W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w programie współpracy międzyregionalnej Interreg  Europa, który potrwa od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku, w dn. 22-23 marca br. na Malcie odbędzie się międzynarodowe forum poszukiwania partnerów. Forum organizowane jest pod hasłem  Europe, let’s cooperate !

 

Uczestnictwo w forum będzie doskonałą okazją do budowania nowych partnerstw i nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami zainteresowanymi współpracą międzyregionalną. Zorganizowane zostaną także warsztaty na temat przygotowania i rozwoju projektów Interreg. Dodatkowo, uczestnicy forum będą mieć możliwość zaprezentowania swoich pomysłów na projekty współpracy międzyregionalnej.

Rejestracja na wydarzenie możliwa jest za pośrednictwem strony http://www.interregeurope.eu/europecooperates2017/ 

Dzięki programowi Interreg  Europa możliwe jest wprowadzenie nowych rozwiązań i poprawa skuteczności polityk oraz programów rozwoju w różnych dziedzinach życia regionów. Rekomenduje się udział instytucji zaangażowanych w zarządzanie instrumentami funduszy strukturalnych oraz strategiami rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Beneficjentami Programu mogą być instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit ze wszystkich 28 państw UE oraz Norwegii i Szwajcarii. Partnerstwo projektu powinno składać się przynajmniej z 3 partnerów, z których co najmniej 2 pochodzi z państw UE, jednakże rekomendowane partnerstwo powinno obejmować od 5 do 10 partnerów w tym minimum 50 % partnerów konsorcjum projektowego winna być zaangażowana w zarządzanie instrumentami funduszy strukturalnych (m.in. instytucje zarządzające, pośredniczące wdrażaniu funduszy strukturalnych, np. IZ, IP, RPO WiM).

 

Punkt kontaktowy programów współpracy terytorialnej (Interreg/ENI) działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Biuro Współpracy Terytorialnej), oferuje partnerom z regionu wsparcie m.in. poprzez konsultacje propozycji projektowych oraz pomoc w znalezieniu partnerstwa do projektu (kontakt: tel. 89 521 93 24, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)