Wdrażanie Programu Interreg Europa będzie łatwiejsze dzięki tzw. Platformom Learningowym, które umożliwiają potencjalnym beneficjentom Interregu Europa zapoznanie się z politykami horyzontalnymi, objętymi wsparciem Programu.

Platformy skierowane są do:

  • Instytucji zarządzających funduszami strukturalnymi
  • Władz regionalnych i lokalnych
  • Stowarzyszeń, instytucji i organizacji non-profit

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu polityk w obszarach:

  • Badań i innowacji
  • Konkurencyjności MŚP
  • Gospodarki niskoemisyjnej
  • Środowiska i efektywnego korzystania z zasobów

Bezpłatna oferta platform obejmuje:

  • wsparcie eksperckie w wybranych tematach (wymagana uprzednia rejestracja)
  • możliwość włączenia się do ogólnoeuropejskiej społeczności
  • dostęp do zasobów wiedzy, także spoza programu Interreg Europa.  


Zapraszamy do odwiedzenia strony tematycznych platform learningowych

 https://www.interregeurope.eu/policylearning/,

prowadzonej przez Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa.  

Więcej o Programie Interreg Europa:

www.ewt.warmia.mazury.pl w zakładce Interreg Europa

www.interregeurope.eu