Ponad 20 przedstawicieli jednostek opieki zdrowotnej z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyło w miniony piątek w Olsztynie w spotkaniu informacyjnym pn. „Program Interreg Litwa-Polska 2021-2027- możliwości wsparcia placówek służby zdrowia”.

Uczestnicy spotkania, reprezentujący instytucje służby zdrowia z naszego regionu kwalifikujące się do wsparcia z przyszłego programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 zapoznali się m.in. z ramami organizacyjnymi oraz zakresem tematycznym Programu Litwa-Polska 2021-2027, a przede wszystkim dot. Celu szczegółowego „Zapewnianie równego dostępu do opieki medycznej i wspieranie odporności systemów służby zdrowia.

W trakcie wydarzenia zaprezentowano również dobre praktyki dotychczasowej polsko-litewskiej współpracy Interreg w obszarze wsparcia służby zdrowia oraz przedstawiono ogólną charakterystykę systemu opieki zdrowotnej na Litwie wraz z diagnozą potencjału i potrzeb województwa
warmińsko-mazurskiego w tym obszarze.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Litwa-Polska, działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zaprezentował swoją ofertę wsparcia przyszłych beneficjentów w zakresie m.in. inkubowania partnerstw oraz koncepcji projektowych.

Uczestnicy spotkania chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i brali udział w dyskusji, przedstawiając swoje uwagi i komentarze dot. kierunków tematycznych oraz reguł Programu Litwa-Polska 2021-2027. Wszelkie głosy ze spotkania zostaną wzięte pod uwagę w trakcie dalszych prac nad Programem, w tym na etapie opracowywania Podręcznika Programu oraz dokumentów wdrożeniowych.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi na spotkaniu:

Prezentacja_-Kierunki_interwencji_Celu_szczegółowego_Zdrowie-.pdf

Prezentacja_-_dobre_praktyki_analizy___.pdf

Prezentacja_-_oferta_wsparcia_RPK-.pdf

Prezentacja_-_Ramy_organizacyjne_oraz_zakres_tematyczny_Programu-.pdf

999999

 

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 ogłosił nabór na stanowisko menadżera finansowy.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z opisem stanowiska i wymaganiami dla aplikujących, dostępnych pod tym linkiem.

Aplikacje w języku angielskim (zawierające CV i list motywacyjny) można składać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 15 września 2022 roku.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Panią Ievą Ūsaitė-Redikienė , Kierownikiem Działu Programów Interreg Wspólnego Sekretariatu Technicznego, tel. +370 645 06035.

 Ruszyła rejestracja na Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) 2022, które odbędą się w dniach 7-9 października br.

Tegoroczna, dziewiąta już edycja tej akcji, promującej projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w Polsce odbędzie się w formie hybrydrowej. Beneficjenci mogą zgłosić własne wydarzenie/atrakcje stacjonarne lub online poprzez odpowiedni formularz, dostępny w tym miejscu. Rejestracja potrwa do 31 sierpnia br.

18 lipca br. rozpoczęły się również konkursy dla beneficjentów - „Pokaż swój projekt” oraz dla społeczeństwa - „Bliżej niż myślisz”. Dla zwycięzców przewidzianych są atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia do konkursu „Pokaż swój projekt” są przyjmowane do 7 września br. Na stronie DOFE należy wypełnić formularz i dołączyć krótki, amatorski film, w którym beneficjent zaprezentuje swój projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji-LINK.

Z kolei zgłoszenia do konkursu „Bliżej niż myślisz są możliwe do 31 sierpnia br. W tym przypadku również należy na stronie DOFE wypełnić formularz i dołączyć nagranie , w którym uczestnik pokaże w jaki sposób korzysta z Funduszy Europejskich. Więcej informacji- LINK.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Więcej informacji o tegorocznej edycji DOFE znajdziemy na oficjalnej stronie akcji – www.dofe.pl .

Przy Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Ełku powstał Montessoriański Ogród Sensoryczny – innowacyjny i ogólnodostępny park stymulujący zmysły i rozwijający umiejętności jego użytkowników.

To efekt współpracy ełckiego samorządu z litewskimi partnerami z miasta Alytus oraz rejonu Lazdijai w ramach projektu „Transgraniczna społeczność zrozumienia” Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020.

Podzielony na 9 zróżnicowanych stref ogród pełni funkcję swoistych “korepetycji” zmysłów dziecka takich jak, wzrok, węch czy dotyk oraz wspomaga tak zwaną małą motorykę. Każda ze stref została wyposażona w odpowiednie urządzenia oraz elementy małej architektury.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 1,58 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach projektu „Transgraniczna społeczność zrozumienia” to ok. 1 mln zł.

