W ramach kolejnej edycji tzw. Open Days 2020 (Tygodnia Regionów i Miast 2020), które w tym roku zaplanowano w formule online, odbędą się warsztaty “Let Mayors speak of neighbourhood” („Niech mówią burmistrzowie o sąsiedztwie”) o zaletach współpracy transgranicznej z sąsiadami.

Organizatorem warsztatów jest wspólnie siedem programów współpracy transgranicznej z udziałem Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Federacji Rosyjskiej i Szwecji. Głównym celem wydarzenia jest podkreślenie znaczenia współpracy transgranicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz przedstawienie konkretnych przykładów długotrwałej współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi w różnych obszarach tematycznych, takich jak rozwój gospodarczy, ochrona środowiska, współpraca międzyludzka, zarządzanie granicami, transporti infrastruktura. Czterech włodarzy miast z regionów przygranicznych w trakcie warsztatów podzieli się swoimi historiami sukcesu współpracy w projektach transgranicznych i nie tylko. Warsztaty pokażą, w jaki sposób tego rodzaju projekty pomagają budować długotrwałe relacje między władzami lokalnymi i regionalnymi Unii Europejskiej, Norwegii i Rosji.

Warto zaznaczyć, że Europejski Tydzień Regionów i Miast , w ramach którego zostaną zorganizowane warsztaty to największe doroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce regionalnej. Impreza ta stała się jedyną w swoim rodzaju platformą komunikacji i tworzenia sieci kontaktów, zrzeszającą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i pracowników naukowych.

W świetle pandemii COVID-19 i biorąc pod uwagę związane z nią ograniczenia dotyczące zdrowiai bezpieczeństwa, warsztaty zorganizowane zostaną online. Wydarzenie odbędzie się 14 października 2020 r. w godzinach 16:30 - 18:00. Rejestracja dostępna jest pod tym linkiem.

Aby zarejestrować się na wydarzenie, należy zalogować się przy użyciu swojego EU Login (należy pamiętać, że wymagane jest uwierzytelnianie dwuetapowe), a następnie uzupełnić swój profil osobisty. W dalszej kolejności należy wybrać sesję, przeczytać opis i kliknąć „Dodaj sesję”. Wybrana sesja znajduje się na liście wydarzeń.

10 kwietnia 2019 roku w Brukseli odbędzie się forum współpracy Programu Interreg Europa  pn. Europe, let's cooperate!

Forum to doskonała okazja do zapoznania się ze stosowanymi w Europie rozwiązaniami z zakresu obszarów tematycznych Programu: innowacyjności i badań, konkurencyjności MŚP, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarowania zasobami naturalnymi i kulturowymi.
Podczas wydarzenia partnerzy projektów dofinansowanych w Programie Interreg Europa opowiedzą, jak międzynarodowa wymiana doświadczeń przyczyniła się do zainicjowania realnych zmian w ich regionach. Uczestnicy Forum będą mogli także wzajemnie się poznać i nawiązać międzynarodowe kontakty.

Organizatorzy do udziału w wydarzeniu zapraszają szczególnie przedstawicieli Instytucji Zarządzających i innych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Funduszy Europejskich, władz regionalnych, lokalnych i krajowych, agencji i instytucji badawczo-rozwojowych i instytucji posiadających kompetencje w obszarach tematycznych Programu.  Szczególnie mile widziane są instytucje, które dotychczas nie realizowały projektów w Programie Interreg Europa.  

Program Interreg Europa umożliwia współpracę z partnerami z obszaru całej Unii Europejskiej, a także Norwegii i Szwajcarii.  Czwarty (i ostatni w perspektywie 2014-2020) nabór wniosków w Programie trwał od 7 maja do 22 czerwca 2018 r. Aktualnie trwają prace nad umożliwieniem kontynuacji Programu w perspektywie finansowej 2021-2027.

Na stronie programu Interreg Europa można zapoznać się ze szczegółową agendą Forum, znaleźć informacje organizacyjne oraz zarejestrować się: https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/

Czwarty i ostatni już nabór wniosków w programie  współpracy międzyregionalnej  Interreg Europa potrwa od 7 maja do 22 czerwca 2018 r.

Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami. Aktualny nabór obejmuje wszystkie priorytety Programu, ale szczególnie mile widziane są projekty podejmujące problematykę gospodarki niskoemisyjnej.

Program Interreg Europa jest doskonałym narzędziem do inicjowania zmian oraz wprowadzania innowacji. W oparciu o wymianę doświadczeń i wiedzy z partnerami oraz ekspertami z państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii mamy możliwość unowocześniania polskich instrumentów polityki (strategie rozwoju miast, gmin, plany społeczno-gospodarcze, regionalne i krajowe programy operacyjne, polityki krajowe, strategie niskoemisyjne itd.)

