10 kwietnia 2019 roku w Brukseli odbędzie się forum współpracy Programu Interreg Europa  pn. Europe, let's cooperate!

Forum to doskonała okazja do zapoznania się ze stosowanymi w Europie rozwiązaniami z zakresu obszarów tematycznych Programu: innowacyjności i badań, konkurencyjności MŚP, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarowania zasobami naturalnymi i kulturowymi.
Podczas wydarzenia partnerzy projektów dofinansowanych w Programie Interreg Europa opowiedzą, jak międzynarodowa wymiana doświadczeń przyczyniła się do zainicjowania realnych zmian w ich regionach. Uczestnicy Forum będą mogli także wzajemnie się poznać i nawiązać międzynarodowe kontakty.

Organizatorzy do udziału w wydarzeniu zapraszają szczególnie przedstawicieli Instytucji Zarządzających i innych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Funduszy Europejskich, władz regionalnych, lokalnych i krajowych, agencji i instytucji badawczo-rozwojowych i instytucji posiadających kompetencje w obszarach tematycznych Programu.  Szczególnie mile widziane są instytucje, które dotychczas nie realizowały projektów w Programie Interreg Europa.  

Program Interreg Europa umożliwia współpracę z partnerami z obszaru całej Unii Europejskiej, a także Norwegii i Szwajcarii.  Czwarty (i ostatni w perspektywie 2014-2020) nabór wniosków w Programie trwał od 7 maja do 22 czerwca 2018 r. Aktualnie trwają prace nad umożliwieniem kontynuacji Programu w perspektywie finansowej 2021-2027.

Na stronie programu Interreg Europa można zapoznać się ze szczegółową agendą Forum, znaleźć informacje organizacyjne oraz zarejestrować się: https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/