W dniach 24-25 listopada br. odbędzie się inauguracja nowej edycji programu współpracy międzyregionalnej Interreg Europa 2021-2027. Spotkanie odbędzie się w formule online w ramach wydarzenia rocznego Europe, let's cooperate! 2021.

Program Interreg Europa 2021-2027 w swoich założeniach ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału instytucjonalnego dla skuteczniejszej polityki rozwoju w regionach Unii Europejskiej. Zakres tematyczny programu obejmuje wszystkie cele polityki (policy objectives) i cele szczegółowe polityki spójności UE na lata 2021–2027 (specific objectives of the EU cohesion policy).

Program wydarzenia
24.11. (10.00-15:15)
    Pierwszego dnia będą prezentowane rezultaty projektów z zakresu badań i innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjności MŚP oraz ochrony środowiska i gospodarowania zasobami.
    Będzie można także posłuchać o dostępnych narzędziach ułatwiających nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami.
25.11 (10.00-16:00)
    Drugi dzień spotkania będzie poświęcony programowi Interreg Europa na lata 2021-2027. Zostanie przedstawiony zakres tematyczny i nowości w Programie.
    Omówione zostaną zasady pierwszego naboru wniosków.
    Organizatorzy opowiedzą również o wsparciu ze strony programu, na które mogą liczyć beneficjenci w trakcie przygotowywania wniosków projektowych.

Szczegółowy harmonogram spotkania:

https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/programme/ 

Rejestracja na spotkanie:
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/ 

Więcej o programie:
https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/ 

 

Zbliża się nowa edycja Programu Interreg Europa w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, a wraz z nią cykl spotkań w ramach platformy learningowej tego programu. Najbliższe warsztaty i webinaria będą dotyczyć m.in.: zintegrowanych strategii niskoemisyjnych, przemysłu 4.0 czy digitalizacji MŚP.

Ogólnym celem programu współpracy międzyregionalnej Interreg jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wypracowanie i umocnienie mechanizmów współpracy szczególnie w kontekście Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Platforma learningowa to natomiast bezpłatny zasób wiedzy na temat projektów, polityk, dobrych praktyk, dostępny dla wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w politykę rozwoju regionalego. Platformę prowadzą zespoły ekspertów i Wspólny Sekretariat programu (Lille, Francja), a tematycznie odpowiadają one priorytetom programu.

Harmonogram nadchodzących spotkań oraz linki ze szczegółowym info i rejestracją:
27 października, 14:00 – webinarium Integrated low-carbon strategies.
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4680/developing-integrated-low-carbon-strategies/
 28 października, 15:30 – warsztaty Future of impact investing.
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4781/workshop-the-future-of-impact-investing/
 3 i 10 listopada, 14:00 – webinaria Industry 4.0 and the SMEs digital transition.
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4759/industry-4-0-and-the-smes-digital-transition-episode-1/
9 listopada, 10:30 – webinarium Cultural heritage in mountain regions.
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4696/joint-webinar-on-green-policy-challenges-in-maritime-regions/

Szczegółowe informacje na temat nowej edycji programu Interreg Europa pod adresem: https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/

Program ESPON (www.espon.eu), wraz z Komisją Europejską zapraszają do wzięcia udziału w badaniu ankietowym nt. aktualnego poziomu innowacji cyfrowych usług i administracji samorządów miejskich. Ankieta przeprowadzana jest w ramach projektu ESPON DIGISER (Innowacje cyfrowe w zarządzaniu i świadczeniu usług publicznych).

Projekt DIGISER ma na celu przygotować przyszłe programy i inicjatywy UE, wspierające miasta i społeczności do transformacji cyfrowej. Wyniki badań będą dostępne dla samorządów lokalnych w celu wsparcia ich starań o finansowanie z przyszłych programów unijnych lub krajowych, takich jak programy regionalne, ale też Program Cyfrowa Europa oraz Instrument Odporności i Odbudowy. Ankieta zweryfikuje dane na temat dobrych praktyk i aktualnej sytuacji w innowacjach cyfrowych europejskich miast i regionów. Adresatami ankiety są samorządy miejskie.

Ankieta jest dostępna pod linkiem w językach: EN, DE, FR, ES, IT:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DIGIsurvey2021

Wypełnione ankiety należy przesyłać do 22 października 2021 r.

Kontakt w przypadku dalszych pytań lub potrzeby przedłużenia terminu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponad 60 uczestników wzięło udział w regionalnym webinarium „Współpraca transgraniczna na Warmii i Mazurach w perspektywie UE 2021-2027- założenia i wyzwania na przyszłość”, które odbyło się on-line.

