Zbliża się trzeci nabór wniosków w programie współpracy międzyregionalnej Interreg  Europa, który potrwa między 1 marca a 30 czerwca 2017 roku. Nabór otwarty będzie we wszystkich priorytetach programu, tj. w obszarach badań naukowych, postępu technologicznego i innowacji; konkurencyjności MŚP; gospodarki niskoemisyjnej oraz środowiska a także efektywnego gospodarowania zasobami. 

 

Prawdopodobnie nabór ten wyczerpie pulę środków Programu na lata 2014-2020. Przed naborem przewiduje się zwiększenie aktywności instytucji zagranicznych poszukujących partnerów z Polski, zainteresowanych przystąpieniem do projektów, co powinno wpłynąć na zwiększenie udziału polskich beneficjentów w tworzących się konsorcjach projektowych. Zachęcamy instytucje z Warmii i Mazur, kwalifikujące się do wsparcia  funduszami Programu, do  uczestnictwa w projektach programu Interreg Europa.

 

Odpowiedniemu przygotowaniu beneficjentów służyć będzie również pakiet narzędzi dostępnych projektodawcom Interreg Europa:

  • Application pack -> pakiet dokumentów obowiązujących projektodawców w nadchodzącym naborze, m.in. regulamin naboru i podręcznik programu, dostępny jest na stronie Programu http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
  • Self – assessment -> narzędzie, dzięki któremu można samodzielnie sprawdzić, czy planowana inicjatywa projektowa wpisuje się w zakres programu Interreg Europa http://www.interregeurope.eu/self-assessment/
  • Discover Projects -> platforma, na której publikowana jest charakterystyka projektów realizowanych w programie http://www.interregeurope.eu/discover-projects/
  • Na stronie Ministerstwa Rozwoju, poświęconej programom EWT http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/, w sekcji Przeczytaj o Programach, publikowane są prezentacje, dokumenty i wzory umów w języku polskim, a pod koniec lutego br. MR udostępni roboczą polską wersję podręcznika do trzeciego naboru w Interreg Europa (w programie obowiązują wyłącznie dokumenty w j. angielskim, natomiast dokumenty w j. polskim mają jedynie charakter pomocniczy)
  • Poszukiwanie partnera do projektu -> podmioty poszukujące partnerów do projektów mogą publikować swoje koncepcje projektowe  na stronie http://www.interregeurope.eu/search/a dodatkowo,  partnerzy z polski mogą skorzystać z formularza opracowanego przez polski Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) Interreg Europa i przedstawić swoja ofertę, która zostanie przekazana do KPK w innych państwach.
  • Konsultacje pomysłów projektowych -> planowane inicjatywy można skonsultować z przedstawicielami Wspólnego Sekretariatu programu (http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/340/get-feedback-on-your-project-idea-in-time-for-third-call/), z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego Interreg Europa Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach (Anna Stol, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 253 90 08) oraz z przedstawicielami punktu kontaktowego programów współpracy terytorialnej w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Biuro Współpracy Terytorialnej), oferującego partnerom z regionu wsparcie w konsultowaniu propozycji projektowych oraz poszukiwaniu partnerstwa (89 521 93 24, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
  • Spotkania informacyjne ->  7 lutego br. w Warszawie odbędzie się Krajowy Dzień Informacyjny na temat zasad trzeciego naboru. W programie planowane są wystąpienia: Wspólnego Sekretariatu, Krajowego Punktu Kontaktowego (MR), kontrolera wydatków, partnerów projektowych. Spotkaniu (tłumaczone symultanicznie) będą towarzyszyły konsultacje indywidualne z ekspertem z WS (w j. angielskim). Natomiast w dn. 22-23 marca br. na Malcie odbędzie się międzynarodowe forum poszukiwania partnerów. Rejestracja na wydarzenie możliwa jest za pośrednictwem strony http://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/383/europe-let-s-cooperate/ 

Dzięki programowi możliwe jest wprowadzenie nowych rozwiązań i poprawa skuteczności polityk oraz programów rozwoju w różnych dziedzinach życia regionów. Rekomenduje się udział instytucji zaangażowanych w zarządzanie instrumentami funduszy strukturalnych oraz strategiami rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Beneficjentami Programu mogą być instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit ze wszystkich 28 państw UE oraz Norwegii i Szwajcarii. Partnerstwo projektu powinno składać się przynajmniej z 3 partnerów, z których co najmniej 2 pochodzi z państw UE, jednakże rekomendowane partnerstwo powinno obejmować od 5 do 10 partnerów w tym minimum 50 % partnerów konsorcjum projektowego winna być zaangażowana w zarządzanie instrumentami funduszy strukturalnych (m.in. instytucje zarządzające, pośredniczące wdrażaniu funduszy strukturalnych, np. IZ, IP, RPO WiM).