Giżycko było celem wizyty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, który odwiedził Gminę Miejską Giżycko, beneficjenta projektu „Zachowanie oraz zastosowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rejonie trockim i giżyckim”. Spotkanie odbyło się 11 lipca br. Po półtora roku od rozpoczęcia działań w projekcie, postanowiliśmy dowiedzieć się, jaki wpływ na mieszkańców Giżycka i okolic miała realizacja projektu i sama współpraca na pograniczu polsko-litewskim. Szczegółów na temat tej współpracy i projektu dowiemy się z ciekawej rozmowy z udziałem menadżer projektu po stronie Gminy Miejskiej w Giżycku. Zapraszamy do lektury!

Jednym z głównych działań projektu „Zachowanie oraz zastosowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rejonie trockim i giżyckim”, obok modernizacji amfiteatru Twierdzy Boyen w Giżycku oraz renowacji Szkoły Artystycznej w Trokach, miała być organizacja dużych imprez otwartych, jak np. „Festiwal ludowy pieśni i tańca”, czy „Międzynarodowy festiwal muzyczny”, które z założenia miały stać się imprezami  cyklicznymi. Ile z tych wydarzeń udało się już Państwu zorganizować? Czy cieszyły się dużym zainteresowaniem? Na kiedy przewidują Państwo kolejne spotkania? (przedstawiciel RPK)

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju turystyki i zacieśnianie więzi polsko-litewskich poprzez zwiększanie atrakcyjności rejonów trockiego i giżyckiego, a także inicjowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej i dostosowanie obiektów dziedzictwa  kulturowego i przyrodniczego: Twierdzy Boyen w Giżycku i Szkoły Sztuk Pięknych w Trokach do rozwoju turystyki. W wyniku realizacji projektu wyremontowano amfiteatr Twierdzy Boyen w Giżycku oraz zakupiono scenę mobilną wraz z niezbędnym sprzętem do organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych takich jak  4 UNITY & ART – czterech wydarzeń międzynarodowych, które odbyły się w Trokach,
w Giżycku i w Gminie Giżycko z udziałem mieszkańców ww. regionów.

W ramach cyklu 4 UNITY & ART zorganizowano m.in. międzynarodowe warsztaty artystyczne, zakończone występem finałowym, który odbył się 17 września 2017 r. w Twierdzy Boyen w Giżycku, a także międzynarodowy festiwal muzyczny, który odbył się w okresie 1-3 czerwca 2018 r. w Trokach oraz Międzynarodowy Obóz Sztuk Pięknych, również w Trokach. 

Wydarzenia organizowane w ramach projektu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno podczas eventu w Giżycku jak i dwóch wydarzeń w Trokach ( Festiwal i Obóz).

Czy po półtora roku wdrażania projektu zauważają już Państwo zmiany odnośnie turystyki w regionie? Czy uważają Państwo, że założenia realizowane w ramach projektu przyczyniły się do wzrostu popularności  rejonów giżyckiego i trockiego wśród turystów?

Dzięki realizacji działań projektu – modernizacji amfiteatru Twierdzy Boyen, poprawie jakości oferowanych wydarzeń kulturalnych, widzimy wzrost liczby turystów odwiedzających nasz region.

Czy odwiedzają Państwa również turyści litewscy? Czy Państwa zdaniem, realizacja projektu przyczyniła się do poprawy współpracy transgranicznej z partnerami z Litwy?

Na podstawie statystyk/analiz prowadzonych przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku, z roku na rok wskaźnik odwiedzających nasze miasto turystów litewskich  zdecydowanie wzrasta. W latach 2010-2015 liczba odwiedzających wynosiła średnio ok. 180-200 osób w przeciągu całego roku kalendarzowego, na obecną chwilę liczba ta waha się w granicy 320-340 osób.

Jeśli chodzi o współpracę transgraniczną z partnerami z Litwy, dzięki wsparciu środków europejskich udało się zrealizować projekt, który dla wszystkich uczestników tego procesu (4 partnerów) stał się symbolem dobrej współpracy, która wymagała otwartości, dostosowania zróżnicowanych uwarunkowań organizacyjnych, a także pokonania barier - choćby językowych. Dziś, tuż przed zakończeniem realizacji projektu, możemy z dumą powiedzieć, że wspólny test zdaliśmy na piątkę. Udowodniliśmy, że dobra współpraca nie zna granic i nie musi się do nich dostosowywać. Korzyści, jakie odniosła zarówno Gmina Miejska Giżycko jak i partnerzy projektu w wyniku realizacji projektu są niezliczone: wymienię choćby zwiększenie atrakcyjności miasta, wspaniałe wyposażenie do organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych. Mamy nadzieję, że realizacja projektu udowodniła zarówno mieszkańcom, jak i  odwiedzających nasze miasto turystom, że ich potrzeby są dostrzegane, a starania na rzecz rozwoju regionu zwieńczone znaczącym sukcesem o wymiarze transgranicznym.

