II nabór w programie Interreg Europa trwał do 13 maja 2016 roku. Aktualnie nie ma w Programie aktywnych naborów.

Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg EUROPA 2014-2020 umożliwia współpracę z partnerami ze wszystkich 28 państw Unii Europejskiej, a także z Norwegii oraz Szwajcarii. Rekomendowane partnerstwo powinno obejmować od 5 do 10 partnerów. Beneficjentami Programu mogą być instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit, w tym w szczególności: instytucje zarządzające, władze regionalne i lokalne, agencje np. rozwoju regionalnego, ds. środowiska, transportu, instytuty badawcze, uniwersytety. Budżet Programu wynosi 359 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z 85 % dofinansowaniem dla instytucji publicznych i 75 % dla instytucji prywatnych o charakterze non profit. Rekomendowany budżet planowanego projektu wynosi 1-2 miliony euro.

Głównym celem Programu jest Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia, a w uzasadnionych wypadkach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Priorytety Programu:

  1. Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje.
  2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw.
  3. Gospodarka niskoemisyjna.
  4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ulokowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju: tel. 32 253 90 08; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy również do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.ewt.warmia.mazury.pl.