Podczas VII posiedzenia Komitetu Monitorującego programu Interreg Europa, który odbył się w dniach 12-13 grudnia 2017 roku w  Tallinie (Estonia) zdecydowano o terminie czwartego naboru wniosków projektowych.

Otwarcie czwartego naboru planuje się na kwiecień, a jego zakończenie na połowę czerwca 2018 roku. Prawdopodobnie wnioski będzie można składać we wszystkich priorytetach programu. Udostępniona zostanie także całość pozostałej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozostającej w dyspozycji Programu, z przeznaczeniem na projekty.

Szczegółowe informacje na temat czwartego naboru zostaną opublikowane wkrótce po obradach kolejnego Komitetu Monitorującego programu zaplanowanego na marzec 2018 r.  

 

Program Interreg Europa jako narzędzie polityki spójności skupia się na unowocześnieniu polityk regionalnych oraz, dzięki współpracy międzynarodowej, efektywniejszej i bardziej skoordynowanej polityce wykorzystywania środków unijnych przede wszystkim w programach regionalnych oraz krajowych. Program obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium Unii Europejskiej (UE), Norwegię i Szwajcarię. Działalność Programu oparta jest o cztery osie priorytetowe, w których można ubiegać się o wsparcie:

·         Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje

·         Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw

·         Gospodarka niskoemisyjna

·         Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

 

Program Interreg Europa zasadniczo skierowany jest do trzech typów beneficjentów:

·         Władz publicznych – państwowe, regionalne, lokalne

·         Instytucji zarządzających  / instytucji pośredniczących odpowiedzialnych za programy inwestycje na

          rzecz wzrostu i zatrudnienia lub EWT

·         Agencji, instytutów badawczych, stowarzyszeń, organizacji sektorowych i non-profit

 

Więcej informacji o programie na stronie www.interregeurope.eu

Zapraszamy również do konsultowania wstępnych koncepcji  projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym programów współpracy terytorialnej działającym w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, tel. 89 521 93 24, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.