Trwający pierwszy nabór projektów w nowej edycji Programu współpracy międzyregionalnej Interreg Europa na lata 2021-2027 to również okazja na uczestnictwo w serii spotkań on-line. Wydarzenia organizowane przez Wspólny Sekretariat Programu w Lille (Francja) poświęcone są zagadnieniom, które powinny przyczynić się do przygotowania jakościowych projektów.

W programie spotkań obecne są m.in. przybliżenie oferty programu, zasady pierwszego naboru wniosków oraz narzędzia dla wnioskodawców - w tym oferty wsparcia dla instytucji ubiegających się o dofinansowanie. Językiem spotkań będzie j. angielski.

Terminy i tematyka webinariów:

  • 25 kwietnia - Building a successful partnership (Budowanie udanego partnerstwa)
  • 26 kwietnia - Designing project methodology (Opracowywanie metodologii projektu)
  • 27 kwietnia - Management, budget and finances (Zarządzanie, budżet i finanse)
  • 28 kwietnia - Project communication (Komunikacja projektu)

Rejestracja na webinaria: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/project-development-webinars

Terminy sesji pytań i odpowiedzi:

Podczas rejestracji można zadawać pytania dotyczące naboru oraz opracowywania wniosku o dofinansowanie. Odpowiedzi udzielą w trakcie sesji specjaliści ze Wspólnego Sekretariatu w Lille.

Dostępne są także informacje i dokumenty programu po polsku: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/

Program Interreg Europa 2021-2027 ma na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego instytucji publicznych, oferuje wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz umożliwia innowacyjne podejście projektowe w ramach pilotaży. Priorytety programu skupiają się wokół wszystkich celów polityki objętych interwencją funduszy unijnych na lata 2021-2027. Pierwszy nabór wniosków Programu potrwa do 31 maja 2022 r.