Drugi nabór wniosków w programie Interreg Europa potrwa od 5 kwietnia do 13 maja 2016 roku.

Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg EUROPA umożliwia współpracę z partnerami ze wszystkich 28 państw Unii Europejskiej, a także z Norwegii oraz Szwajcarii. Rekomendowane partnerstwo powinno obejmować od 5 do 10 partnerów. Beneficjentami Programu mogą być instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit, w tym w szczególności: instytucje zarządzające, władze regionalne i lokalne, agencje np. rozwoju regionalnego, ds. środowiska, transportu, instytuty badawcze, uniwersytety. Budżet Programu wynosi 359 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , z 85 % dofinansowaniem dla instytucji publicznych i 75 % dla instytucji prywatnych o charakterze non profit. Rekomendowany budżet planowanego projektu wynosi 1-2 miliony euro.

Głównym celem Programu jest Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia, a w uzasadnionych wypadkach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Priorytety Programu:

  1. Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje
  2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
  3. Gospodarka niskoemisyjna
  4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

Trwający 1 miesiąc nabór to w praktyce czas na złożenie wniosku dlatego zalecane jest wcześniejsze rozpoczęcie prac nad projektem. Wniosek on-line jest już stale dostępny na stronie http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/, jego złożenie będzie jednak możliwe wyłącznie w trakcie naboru.

W dniach 22-23 marca 2016 r. odbędzie się w Holandii (miejsce do potwierdzenia) forum poszukiwania partnerów.

Dodatkowe informacje o naborze dostępne są na oficjalnej stronie Programu:
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/31/application-dates-for-second-call-published, a także w języku polskim na stronie Ministerstwa Rozwoju: http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/interreg-europa

W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ulokowany
w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju: tel. 32 253 90 08; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy również do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.ewt.warmia.mazury.pl.

Wnioski przyjmowane będą do 31 lipca 2015 roku.

W ramach programu Interreg Europa instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego).

Rezultatem przedsięwzięcia może być opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie.

Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami. Celem programu jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń między podmiotami regionalnymi w zakresie celów tematycznych (władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, podmioty prywatne o charakterze non-profit). Program powinien w szczególności przyczyniać się do transferu dobrych praktyk głównie do krajowych i regionalnych programów operacyjnych, a w uzasadnionych wypadkach także do programów celu Europejska Współpraca Terytorialna.

W ramach programu będą funkcjonowały także cztery tematyczne Platformy na rzecz pogłębiania wiedzy na temat polityki regionalnej – bezpłatny zasób wiedzy, dostępny on-line dla wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w politykę regionalną.

Programem zarządza francuski region Nord-Pas de Calais, Wspólny Sekretariat mieści się w Lille (Francja).

W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ulokowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.