Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Potencjalnymi beneficjentami programu mogą być tylko instytucje sektora publicznego np.:

- władze regionalne i lokalne,
- instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego,
- agencje rozwoju regionalnego,
- uczelnie wyższe,
- instytuty naukowo-badawcze,
- parki technologiczne,
- inkubatory przedsiębiorczości,
- centra innowacyjności,
- organizacje turystyczne,
- służby ratownicze,
- nne instytucje.

Z kim można współpracować?

INTERREG IVC jest programem obejmującym wszystkie państwa Unii Europejskiej (27 państw) oraz Norwegię i Szwajcarię.

 

bez tytułu

 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Głównym celem Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC jest wspieranie działań zmierzających do poprawy efektywności polityki regionalnej poprzez promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochronę środowiska, a także zapobieganie zagrożeniom.

Priorytety Programu obejmują:

1. Innowacyjność oraz gospodarka oparta na wiedzy – 55 % środków
Podtematy:
- innowacje, badania i rozwój technologii;
- przedsiębiorczość i MŚP;
- społeczeństwo informacyjne;
- zatrudnienie, kapitał ludzki i edukacja.

2. Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom - 39 % środków
Podtematy:
- ryzyko naturalne i technologiczne (w tym zmiany klimatyczne);
- gospodarka wodna;
- gospodarka odpadami;
- różnorodność biologiczna i zachowanie dziedzictwa naturalnego (w tym jakości powietrza atmosferycznego),
- energia i zrównoważony transport;
- dziedzictwo kulturowe i krajobraz.

3. Pomoc techniczna – 6% środków

W Programie wyróżniono dwa typy projektów: inicjatywy regionalne i projekty kapitalizacyjne.
a) Inicjatywy regionalne – to projekty zainicjowane przez podmioty na szczeblu regionalnym i lokalnym ukierunkowane na wymianę doświadczeń w określonym obszarze polityki w celu rozpoznania najlepszych działań oraz opracowania nowych narzędzi i metod ich wdrożenia.
b) Projekty kapitalizacyjne – to projekty polegające na wykorzystaniu rezultatów już zrealizowanych przedsięwzięć. Ten typ projektów obejmuje także tzw. opcję szybkiej ścieżki. Polega ona na tworzeniu sieci łączących regiony, które pragną osiągnąć lepsze wyniki w danej dziedzinie.

Kwestie finansowe

W budżecie Programu znalazło się 302 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie projektu kapitalizacyjnego nie może być mniejsze niż 300 tys. i większe niż 3 mln euro, natomiast w przypadku projektów dotyczących inicjatyw regionalnych dolna i górna granica dofinansowania to: 500 tys. – 5 mln euro.

Polscy partnerzy mogą ubiegać się o zwrot 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kto odpowiada za realizację Programu?

Za realizację Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą jest Conseil Régional Nord – Pas de Calais (Region Nord-Pas de Calais) we Francji. Najważniejsze decyzje podejmuje Wspólny Komitet Monitorujący składający się z przedstawicieli wszystkich krajów szczebla regionalnego jak i rządowego. Instytucją odpowiedzialną za współpracę z zainteresowanymi realizacją projektów oraz organizacjami, które te projekty już realizują jest Wspólny Sekretariat Techniczny Programu z siedzibą w Lille (Francja). W ramach Programu zorganizowano także 4 Punkty Informacyjne. Najbliższy z nich to Punkt Informacyjny Wschód Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (udziela informacji w języku angielskim). W strukturze polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego działa Krajowy Punkt Kontaktowy INTEREG IV C, telefon: 32 253 90 08; wew. 21 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje

Strona internetowa programu: www.interreg4c.net. Językiem programu jest język angielski.