W dniach 24-25 listopada br. odbędzie się inauguracja nowej edycji programu współpracy międzyregionalnej Interreg Europa 2021-2027. Spotkanie odbędzie się w formule online w ramach wydarzenia rocznego Europe, let's cooperate! 2021.

Program Interreg Europa 2021-2027 w swoich założeniach ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału instytucjonalnego dla skuteczniejszej polityki rozwoju w regionach Unii Europejskiej. Zakres tematyczny programu obejmuje wszystkie cele polityki (policy objectives) i cele szczegółowe polityki spójności UE na lata 2021–2027 (specific objectives of the EU cohesion policy).

Program wydarzenia
24.11. (10.00-15:15)
    Pierwszego dnia będą prezentowane rezultaty projektów z zakresu badań i innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjności MŚP oraz ochrony środowiska i gospodarowania zasobami.
    Będzie można także posłuchać o dostępnych narzędziach ułatwiających nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami.
25.11 (10.00-16:00)
    Drugi dzień spotkania będzie poświęcony programowi Interreg Europa na lata 2021-2027. Zostanie przedstawiony zakres tematyczny i nowości w Programie.
    Omówione zostaną zasady pierwszego naboru wniosków.
    Organizatorzy opowiedzą również o wsparciu ze strony programu, na które mogą liczyć beneficjenci w trakcie przygotowywania wniosków projektowych.

Szczegółowy harmonogram spotkania:

https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/programme/ 

Rejestracja na spotkanie:
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/ 

Więcej o programie:
https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/