emilia-Romania, Friuli Wenecja Julijska, Liguria, Lombardia, Piemont, Autonomiczna Prowincja Bolzano, Autonomiczna Prowincja Trydent, Dolina Aosty i Wenecja Euganejska).

Priorytety Programu:

 1. Współpraca w zakresie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności
 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
 3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
 4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

W drugiej połowie 2017 roku zaplanowano kolejny, 3 nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Szczegółowe informacje o programie oraz naborach znajdują się na stronie Programu:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html

Zachęcamy do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zainteresowania projektem prosimy o wypełnienie fiszki i przesłanie
e-mailem do konsultacji.

Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa Środkowa opracował koncepcję modelu przygotowania projektu współpracy transnarodowej do aplikowania w programie.

Koncepcja obejmuje 8 podstawowych kroków, które pozwolą projektodawcom na przygotowanie projektu, mającego szansę na uzyskanie dofinansowania ze środków programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Grafika 8 kroków CEP

 1. TWÓJ POMYSŁ → Opisz swój pomysł - jaki jest problem i co chciałbyś zmienić;
 2. SPOŁECZNOŚĆ → Sprawdź w Interreg CE Community http://www.interreg-central.eu/Content.Node/service/Login.html, czy istnieją już podobne pomysły;
 3. BAZA PROJEKTÓW Sprawdź zaakceptowane wcześniej projekty, czy dofinansowano już podobne koncepcje projektowe;
 4. ZGODNOŚĆ Sprawdź zgodność Twojego projektu z wymogami przedstawionymi w ogłoszeniu o naborze;
 5. LISTA PARTNERÓW Przygotuj listę partnerów – z kim chciałbyś współpracować, czyja specjalistyczna wiedza jest potrzebna do realizacji projektu;
 6. PUNKT KONTAKTOWY → Skontaktuj się z Krajowym Punktem Kontaktowym programu i przedyskutuj swój pomysł projektowy, opisz swoje potrzeby oraz wątpliwości;
 7. POSZUKIWANIE PARTNERÓW → Rozpocznij poszukiwanie partnerów wykorzystując swoją sieć kontaktów, kontaktując się z partnerami podobnych projektów, które uzyskały wcześniej dofinansowanie, publikując swój pomysł projektowy w bazie Interreg CE Community na stronie http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Project_Ideas.html, czy też kontaktując się z Krajowym Punktem Kontaktowym;
 8. WSPARCIE → Wykorzystaj wsparcie oferowane przez program, uczestnicząc w szkoleniach, webinariach oraz konsultacjach organizowanych przez instytucje programu Interreg Europa Środkowa.

Przygotowując się do prac nad koncepcją projektu współpracy terytorialnej warto także zapoznać się ze wskazówkami opracowanymi przez INTERact, opisującymi szczegółowo najważniejsze kwestie, jakie należy uwzględnić na etapie przygotowania projektu i budowania partnerstwa projektowego http://web.interact-eu.net/plc/pdf/PMH_2_151205_Project_idea_generation.pdf.

Zachęcamy również do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Model Interreg Europa Środkowa http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/8Steps-onlineNEW.jpg.

Rozpoczął się drugi nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa Środkowa. Na dofinansowanie przeznaczono ok. 90 mln EUR z EFRR.

Nabór jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich priorytetów i celów szczegółowych. Wnioski można składać od 26 kwietnia do 23 czerwca 2016 r. Decyzje o przyznaniu dofinansowania Komitet Monitorujący Programu podejmie na początku 2017 roku.

Program Interreg Europa Środkowa wspiera najlepsze ponadnarodowe pomysły, dotyczące problemów wspólnych dla całej Europy Środkowej w obszarach: innowacji, redukcji emisji CO2, zasobów naturalnych i kulturowych lub transportu. Wspierane są głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty, jednakże możliwa jest także realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym, demonstracyjnym, testujących rozwiązania wypracowane w ramach projektu. Partnerstwo projektu powinno składać się przynajmniej z 3 partnerów finansujących z 3 rożnych państw Programu. Beneficjentami programu mogą zostać publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, a także instytucje prywatne, w tym również prywatne przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną. Partnerzy z Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Językiem Programu jest język angielski.

Program obejmuje swym zasięgiem Austrię, Chorwację, Czechy, Polskę, Węgry, Słowację, Słowenię, Niemcy (landy: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia - Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia) oraz Włochy (prowincje: Emilia-Romania, Friuli Wenecja Julijska, Liguria, Lombardia, Piemont, Autonomiczna Prowincja Bolzano, Autonomiczna Prowincja Trydent, Dolina Aosty i Wenecja Euganejska).

