Badanie fizykalne oraz badanie stóp przeprowadzone w szkole w Obwodzie Kaliningradzkim w ramach działań projektowych.

Zmodernizowany odcinek Drogi Wojewódzkiej nr 591

 

Polsko-rosyjskie ćwiczenia ratownicze zrealizowane w ramach projektu "Rozwój jednostek ratownictwa medycznego poprzez modernizację infrastruktury, rozszerzenie wsparcia systemu decyzyjnego oraz zwiększenie świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną"