W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w programie współpracy międzyregionalnej Interreg  Europa, który potrwa od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku, w dn. 22-23 marca br. na Malcie odbędzie się międzynarodowe forum poszukiwania partnerów. Forum organizowane jest pod hasłem  Europe, let’s cooperate !

 

Uczestnictwo w forum będzie doskonałą okazją do budowania nowych partnerstw i nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami zainteresowanymi współpracą międzyregionalną. Zorganizowane zostaną także warsztaty na temat przygotowania i rozwoju projektów Interreg. Dodatkowo, uczestnicy forum będą mieć możliwość zaprezentowania swoich pomysłów na projekty współpracy międzyregionalnej.

Rejestracja na wydarzenie możliwa jest za pośrednictwem strony http://www.interregeurope.eu/europecooperates2017/ 

Dzięki programowi Interreg  Europa możliwe jest wprowadzenie nowych rozwiązań i poprawa skuteczności polityk oraz programów rozwoju w różnych dziedzinach życia regionów. Rekomenduje się udział instytucji zaangażowanych w zarządzanie instrumentami funduszy strukturalnych oraz strategiami rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Beneficjentami Programu mogą być instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit ze wszystkich 28 państw UE oraz Norwegii i Szwajcarii. Partnerstwo projektu powinno składać się przynajmniej z 3 partnerów, z których co najmniej 2 pochodzi z państw UE, jednakże rekomendowane partnerstwo powinno obejmować od 5 do 10 partnerów w tym minimum 50 % partnerów konsorcjum projektowego winna być zaangażowana w zarządzanie instrumentami funduszy strukturalnych (m.in. instytucje zarządzające, pośredniczące wdrażaniu funduszy strukturalnych, np. IZ, IP, RPO WiM).

 

Punkt kontaktowy programów współpracy terytorialnej (Interreg/ENI) działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Biuro Współpracy Terytorialnej), oferuje partnerom z regionu wsparcie m.in. poprzez konsultacje propozycji projektowych oraz pomoc w znalezieniu partnerstwa do projektu (kontakt: tel. 89 521 93 24, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Zbliża się trzeci nabór wniosków w programie współpracy międzyregionalnej Interreg  Europa, który potrwa między 1 marca a 30 czerwca 2017 roku. Nabór otwarty będzie we wszystkich priorytetach programu, tj. w obszarach badań naukowych, postępu technologicznego i innowacji; konkurencyjności MŚP; gospodarki niskoemisyjnej oraz środowiska a także efektywnego gospodarowania zasobami. 

 

Prawdopodobnie nabór ten wyczerpie pulę środków Programu na lata 2014-2020. Przed naborem przewiduje się zwiększenie aktywności instytucji zagranicznych poszukujących partnerów z Polski, zainteresowanych przystąpieniem do projektów, co powinno wpłynąć na zwiększenie udziału polskich beneficjentów w tworzących się konsorcjach projektowych. Zachęcamy instytucje z Warmii i Mazur, kwalifikujące się do wsparcia  funduszami Programu, do  uczestnictwa w projektach programu Interreg Europa.

 

Odpowiedniemu przygotowaniu beneficjentów służyć będzie również pakiet narzędzi dostępnych projektodawcom Interreg Europa:

 • Application pack -> pakiet dokumentów obowiązujących projektodawców w nadchodzącym naborze, m.in. regulamin naboru i podręcznik programu, dostępny jest na stronie Programu http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
 • Self – assessment -> narzędzie, dzięki któremu można samodzielnie sprawdzić, czy planowana inicjatywa projektowa wpisuje się w zakres programu Interreg Europa http://www.interregeurope.eu/self-assessment/
 • Discover Projects -> platforma, na której publikowana jest charakterystyka projektów realizowanych w programie http://www.interregeurope.eu/discover-projects/
 • Na stronie Ministerstwa Rozwoju, poświęconej programom EWT http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/, w sekcji Przeczytaj o Programach, publikowane są prezentacje, dokumenty i wzory umów w języku polskim, a pod koniec lutego br. MR udostępni roboczą polską wersję podręcznika do trzeciego naboru w Interreg Europa (w programie obowiązują wyłącznie dokumenty w j. angielskim, natomiast dokumenty w j. polskim mają jedynie charakter pomocniczy)
 • Poszukiwanie partnera do projektu -> podmioty poszukujące partnerów do projektów mogą publikować swoje koncepcje projektowe  na stronie http://www.interregeurope.eu/search/a dodatkowo,  partnerzy z polski mogą skorzystać z formularza opracowanego przez polski Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) Interreg Europa i przedstawić swoja ofertę, która zostanie przekazana do KPK w innych państwach.
 • Konsultacje pomysłów projektowych -> planowane inicjatywy można skonsultować z przedstawicielami Wspólnego Sekretariatu programu (http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/340/get-feedback-on-your-project-idea-in-time-for-third-call/), z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego Interreg Europa Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach (Anna Stol, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 253 90 08) oraz z przedstawicielami punktu kontaktowego programów współpracy terytorialnej w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Biuro Współpracy Terytorialnej), oferującego partnerom z regionu wsparcie w konsultowaniu propozycji projektowych oraz poszukiwaniu partnerstwa (89 521 93 24, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 • Spotkania informacyjne ->  7 lutego br. w Warszawie odbędzie się Krajowy Dzień Informacyjny na temat zasad trzeciego naboru. W programie planowane są wystąpienia: Wspólnego Sekretariatu, Krajowego Punktu Kontaktowego (MR), kontrolera wydatków, partnerów projektowych. Spotkaniu (tłumaczone symultanicznie) będą towarzyszyły konsultacje indywidualne z ekspertem z WS (w j. angielskim). Natomiast w dn. 22-23 marca br. na Malcie odbędzie się międzynarodowe forum poszukiwania partnerów. Rejestracja na wydarzenie możliwa jest za pośrednictwem strony http://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/383/europe-let-s-cooperate/ 

Dzięki programowi możliwe jest wprowadzenie nowych rozwiązań i poprawa skuteczności polityk oraz programów rozwoju w różnych dziedzinach życia regionów. Rekomenduje się udział instytucji zaangażowanych w zarządzanie instrumentami funduszy strukturalnych oraz strategiami rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Beneficjentami Programu mogą być instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit ze wszystkich 28 państw UE oraz Norwegii i Szwajcarii. Partnerstwo projektu powinno składać się przynajmniej z 3 partnerów, z których co najmniej 2 pochodzi z państw UE, jednakże rekomendowane partnerstwo powinno obejmować od 5 do 10 partnerów w tym minimum 50 % partnerów konsorcjum projektowego winna być zaangażowana w zarządzanie instrumentami funduszy strukturalnych (m.in. instytucje zarządzające, pośredniczące wdrażaniu funduszy strukturalnych, np. IZ, IP, RPO WiM).

Komitet Monitorujący programu Interreg Europa 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania 66 projektów, spośród 211 wniosków złożonych w 2 naborze programu, który trwał między 5 kwietnia, a 13 maja br. Łącznie przyznano ponad 89 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wszystkie projekty zostały zatwierdzone warunkowo, co oznacza, że dofinansowanie zależne będzie od wprowadzonych przez wnioskodawców zmian, zgodnych z uwagami ekspertów oceniających. Wśród zatwierdzonych wniosków znalazły się 23 projekty z udziałem polskich instytucji:

 1. Circe;
 2. ClusterFY;
 3. CRinMA;
 4. Cult-RInG;
 5. DEMO-EC;
 6. Design 4 Innovation;
 7. 7.ECOWASTE 4 FOOD;
 8. EIS;
 9. ELISE;
 10. EMPOWER;
 11. ENERSELVES;
 12. FFWD EUROPE;
 13. GPP4Growth;
 14. Green Screen;
 15. Innova Foster;
 16. ITHACA;
 17. MOLOC;
 18. RCIA;
 19. REBORN;
 20. RELOS3;
 21. REMIX;
 22. SCHOOL CHANCE;
 23. STOB regions.

W jednym z nich rolę partnera wiodącego pełni Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (CRinMA - Cultural resources in the mountain areas). Informacja na temat zatwierdzonych projektów w ramach drugiego naboru dostępna jest na stronie programu: http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/199/second-call-projects-approved/.