Priorytety Programu:

 1. Współpraca w zakresie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności
 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
 3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
 4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie Programu:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second_call.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Document_Overview.html

Zachęcamy do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zainteresowania projektem prosimy o wypełnienie fiszki i przesłanie e-mailem do konsultacji.

Informacja o Programie: www.ewt.warmia.mazury.pl zakładka Europa Środkowa
Oficjalna strona Programu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/index.html

23 lutego 2016 w Katowicach odbędzie się seminarium na temat unijnych programów współpracy transnarodowej Interreg: Europa Środkowa 2014-2020 oraz Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Spotkanie adresowane jest do podmiotów zainteresowanych współpracą w obszarze Europy Środkowej i Regionu Morza Bałtyckiego, w tym dla potencjalnych partnerów wiodących przyszłych projektów.

Ze wsparcia tych Programów mogą skorzystać instytucje publiczne, instytucje prywatne posiadające osobowość prawną, a także organizacje międzynarodowe, a możliwe dofinansowanie przedsięwzięć wynosi do 85 % poniesionych kosztów w ramach projektu. W czasie spotkań prowadzonych przez ekspertów ze Wspólnych Sekretariatów, odpowiedzialnych za bieżące zarządzanie Programami, będzie można uzyskać wyczerpujące informacje o zasadach obowiązujących w Programach oraz jak przygotować dobry projekt i na czym polega rola partnera wiodącego.

Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim, zaś sesje plenarne będą tłumaczone na język polski. Organizatorami spotkania są Instytucje Programów Interreg Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa oraz Ministerstwo Rozwoju RP.

Spotkania stanowią doskonałą okazję do przygotowania się zainteresowanych instytucji do zbliżających się naborów wniosków projektowych. Kolejny już nabór wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego planowany jest w pierwszym kwartale 2016 r., zaś w Programie Europa Środkowa w kwietniu 2016 r.

Formularz rejestracyjny na seminarium (w języku polskim i angielskim) dostępny jest na stronie: https://www.ewt.gov.pl/strony/interreg-europa-srodkowa-i-region-morza-batyckiego-spotkanie-dla-wnioskodawcow-joint-applicant-seminar-of-the-interreg-central-europe-and-interreg-baltic-sea-region-programmes/

Dodatkowe informacje oraz program spotkania można znaleźć także na stronie: https://europasrodkowa.gov.pl/item/403-otwarto-rejestracje-na-seminarium-o-programach-interreg-europa-srodkowa-i-region-morza-baltyckiego-ktore-odbedzie-sie-23-lutego-2016-w-katowicach

Zachęcamy do uczestnictwa w seminarium, a także do regularnego odwiedzania strony poświęconej współpracy terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim pod adresem www.ewt.warmia.mazury.pl.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi zaprasza do udziału w spotkaniach związanych z programem transnarodowym Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa oraz międzyregionalnego INTERREG EUROPA.

Spotkania odbędą się w Poznaniu (3 marca 2015 roku), Katowicach (12 marca 2015 roku) oraz Toruniu (17 marca 2015 roku). Zaprezentowana zostanie oferta trzech programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Reprezentanci Urzędów Marszałkowskich przedstawią także temat przewodni w kontekście Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020.

Przedstawione będą również przykłady zrealizowanych projektów nawiązujących do tematyki danego spotkania. Celem połączenia tematyki EWT z RPO jest pokazanie, jak dzięki projektom transnarodowym i międzyregionalnym można przygotować lepszej jakości projekty regionalne. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych spotkań dostępne są w załączonych programach.

Rejestracja na spotkania w trybie on-line jest otwarta pod adresem: www.europasrodkowa.gov.pl.

Rozpoczął się pierwszy nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe). Nabór jest dwuetapowy. Pierwszy etap naboru polega na złożeniu przez aplikujących jedynie koncepcji projektu (tzw. noty koncepcyjnej) i trwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. kiedy aplikujący zobowiązani są do złożenia już kompletnej aplikacji projektowej (z budżetem, zamkniętym partnerstwem etc.).Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych będących odpowiedzią na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Dofinansowanie dla polskich instytucji wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje o naborze i samym Programie znajdują się na stronie www.interreg-central.eu www.europasrodkowa.gov.pl oraz www.ewt.gov.pl.

Zachęcamy również do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zobacz szczegółowy program spotkań:

Spotkanie w Poznaniu

Spotkanie w Katowicach 

Spotkanie w Toruniu