Z okazji oficjalnego otwarcia Ogrodu zorganizowano festyn, podczas którego m.in. swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały dzieci z ełckich przedszkoli oraz z Litwy. Nie zabrakło również występu solistów z Ełckiego Centrum Kultury oraz wielu innych atrakcji dla najmłodszych.

Więcej o nowopowstałej inwestycji oraz o transgranicznych działaniach jej towarzyszących, jak również o korzyściach wynikających ze współpracy z litewskimi partnerami dla lokalnej społeczności opowiedział nam w rozmowie Pan Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełku.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 w Olsztynie:
Dzisiejsze otwarcie Parku Montessori w Miejskim przedszkolu „Słoneczna ósemka” to z pewnością ważny moment dla samorządu i lokalnej społeczności Ełku. Proszę opowiedzieć jaka jest historia powstania tego rodzaju miejsca na mapie miasta oraz jaki związek z projektem mają Państwa dobre relacje z litewskimi instytucjami?

Prezydent Miasta Ełku, Pan Tomasz Andrukiewicz: Powstanie tak niezwykłego miejsca jakim jest Ogród Montessoriański jest inicjatywą kreatywnych zarządzających przedszkolem „Słoneczna Ósemka”. W 2018 roku nauczyciele przedłożyli inicjatywę lokalną - stworzenia miejsca na mapie Ełku, w którym można by wspomóc kształtowanie rozwoju naszych najmłodszych mieszkańców. Pomysł zyskał aprobatę i rozpoczęliśmy poszukiwania źródeł finansowania tak ciekawego przedsięwzięcia, które zakończyło się sukcesem.

Otwarcie Parku Montessori to bardzo ważny moment dla samorządu i lokalnej społeczności.
To prezent samorządu Miasta Ełku dla wszystkich dzieci z okazji Dnia Dziecka. Montessoriański Ogród Sensoryczny podzielony jest na 9 zróżnicowanych stref, stymulujących zmysły i rozwijających różnorodne umiejętności i jego użytkowników. Poprzez zastosowanie materiałów o różnej strukturze dzieci mogą naprzemiennie odczuwać dotyk twardych, miękkich, zimnych czy chropowatych struktur. Służy to szerszemu rozwojowi dziecka, które uczy się przez zabawę, działanie i obserwację.

Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy z naszym litewskim partnerem. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020, przewidywał dofinansowanie projektu na działania społeczne. Współpracujemy z Litwą w ramach tego programu od lat, finansując różne przedsięwzięcia w naszych krajach. Podobnie było i tym razem. Dziękuję Partnerom za włączenie się w ten sympatyczny projekt. Jest to kolejny przykład pokazujący, że dzięki współpracy transgranicznej  oba kraje zyskują na rozwoju.

Czy pomysł na projekt był autorski, narodził się w Ełku, czy też wspólnie Państwo wypracowaliście z Litwinami ideę i poszczególne działania?

Wspólnie z miastem Alytus i Łoździeje wypracowaliśmy koncepcję projektu. Spotykaliśmy się zarówno w Ełku, Alytusie i Łoździejach, aby uzgodnić przystąpienie do wspólnego projektu dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Litwa-Polska 2014–2020. 

Nasza współpraca partnerska polegała na wspólnym opracowaniu harmonogramu działań związanych z realizacją projektu, opracowaniem budżetu projektu, podziale zadań pomiędzy partnerów projektu, przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Ustalając poszczególne działania, braliśmy pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności. W Ełku taką potrzebą było stworzenie kreatywnego miejsca jakim jest Ogród Montessoriański. Partnerzy projektu posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów transgranicznych zarówno inwestycyjnych jak i miękkich, dlatego przygotowanie i realizacja projektu była czystą przyjemnością.

 W ramach Państwa projektu, wspólnie z partnerami zaplanowaliście również szereg ciekawych działań pozainwestycyjnych, tzw. miękkich. Na czym będą one polegać?

Działania miękkie polegały głównie na organizacji warsztatów terapii –były to warsztaty kulinarne, muzyczne, taneczne zorganizowane w Ełku, Alytus, Łoździejach. Działania te dały  możliwość wymiany doświadczeń, brały w nich udział dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami. Od momentu pierwszych zajęć integracyjnych dało się zauważyć pozytywne relacje między partnerami. Zajęcia udowodniły, że bariery fizyczne, intelektualne przestają mieć jakiekolwiek znaczenie przy wspólnej efektywnej pracy i wzajemnej komunikacji. Ponadto został zorganizowany międzynarodowy „Dzień babci i dziadka w Miejskim Przedszkolu "Słoneczna Ósemka” oraz zajęcia, taneczne dla dzieci w Ełku oraz Superwizje dla pracowników socjalnych z Ełku. Powstała również publikacja pt.: "Wytyczne dotyczące samoizolacji podczas pandemii".

Dzisiaj oddana inwestycja to efekt transgranicznego projektu Interreg, realizowanego we współpracy z partnerami z Litwy. Co Pana zdaniem stanowi największą wartość dodaną takiej współpracy ?

Lokalni mieszkańcy są bardzo zadowoleni z rezultatów osiągniętych w ramach projektu. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020, dzieci i młodzież, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie, cała lokalna społeczność mogą aktywnie spędzać czas wolny na wybudowanej infrastrukturze. Montessoriański Ogród Sensoryczny podzielony jest na 9 zróżnicowanych stref, stymulujących zmysły i rozwijających różnorodne umiejętności i jego użytkowników. Największą wartością dodaną realizacji projektu jest nie tylko nowo powstała infrastruktura czy źródło nowych doświadczeń zarówno dla młodzieży jak i opiekunów to przede wszystkim, zmiany zachodzące w sposobie postrzegania sąsiada jak również zacieśnianie więzi z sąsiadami mieszkającymi po naszej drugiej stronie granicy.

Inną bardzo ważną wartością jest możliwość korzystania z powstałego Parku Montessori przez naszych mieszkańców. Obiekt jest dostępny każdego dnia.

Wiemy, że ełcki samorząd ceni sobie współpracę ponad granicami. Jakich zatem rad, biorąc pod uwagę dotychczasowe, bogate doświadczenie, udzieliliby Państwo przyszłym beneficjentom
z naszego regionu? Na co należy zwrócić uwagę planując dobry projekt transgraniczny?

Mogę udzielić następującej rady dla przyszłych Beneficjentów:

Nie bać się działań projektowych i wyrzeczeń, które za tym idą. Bardzo ważne jest również zaufanie, którym obie strony, czyli Partnerzy, powinny się darzyć podczas realizacji tego typu przedsięwzięcia. Dla mnie, jeżeli te dwie rzeczy zostaną spełnione to wszystko powinno pójść dobrze.

Planując dobry projekt transgraniczny należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Podstawową zasadą jest to, że wszystkie zaplanowane działania muszą mieć charakter transgraniczny.

- Działania muszą być odpowiednio umotywowane oraz powiązane ze sobą logicznie w ramach projektu.

- Szczególnie pożądane są działania wynikające ze wspólnych, długofalowych koncepcji / umów współpracy.

- Bez współpracy z Partnerami z Litwy nie bylibyśmy w stanie osiągnąć celów projektu.

 Na koniec zapytam jeszcze o plany dotyczące nowej edycji Programu Litwa-Polska na lata 2021-2027. Czy są już jakieś konkrety, pomysły na przedsięwzięcia z Państwa strony? Czy również partnerzy z Litwy zgłaszają się ze swoimi pomysłami ?

Oczywiście. Już planujemy kolejne projekty, nowe ciekawe inicjatywy z naszymi Partnerami. Jesteśmy na etapie ustalenia wspólnych kierunków, zakresu inwestycji, działań miękkich. I czekamy z niecierpliwością na otwarcie nowego naboru z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2021-2027.

c7538418e2f90985299ff1ffd3563977

22f17b00e35007c5f379ae3032066c2722f17b00e35007c5f379ae3032066c2722f17b00e35007c5f379ae3032066c2722f17b00e35007c5f379ae3032066c27

22f17b00e35007c5f379ae3032066c27

Zdjęcia: Urząd Miasta w Ełku 

 

Dwa nowe integracyjne place zabaw powstały przy Przedszkolach Miejskich nr 4 oraz nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku w ramach transgranicznego projektu Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 pn. „Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją”.

Integracyjne place zabaw to przestrzenie pozbawione barier, bezpieczne dla maluchów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom mogą one korzystać z zabawek edukacyjnych na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami. W ten sposób zapewniono najmłodszym dostęp nie tylko do zabawy i rozrywki, ale również do rozwoju i wspólnej integracji.

Nowe przestrzenie rekreacyjne zostały wyposażone w podjazdy dla wózków, oznaczenia dla osób niewidomych lub niedowidzących, jak również dodatkowe poręcze dla dzieci, które mają problemy z poruszaniem się.

Partnerzy projektu - Miasto Giżycko oraz Varena realizują również szereg działań pozainwestycyjnych, takich jak m.in. cykl specjalistycznych szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, lokalne eventy integracyjne, czy organizacja Transgranicznych Olimpiad dla przedszkolaków z Polski i Litwy, promujących zdrowy styl życia i integrację społeczną.

Photo 4 Photo 4 Photo 4 Photo 4 Photo 4