Ustalono termin trzeciego naboru wniosków w programie Interreg Europa, który trwać będzie od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku. Nabór otwarty będzie we wszystkich priorytetach programu, tj. w obszarach badań naukowych, postępu technologicznego i innowacji; konkurencyjności MŚP; gospodarki niskoemisyjnej oraz środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami.

Dzięki programowi możliwe jest wprowadzenie nowych rozwiązań i poprawa skuteczności polityk oraz programów rozwoju w różnych dziedzinach życia regionów. Rekomenduje się udział instytucji zaangażowanych w zarządzanie instrumentami funduszy strukturalnych oraz strategiami rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Beneficjentami Programu mogą być instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit ze wszystkich 28 państw UE oraz Norwegii i Szwajcarii. Partnerstwo projektu powinno składać się przynajmniej z 3 partnerów, z których co najmniej 2 pochodzi z państw UE, jednakże rekomendowane partnerstwo powinno obejmować od 5 do 10 partnerów w tym minimum 50% partnerów konsorcjum projektowego winno być zaangażowane w zarządzanie instrumentami funduszy strukturalnych.

W Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego działa punkt kontaktowy programów współpracy terytorialnej – Biuro Współpracy Terytorialnej, oferujący partnerom z regionu wsparcie w konsultowaniu propozycji projektowych oraz poszukiwaniu partnerstwa. Kontakt: tel. 89 521 93 24, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ministerstwo Rozwoju we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Programu Interreg Europa zaprasza na seminarium informacyjne poświęcone drugiemu naborowi wniosków w tym Programie. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia br. w Ministerstwie Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, Warszawa).

Celem seminarium będzie przede wszystkim przedstawienie zasad oraz dokumentów, które będą obowiązywały wnioskodawców przy II naborze wniosków, otwartym w terminie 5 kwietnia – 13 maja 2016 r. Podczas spotkania, beneficjenci I naboru zaprezentują także swoje pierwsze doświadczenia związane z projektami w których uczestniczą. Seminarium będzie prowadzone w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Organizatorzy przewidzieli także możliwość indywidualnych konsultacji koncepcji projektowych dla instytucji planujących rolę partnera wiodącego w projekcie. Warunkiem ubiegania się o konsultacje jest wcześniejsza rejestracja na stronie http://www.interregeurope.eu/account/registration/. Konsultacje prowadzone będą w języku angielskim przez pracowników Wspólnego Sekretariatu Programu.

Szczegółowe informacje, w tym program oraz formularz rejestracji na spotkanie dostępne są na stronie https://europasrodkowa.gov.pl/zaproszenia/item/407-interreg-europa-spotkanie-informacyjne.

Komitet Monitorujący programu Interreg Europa obradujący 9 lutego 2016 r. wybrał do dofinansowania 64 projekty z udziałem 29 polskich beneficjentów.

W wyniku pierwszego naboru rozdysponowano łącznie 99 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Lista zatwierdzonych projektów dostępna jest na stornie http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/39/first-call-projects-approved/.

Kolejny nabór w programie Interreg Europa rozpocznie się 5 kwietnia i potrwa do 13 maja 2016 roku.

Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg EUROPA 2014-2020 umożliwia współpracę z partnerami ze wszystkich 28 państw Unii Europejskiej, a także z Norwegii oraz Szwajcarii. Rekomendowane partnerstwo powinno obejmować od 5 do 10 partnerów. Beneficjentami Programu mogą być instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit, w tym w szczególności: instytucje zarządzające, władze regionalne i lokalne, agencje np. rozwoju regionalnego, ds. środowiska, transportu, instytuty badawcze, uniwersytety. Budżet Programu wynosi 359 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z 85 % dofinansowaniem dla instytucji publicznych i 75 % dla instytucji prywatnych o charakterze non profit. Rekomendowany budżet planowanego projektu wynosi 1-2 miliony euro.

Głównym celem Programu jest Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia, a w uzasadnionych wypadkach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Priorytety Programu:

 1. Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje.
 2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.
 3. Gospodarka niskoemisyjna.
 4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ulokowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju: tel. 32 253 90 08; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy również do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.ewt.warmia.mazury.pl.