Ponad 60 uczestników wzięło udział w regionalnym webinarium „Współpraca transgraniczna na Warmii i Mazurach w perspektywie UE 2021-2027- założenia i wyzwania na przyszłość”, które odbyło się on-line.

Celem spotkania była dyskusja na temat przyszłych kierunków współpracy transgranicznej w województwie warmińsko-mazurskim w oparciu o doświadczenia z lat 2014-2020 oraz biorąc pod uwagę bieżące potrzeby lokalnych i regionalnych partnerów.

W trakcie webinarium omówiono osiągnięcia beneficjentów z naszego województwa, którzy w perspektywie UE 2014-2020 realizowali projekty transgraniczne we współpracy z rosyjskimi, litewskim partnerami, a także angażowali się we współpracę skupioną wokół Południowego Bałtyku.

Przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawili również wstępne założenia współpracy Interreg w przyszłej perspektywie UE 2021-2027.

W wydarzeniu udział wzięli również eksperci reprezentujący Program Interact z punktu kontaktowego w Viborgu (Dania), Euroregionu Bałtyk oraz Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej ESPON z Luksemburga. Dyskusja dotyczyła m.in transgranicznych powiązań funkcjonalnych, wymiaru terytorialnego współpracy w oparciu o usługi publiczne, a także wyzwań efektywnej współpracy transgranicznej na rzecz zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju Południowego Bałtyku w perspektywie UE na lata 2021-2027.

Uczestnicy mieli także okazję do zadawania pytań prelegentom oraz przedstawienia swoich oczekiwań dot. kierunków interwencji przyszłych Programów współpracy transgranicznej Interreg w województwie warmińsko-mazurskim.

Warto podkreślić, że współpraca transgraniczna od wielu lat przyczynia się do stymulowania procesów rozwojowych Warmii i Mazur. Regionalni beneficjenci z Warmii i Mazur w latach 2014-2020 pozyskali ponad 30 milionów euro na realizację przedsięwzięć transgranicznych polegających m.in. na ochronie i promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, rozbudowie i modernizacji infrastruktury użyteczności publicznej oraz rozwoju przedsiębiorczości i edukacji.

Prezentacje ze spotkania:

Prezentacja_Cel_Polityki_5_-_narzędzia_realizacji_i_oczekiwane_rezultaty_projektów.pdf

Prezentacja_doświadczenia_i_perspektywy_współpracy_transgranicznej_Interreg.pdf

Prezentacja_Euroregion_Bałtyk.pdf

Prezentacja_obszary_funkcjonalne-_dobre_praktyki.pdf