Celem spotkania była dyskusja na temat przyszłych kierunków współpracy transgranicznej w województwie warmińsko-mazurskim w oparciu o doświadczenia z lat 2014-2020 oraz biorąc pod uwagę bieżące potrzeby lokalnych i regionalnych partnerów.

W trakcie webinarium omówiono osiągnięcia beneficjentów z naszego województwa, którzy w perspektywie UE 2014-2020 realizowali projekty transgraniczne we współpracy z rosyjskimi, litewskim partnerami, a także angażowali się we współpracę skupioną wokół Południowego Bałtyku.

Przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawili również wstępne założenia współpracy Interreg w przyszłej perspektywie UE 2021-2027.

W wydarzeniu udział wzięli również eksperci reprezentujący Program Interact z punktu kontaktowego w Viborgu (Dania), Euroregionu Bałtyk oraz Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej ESPON z Luksemburga. Dyskusja dotyczyła m.in transgranicznych powiązań funkcjonalnych, wymiaru terytorialnego współpracy w oparciu o usługi publiczne, a także wyzwań efektywnej współpracy transgranicznej na rzecz zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju Południowego Bałtyku w perspektywie UE na lata 2021-2027.

Uczestnicy mieli także okazję do zadawania pytań prelegentom oraz przedstawienia swoich oczekiwań dot. kierunków interwencji przyszłych Programów współpracy transgranicznej Interreg w województwie warmińsko-mazurskim.

Warto podkreślić, że współpraca transgraniczna od wielu lat przyczynia się do stymulowania procesów rozwojowych Warmii i Mazur. Regionalni beneficjenci z Warmii i Mazur w latach 2014-2020 pozyskali ponad 30 milionów euro na realizację przedsięwzięć transgranicznych polegających m.in. na ochronie i promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, rozbudowie i modernizacji infrastruktury użyteczności publicznej oraz rozwoju przedsiębiorczości i edukacji.

Prezentacje ze spotkania:

Prezentacja_Cel_Polityki_5_-_narzędzia_realizacji_i_oczekiwane_rezultaty_projektów.pdf

Prezentacja_doświadczenia_i_perspektywy_współpracy_transgranicznej_Interreg.pdf

Prezentacja_Euroregion_Bałtyk.pdf

Prezentacja_obszary_funkcjonalne-_dobre_praktyki.pdf

W ramach kolejnej edycji tzw. Open Days 2020 (Tygodnia Regionów i Miast 2020), które w tym roku zaplanowano w formule online, odbędą się warsztaty “Let Mayors speak of neighbourhood” („Niech mówią burmistrzowie o sąsiedztwie”) o zaletach współpracy transgranicznej z sąsiadami.

Organizatorem warsztatów jest wspólnie siedem programów współpracy transgranicznej z udziałem Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Federacji Rosyjskiej i Szwecji. Głównym celem wydarzenia jest podkreślenie znaczenia współpracy transgranicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz przedstawienie konkretnych przykładów długotrwałej współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi w różnych obszarach tematycznych, takich jak rozwój gospodarczy, ochrona środowiska, współpraca międzyludzka, zarządzanie granicami, transporti infrastruktura. Czterech włodarzy miast z regionów przygranicznych w trakcie warsztatów podzieli się swoimi historiami sukcesu współpracy w projektach transgranicznych i nie tylko. Warsztaty pokażą, w jaki sposób tego rodzaju projekty pomagają budować długotrwałe relacje między władzami lokalnymi i regionalnymi Unii Europejskiej, Norwegii i Rosji.

Warto zaznaczyć, że Europejski Tydzień Regionów i Miast , w ramach którego zostaną zorganizowane warsztaty to największe doroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce regionalnej. Impreza ta stała się jedyną w swoim rodzaju platformą komunikacji i tworzenia sieci kontaktów, zrzeszającą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i pracowników naukowych.

W świetle pandemii COVID-19 i biorąc pod uwagę związane z nią ograniczenia dotyczące zdrowiai bezpieczeństwa, warsztaty zorganizowane zostaną online. Wydarzenie odbędzie się 14 października 2020 r. w godzinach 16:30 - 18:00. Rejestracja dostępna jest pod tym linkiem.

Aby zarejestrować się na wydarzenie, należy zalogować się przy użyciu swojego EU Login (należy pamiętać, że wymagane jest uwierzytelnianie dwuetapowe), a następnie uzupełnić swój profil osobisty. W dalszej kolejności należy wybrać sesję, przeczytać opis i kliknąć „Dodaj sesję”. Wybrana sesja znajduje się na liście wydarzeń.