Co stanowiło największe do tej pory wyzwanie w trakcie wdrażania projektu i w jaki sposób udało się te niedogodności przezwyciężyć?

W trakcie realizacji projektu nie wystąpiły znaczące trudności, czy niedogodności, które okazałyby się nie do przezwyciężenia. Każdy etap wdrażania projektu był w zasadzie pewnym wyzwaniem, któremu stawiliśmy czoła.

Czy planują Państwo wziąć udział w kolejnych naborach Programu Litwa-Polska i jaką największą korzyść widzicie Państwo w realizacji tego typu projektów?

Na obecną chwilę podpisaliśmy kolejną umowę partnerską z 3 partnerami, na realizację kolejnego projektu w ramach Programu Interreg Polska-Litwa 2014-2020, tym razem planujemy zadbać o rozwijanie aktywności i kreatywności naszych najmłodszych na terenie giżyckich przedszkoli oraz w dalszym ciągu pogłębianie współpracy transgranicznej.

Dziękuję za rozmowę!

DSCF2422

WP 20171231 20 59 22 Pro

P1000018

W dniu 20 czerwca br. na osiedlu Jeziorna w Ełku odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej plaży miejskiej, projektu współfinansowanego  ze środków Programu Współpracy Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Na tę okoliczność Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Olsztynie udał się z wizytą studyjną na miejsce, aby poznać zdanie beneficjentów projektu pt. „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”, na temat korzyści jakie daje współpraca na pograniczu polsko-litewskim przy wsparciu inicjatywy Interreg. Zapraszamy do lektury przeprowadzonego wywiadu z menadżerem projektu.

Jak nawiązali Państwo współpracę z partnerem litewskim, czy jest to trwała współpraca, czy nowe przedsięwzięcie? (RPK LT-PL)

Współpracę nawiązaliśmy dzięki naszemu partnerowi w Alytusie, z którym łączy nas ścisła i wieloletnia współpraca. Zarówno nasza Gmina jak i Miasto Kowno szukało partnera do realizacji projektu turystycznego, dlatego partner z Alytusa zarekomendował nas, jako rzetelnego partnera. Jest to świeża współpraca, ale liczymy, że ten zaczątek współpracy między instytucjami zaowocuje równie trwałą współpracą jak z Alytusem.

Jak długi czas minął od pomysłu na projekt i poszczególne jego działania do momentu przygotowania aplikacji i dofinansowanie z Programu Litwa-Polska?

Najpierw skontaktowało się z nami Kowno. Pierwsze spotkanie delegacji nastąpiło około miesiąca przed złożeniem wniosku. Nie potrzebowaliśmy dużo czasu, partner był bardzo sprawny, były już wspólne pomysły na działania miękkie.

Co uważacie Państwo za najważniejszą wartość dodaną współpracy w projekcie transgranicznym, czego nie osiągnęlibyście Państwo np. w programie regionalnym lub krajowym.

Zwiększenie potencjału kulturowego i zawiązanie współpracy pomiędzy samorządami. Bez tej współpracy nie udałoby nam się tak wypromować miasta Ełku jako potencjalnego celu dla turystów, do tej pory o Ełku w Kownie nie było raczej słychać.

Jakie było największe wyzwanie przy realizacji projektu?

W zasadzie nie napotkaliśmy znaczących trudności przy realizacji projektu. Można powiedzieć, że to co zawsze jest problematyczne, to wydawanie materiałów promocyjnych, każda strona ma swoją wizję jak powinien wyglądać wspólny katalog.

Przepis na dobry projekt – rady dla przyszłych beneficjentów: czego unikać, na czym się skoncentrować?

Przede wszystkim dobrze dobrać partnerstwo i wykazać potencjał, nie robić „sztuki dla sztuki” – pomysł na projekt musi wynikać z potrzeb mieszkańców. Do tego bardzo dobrze zaplanować budżet i realnie przemyśleć wskaźniki do osiągnięcia. Poza tym ważne jest uczciwe partnerstwo, to przecież współpraca, więc unikajmy narzucania sobie na siłę różnych działań.

Czy zamierzacie Państwo aplikować o środki w ramach programów EWT (w tym w szczególności Litwa-Polska) w przyszłej perspektywie finansowej ?

Tak, zamierzamy realizować projekty turystyczne ze środków Programu Litwa-Polska z Kownem oraz kontynuować współpracę z Alytusem. Łącznie zamierzamy wziąć udział w
4 projektach jako partner, a w 1 jako lider.

 

 

10      

10

10

Ełk 5 czerwca br. na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie gościł  uczestników warsztatów dla instytucji zainteresowanych współpracą w Programie Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020. W spotkaniu udział wzięły  instytucje z województw podlaskiego i warmińsko mazurskiego, zainteresowane współpracą transgraniczną z partnerem z Litwy.

 

Spotkanie poprowadził ekspert z wieloletnim doświadczeniem w projektach i programach współpracy transgranicznej. Miało ono nowatorski charakter, gdzie poza prezentacją praktycznych rozwiązań na rzecz budowy efektu transgranicznego w projektach, uczestników podzielono na grupy i zaproszono do pracy w kilkuosobowych zespołach przy asyście pracowników Regionalnych Punktów Kontaktowych Programu w Olsztynie i Białymstoku oraz przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Dyskutowano m.in. o głównych czynnikach sprzyjających, ale też będących barierą dla współpracy transgranicznej z naciskiem na pogranicze Polski i Litwy. Wnioski i doświadczenia z warsztatów posłużą zarówno beneficjentom przyszłych projektów w pracach nad przygotowaniem ciekawych przedsięwzięć transgranicznych, jak i instytucjom programu w pracach nad doskonaleniem jego wdrażania.  Łącznie w szkoleniu udział wzięło 38 potencjalnych beneficjentów Programu. 

 

IMG 20180605 110250     IMG 20180605 122443     IMG 20180605 122451       IMG 20180605 123723

Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w Olsztynie zaprasza instytucje zainteresowane aplikowaniem w (trwającym do 28 czerwca) naborze wniosków na indywidualne konsultacje koncepcji projektowych.

Konsultacje odbędą się w dniach 14-15 czerwca 2018 r. w siedzibie Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, ul. Kajki 10. Czas przewidziany na konsultacje (na 1 wniosek) to maksymalnie 20 minut. Konsultacje mają na celu wsparcie potencjalnych beneficjentów podczas opracowywania wniosku aplikacyjnego, nie jest ich celem natomiast przedstawienie ogólnych informacji o naborze, czy Programie. Rejestracja na konsultacje jest obowiązkowa - konsultowani będą tylko zarejestrowani uczestnicy. 


Zasady rejestracji:

  1. Wskazanie  preferowanej godziny. Należy pamiętać, że jest to tylko propozycja, jako że ten termin może być już zarezerwowany przez innego beneficjenta. Pracownicy skontaktują się z Państwem w sprawie potwierdzenia terminu po zakończeniu rejestracji.
    2. Wskazanie osoby do kontaktu (imię i nazwisko), instytucja, dane kontaktowe (telefon i e-mail).
  2. Krótki opis zagadnień, które będą przedmiotem konsultacji.

Zainteresowane osoby proszone są o odesłanie jednego wypełnionego formularza w terminie do 6 czerwca na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i/lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Harmonogram konsultacji

14 czerwca – Ełk, Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, ul. Kajki 10

Godzina 12:20 – 16:00

15 czerwca – Ełk, Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, ul. Kajki 10

Godzina 10:00 – 14:10

Jednocześnie informujemy, że priorytetowo traktujemy rejestrację na 14 czerwca, natomiast rejestracja na 15 czerwca zostanie otwarta po wyczerpaniu miejsc w dniu poprzedzającym. W przypadku zgłoszeń na 15.06. prosimy każdorazowo telefonicznie konsultować z pracownikami RPK możliwość terminu konsultacji.

 

Formularz_zgłoszeniowy_14_czerwca.doc

Formularz_zgłoszeniowy_15_czerwca.doc

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w planowanych warsztatach szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 poświęconych planowaniu projektów transgranicznych na pograniczu polsko-litewskim. Warsztaty odbędą się w dniu 5 czerwca 2018 r. w Ełku (dokładne miejsce wydarzenia zostanie podane w najbliższym czasie).

 

Warsztaty przeprowadzone zostaną z udziałem eksperta doświadczonego w prowadzeniu szkoleń dla instytucji zainteresowanych współpracą transgraniczną oraz tworzeniem projektów transgranicznych, przy asyście pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu. Zaplanowano m.in. prezentację praktycznych rozwiązań na rzecz budowy efektu transgranicznego w projektach, dyskusję nad konstrukcją dobrego projektu w oparciu o kryteria oceny wniosków projektowych Programu w części dotyczącej transgraniczności. Przewidziano również prezentację dobrych praktyk w zakresie przygotowania dobrych projektów z wyraźnym efektem transgranicznym. Warsztaty podzielono na część prelekcji oraz sesję interaktywną w trakcie, której uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, gdzie wspólnie przygotowywane będą odpowiedzi na pytania przygotowywane przez organizatorów. Sesja interaktywna moderowana będzie przez eksperta zewnętrznego przy wsparciu pracowników Regionalnych Punktów Kontaktowych programu w Olsztynie i Białymstoku.

 

Z uwagi na charakter wydarzenia (praca w grupach) ilość miejsc dla uczestników została ograniczona do 60 osób. Rejestracji należy dokonywać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faks 89 521 93 09, na załączonym formularzu w terminie do 30 maja br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Agenda_05.06.2018._Ełk.pdf

Formularz_zgłoszeniowy_EŁK.doc