Do udziału w projektach zachęcamy przede wszystkim  władze i inne instytucje publiczne (różnego szczebla) lub instytucje non-profit zaangażowane w tworzenie różnych instrumentów polityk. Rekomendowane partnerstwo powinno obejmować od 5 do 10 instytucji . Średni budżet projektu to ok 1-2 mln EUR a poziom dofinansowania dla partnerów polskich wynosi 85%

Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji na stronie programu https://www.interregeurope.eu  oraz poszukiwania potencjalnych zagranicznych partnerów projektowych lub inicjatyw do których można dołączyć na stronie https://www.interregeurope.eu/search/ .

Wspólny Sekretariat Programu organizuje serię webinariów dla partnerów wiodących projektów:

    15 maja 2018 r.  Efektywne partnerstwo w projekcie

    16 maja 2018 r.  Projektowanie metodologii projektu

    17 maja 2018 r. zarządzanie budżetem i finansami

    18 maja 2018 r. Planowanie strategii komunikacji projektu

Rejestracja na warsztaty odbywa się poprzez stronę Programu https://www.interregeurope.eu/news-and-events/

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie https://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

Zapraszamy również do konsultowania wstępnych koncepcji  projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym programów współpracy terytorialnej działającym w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, tel. 89 521 93 24, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Polsce informacji na temat programu i naboru udziela także Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa tel.: +48 32 253 90 08, e-mail e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podczas VII posiedzenia Komitetu Monitorującego programu Interreg Europa, który odbył się w dniach 12-13 grudnia 2017 roku w  Tallinie (Estonia) zdecydowano o terminie czwartego naboru wniosków projektowych.

Otwarcie czwartego naboru planuje się na kwiecień, a jego zakończenie na połowę czerwca 2018 roku. Prawdopodobnie wnioski będzie można składać we wszystkich priorytetach programu. Udostępniona zostanie także całość pozostałej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozostającej w dyspozycji Programu, z przeznaczeniem na projekty.

Szczegółowe informacje na temat czwartego naboru zostaną opublikowane wkrótce po obradach kolejnego Komitetu Monitorującego programu zaplanowanego na marzec 2018 r.  

 

Program Interreg Europa jako narzędzie polityki spójności skupia się na unowocześnieniu polityk regionalnych oraz, dzięki współpracy międzynarodowej, efektywniejszej i bardziej skoordynowanej polityce wykorzystywania środków unijnych przede wszystkim w programach regionalnych oraz krajowych. Program obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium Unii Europejskiej (UE), Norwegię i Szwajcarię. Działalność Programu oparta jest o cztery osie priorytetowe, w których można ubiegać się o wsparcie:

·         Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje

·         Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw

·         Gospodarka niskoemisyjna

·         Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

 

Program Interreg Europa zasadniczo skierowany jest do trzech typów beneficjentów:

·         Władz publicznych – państwowe, regionalne, lokalne

·         Instytucji zarządzających  / instytucji pośredniczących odpowiedzialnych za programy inwestycje na

          rzecz wzrostu i zatrudnienia lub EWT

·         Agencji, instytutów badawczych, stowarzyszeń, organizacji sektorowych i non-profit

 

Więcej informacji o programie na stronie www.interregeurope.eu

Zapraszamy również do konsultowania wstępnych koncepcji  projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym programów współpracy terytorialnej działającym w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, tel. 89 521 93 24, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wdrażanie Programu Interreg Europa będzie łatwiejsze dzięki tzw. Platformom Learningowym, które umożliwiają potencjalnym beneficjentom Interregu Europa zapoznanie się z politykami horyzontalnymi, objętymi wsparciem Programu.

Platformy skierowane są do:

  • Instytucji zarządzających funduszami strukturalnymi
  • Władz regionalnych i lokalnych
  • Stowarzyszeń, instytucji i organizacji non-profit

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu polityk w obszarach:

  • Badań i innowacji
  • Konkurencyjności MŚP
  • Gospodarki niskoemisyjnej
  • Środowiska i efektywnego korzystania z zasobów

Bezpłatna oferta platform obejmuje:

  • wsparcie eksperckie w wybranych tematach (wymagana uprzednia rejestracja)
  • możliwość włączenia się do ogólnoeuropejskiej społeczności
  • dostęp do zasobów wiedzy, także spoza programu Interreg Europa.  


Zapraszamy do odwiedzenia strony tematycznych platform learningowych

 https://www.interregeurope.eu/policylearning/,

prowadzonej przez Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa.  

Więcej o Programie Interreg Europa:

www.ewt.warmia.mazury.pl w zakładce Interreg Europa

www.interregeurope.eu