Komitet Monitorujący programu Interreg Europa 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania 66 projektów, spośród 211 wniosków złożonych w 2 naborze programu, który trwał między 5 kwietnia, a 13 maja br. Łącznie przyznano ponad 89 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wszystkie projekty zostały zatwierdzone warunkowo, co oznacza, że dofinansowanie zależne będzie od wprowadzonych przez wnioskodawców zmian, zgodnych z uwagami ekspertów oceniających. Wśród zatwierdzonych wniosków znalazły się 23 projekty z udziałem polskich instytucji:

 1. Circe;
 2. ClusterFY;
 3. CRinMA;
 4. Cult-RInG;
 5. DEMO-EC;
 6. Design 4 Innovation;
 7. 7.ECOWASTE 4 FOOD;
 8. EIS;
 9. ELISE;
 10. EMPOWER;
 11. ENERSELVES;
 12. FFWD EUROPE;
 13. GPP4Growth;
 14. Green Screen;
 15. Innova Foster;
 16. ITHACA;
 17. MOLOC;
 18. RCIA;
 19. REBORN;
 20. RELOS3;
 21. REMIX;
 22. SCHOOL CHANCE;
 23. STOB regions.

W jednym z nich rolę partnera wiodącego pełni Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (CRinMA - Cultural resources in the mountain areas). Informacja na temat zatwierdzonych projektów w ramach drugiego naboru dostępna jest na stronie programu: http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/199/second-call-projects-approved/.

Ustalono termin trzeciego naboru wniosków w programie Interreg Europa, który trwać będzie od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku. Nabór otwarty będzie we wszystkich priorytetach programu, tj. w obszarach badań naukowych, postępu technologicznego i innowacji; konkurencyjności MŚP; gospodarki niskoemisyjnej oraz środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami.

Dzięki programowi możliwe jest wprowadzenie nowych rozwiązań i poprawa skuteczności polityk oraz programów rozwoju w różnych dziedzinach życia regionów. Rekomenduje się udział instytucji zaangażowanych w zarządzanie instrumentami funduszy strukturalnych oraz strategiami rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Beneficjentami Programu mogą być instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit ze wszystkich 28 państw UE oraz Norwegii i Szwajcarii. Partnerstwo projektu powinno składać się przynajmniej z 3 partnerów, z których co najmniej 2 pochodzi z państw UE, jednakże rekomendowane partnerstwo powinno obejmować od 5 do 10 partnerów w tym minimum 50% partnerów konsorcjum projektowego winno być zaangażowane w zarządzanie instrumentami funduszy strukturalnych.

W Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego działa punkt kontaktowy programów współpracy terytorialnej – Biuro Współpracy Terytorialnej, oferujący partnerom z regionu wsparcie w konsultowaniu propozycji projektowych oraz poszukiwaniu partnerstwa. Kontakt: tel. 89 521 93 24, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..