Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Beneficjentami programu mogą zostać:
1. Instytucje sektora publicznego (Public Equivalent Bodies), takie jak władze szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, ich związki i stowarzyszenie, szkoły i uczelnie wyższe, jednostki badawcze, organizacje non-profit itp.:
- ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym w konkretnym celu zaspokojenia potrzeb o charakterze powszechnym, nie mającą charakteru przemysłowego ani handlowego,
- posiadające osobowość prawną i
- finansowane w większej części przez państwowe, regionalne, bądź lokalne władze, czy też inne podmioty podległe prawu publicznemu lub podlegające tym podmiotom w zakresie nadzoru kierowniczego lub posiadające radę organizacyjną, kierowniczą lub nadzorczą, ponad połowa której wyznaczana jest przez państwowe, regionalne, bądź lokalne władze lub inne podmioty podległe prawu publicznemu.
2. Instytucje prywatne w tym prywatne firmy oraz organizacje międzynarodowe.

Z kim można współpracować?

Partnerzy projektu mogą pochodzić z:
- Austrii, cały kraj;
- Czech, cały kraj;
- Polski, cały kraj;
- Węgier, cały kraj;
- Słowacji, cały kraj;
- Słowenii, cały kraj;
- Niemiec z landów: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia - Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia;
- Włoch z prowincji: Piemont, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Wenecja Julijska, Emilia-Romagna,
- Ukrainy – z okręgów: Wołyń, Lwów, Iwano-Frankowsk, obwód Zakarpacki i Czerniowiecki).

 

 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Głównym celem Programu jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej.

Priorytety Programu obejmują:

Priorytet 1 – Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej (20 % całości środków).
1.1. Poprawa ramowych warunków dla innowacji.
1.2. Stworzenie możliwości rozprzestrzeniania i stosowania innowacji.
1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy.

Priorytet 2 – Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej (26% środków)
2.1. Poprawa sieci połączeń w obszarze Europy Środkowej.
2.2. Rozwój współpracy w dziedzinie multimodalnej logistyki.
2.3. Promowanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.
2.4. Technologie informatyczno-komunikacyjne i rozwiązania alternatywne dla zwiększania dostępu.

Priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska (26 % środków)
3.1. Rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi i dziedzictwem oraz ich ochroną.
3.2. Redukcja ryzyka i wpływu zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka.
3.3. Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej.
3.4. Wspieranie ekologicznych (przyjaznych środowisku) technologii i działań.

Priorytet 4 – Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów (22 % środków)
4.1. Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej.
4.2. Uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno-społecznych w rozwoju miejskim i regionalnym.
4.3. Wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów.
Kwestie finansowe:

Udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie wynosi 246,01mln euro. Całkowity budżet Programu to 298,30 mln euro.

Można ubiegać się o 85 % dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu z wyjątkiem wnioskodawców pochodzących z Austrii, Niemiec, Włoch, dla których współfinansowanie nie może przekroczyć 75 % tych kosztów.

Rekomendowany budżet projektu transnarodowego to od 1 do 5 mln euro.

Kto odpowiada za realizację Programu?

Za realizację Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą jest miasto Wiedeń (Departament Strategii i Rozwoju Gospodarczego). Najważniejsze decyzje podejmuje Wspólny Komitet Monitorujący. Składa się on z przedstawicieli państw członkowskich uczestniczących w Programie. Jako państwo partnerskie w Programie, Ukraina jest członkiem Komitetu Monitorującego ze statusem obserwatora. Lista członków Komitetu Monitorującego dostępna jest na stronie internetowej Programu.
Instytucją odpowiedzialną za współpracę z zainteresowanymi realizacją projektów oraz organizacjami, które te projekty już realizują jest Wspólny Sekretariat Techniczny Programu, z siedzibą w Wiedniu, przy ulicy: Museumsstrasse3/A/IIIA, tel.: 0043 4000 76 142, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W Polsce przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego działa Krajowy Punkt Kontaktowy Programu dla Europy Środkowej, który mieści się w Katowicach, tel.: 32 253 90 08; email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje

Strona internetowa Programu:www.central2013.eu. Językiem programu jest język angielski.