Ministerstwo Rozwoju we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Programu Interreg Europa zaprasza na seminarium informacyjne poświęcone drugiemu naborowi wniosków w tym Programie. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia br. w Ministerstwie Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, Warszawa).

Celem seminarium będzie przede wszystkim przedstawienie zasad oraz dokumentów, które będą obowiązywały wnioskodawców przy II naborze wniosków, otwartym w terminie 5 kwietnia – 13 maja 2016 r. Podczas spotkania, beneficjenci I naboru zaprezentują także swoje pierwsze doświadczenia związane z projektami w których uczestniczą. Seminarium będzie prowadzone w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Organizatorzy przewidzieli także możliwość indywidualnych konsultacji koncepcji projektowych dla instytucji planujących rolę partnera wiodącego w projekcie. Warunkiem ubiegania się o konsultacje jest wcześniejsza rejestracja na stronie http://www.interregeurope.eu/account/registration/. Konsultacje prowadzone będą w języku angielskim przez pracowników Wspólnego Sekretariatu Programu.

Szczegółowe informacje, w tym program oraz formularz rejestracji na spotkanie dostępne są na stronie https://europasrodkowa.gov.pl/zaproszenia/item/407-interreg-europa-spotkanie-informacyjne.