Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Beneficjentami programu mogą zostać publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, w tym europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
instytucje prywatne, w tym prywatne przedsiębiorstwa, posiadające osobowość prawną.

Z kim można współpracować?

Partnerzy projektu mogą pochodzić z:
- Austrii, cały kraj;

- Chorwacji, cały kraj;
- Czech, cały kraj;
- Polski, cały kraj;
- Węgier, cały kraj;
- Słowacji, cały kraj;
- Słowenii, cały kraj;
- Niemiec z landów: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia - Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia;
- Włoch z prowincji: Emilia-Romania, Friuli Wenecja Julijska, Liguria, Lombardia, Piemont, Autonomiczna Prowincja Bolzano, Autonomiczna Prowincja Trydent, Dolina Aosty i Wenecja Euganejska.

 

 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Głównym celem Programu jest „Współpraca ponad granicami w Europie Środkowej, aby nasze miasta i regiony stały się lepszym miejscem do życia i pracy"

Priorytety Programu obejmują:
Oś priorytetowa 1 - Współpraca w zakresie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ

Uwzględnia główne wyzwania i potrzeby społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej, związane z inteligentnym wzrostem gospodarczym, o którym mowa w strategii Europa 2020, w szczególności poprzez bardziej efektywne inwestycje w badania, innowację i edukację. Jej celem jest wzmacnianie istniejącego potencjału obszarów ukierunkowanych technologicznie, które są celem zagranicznych inwestycji i napływu kapitału, szczególnie przez lepsze powiązanie podmiotów systemu innowacji.

Oś priorytetowa 2 - Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w EUROPIE ŚRODKOWEJ

Celem jest wzmacnianie wykorzystywania energii odnawialnej, poprawa efektywności energetycznej i wykorzystywanie potencjału tego sektora do osiągnięcia wzrostu gospodarczego. Oś przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego gospodarowania energią w infrastrukturze publicznej, wspiera również opracowywanie i wdrażanie terytorialnych strategii niskoemisyjnych i mobilności niskoemisyjnej funkcjonalnych obszarów miejskich celem podjęcia wyzwań, dotyczących produkcji i zużycia energii oraz łagodzenia zmiany klimatu.

Oś priorytetowa 3 - Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w EUROPIE ŚRODKOWEJ

Oś priorytetowa w sposób bezpośredni odpowiada na potrzebę ochrony i bardziej zrównoważonego wykorzystywania naturalnego i kulturowego dziedzictwa oraz zasobów, które podlegają szeregowi nacisków i konfliktów dotyczących ich wykorzystywania (np. związanych z przemysłem, intensywnym rolnictwem, zmianą klimatu, transportem, urbanizacją i suburbanizacją, oraz turystyką). Program skupia się także na poprawie jakości środowiska na funkcjonalnych obszarach miejskich przez podejmowanie kluczowych wyzwań (np. konflikty w zakresie użytkowania terenu, zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód, gospodarka odpadami). Poprawa sytuacji będzie mieć bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców miast.

Oś priorytetowa 4 - Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych EUROPY ŚRODKOWEJ

Oś priorytetowa przewiduje wspieranie przyłączania regionów i miast do europejskich sieci transportowych oraz poprawę multimodalnego transportu pasażerskiego i towarowego przyjaznego środowisku w obrębie Europy Środkowej. Przyczyni się do realizacji priorytetów inteligentnego i zrównoważonego rozwoju strategii Europa 2020 oraz inicjatywy flagowej Europa efektywnie korzystająca z zasobów.

Udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie wynosi 246 mln euro.

Można ubiegać się o 85 % dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu z wyjątkiem wnioskodawców pochodzących z Austrii, Niemiec, Włoch, dla których współfinansowanie nie może przekroczyć 75 % tych kosztów.

Rekomendowany budżet projektu transnarodowego to od 1 do 5 mln euro.

Kto odpowiada za realizację Programu?

Za realizację Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą jest miasto Wiedeń (Departament Strategii i Rozwoju Gospodarczego). Instytucją odpowiedzialną za współpracę z zainteresowanymi realizacją projektów oraz organizacjami, które te projekty już realizują jest Wspólny Sekretariat Programu, z siedzibą w Wiedniu, przy ulicy: Kirchberggasse 33-35/11, tel.: +43 (0) 1 8908 088 - 2403, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje

Strona internetowa Programu: www.interreg-central.eu. Językiem programu jest język angielski.

Platforma poszukiwania partnerów do projektów znajduje się TUTAJ. Projektodawcy mają możliwość zamieszczenia na stronie swoich propozycji projektowych wraz informacją dotyczącą poszukiwanego partnerstwa, jak również instytucje zainteresowane uczestnictwem w projekcie mają możliwość kontaktu z pomysłodawcami zamieszczonych na stronie, wybranych przez siebie propozycji projektowych. Pełne wersje propozycji projektowych dostępne są dla użytkowników po uprzednim zalogowaniu się na portalu

Interreg Central Europe2014 2020