Instytucje zainteresowane przyszłością regionów przygranicznych mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach poświęconych temu zagadnieniu. Komitet Regionów we współpracy z członkami European Cross Border Citizens' Alliance rozpoczyna konsultacje społeczne na temat wspólnej wizji długoterminowej współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej, których wyniki będą podstawą planowanej rezolucji Komitetu Regionów w sprawie przyszłości współpracy transgranicznej do 2050 r.

Regiony przygraniczne na granicach wewnętrznych UE obejmują 40% terytorium, zamieszkiwane są przez 30% ludności (150 mln osób) i goszczą prawie 2 mln osób dojeżdżających do pracy transgranicznej. Od czasu ustanowienia jednolitego rynku w 1992 r. w regionach przygranicznych powstało wiele nowych możliwości, które przestały być peryferiami, a stały się miejscami wzrostu. Niemniej jednak nadal istnieje wiele przeszkód. Obywatele mieszkający w regionach przygranicznych nadal napotykają trudności w życiu codziennym, niezależnie od tego, czy chodzi o znalezienie pracy, dostęp do opieki zdrowotnej, codzienne dojazdy do pracy czy rozwiązywanie problemów administracyjnych. Również przedsiębiorcy napotykają przeszkody, które hamują ich rozwój
i ograniczają ich potencjał.

Owocem rozpoczynających się konsultacji będzie wkład do rezolucji Komitetu Regionów, która powinna zostać przyjęta na posiedzeniu plenarnym w lipcu 2021 r. Rezolucja wskaże konkretne cele współpracy, których realizacja powinna nastąpić w perspektywie 2050 r. Cele będą dotyczyły zdolności usunięcia barier we współpracy transgranicznej oraz możliwości poprawy jakość życia obywateli europejskich mieszkających w obszarach przygranicznych.

Konsultacje zostały otwarte w języku angielskim. Inne języki UE zostaną dodane do tego samego formularza w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Konsultacje potrwają do 14 marca 2021 r.

Bezpośredni link do konsultacji:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/longtermfutureCrossborderCooperation?_cldee=c2xhdmVuLmtsb2J1Y2FyQGNvci5ldXJvcGEuZXU%3d&recipientid=contact-65a18b865cf2e4118a29005056a05119-00bc17e856034aa68bc4cc815e997367&esid=2430d76b-ab33-eb11-8118-005056a043ea

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta. W grudniu 2016 roku swoją działalność w Komitecie Regionów rozpoczął Gustaw Marek Brzezin. W lutym 2020 roku jego mandat został odnowiony na kolejne pięć lat. W obecnej kadencji marszałek województwa warmińsko-mazurskiego jest członkiem stałych komisji NAT (Komisja Zasobów Naturalnych) oraz CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych).

W Ełku od niedawna możemy cieszyć się z nowej atrakcji turystycznej w postaci wieży widokowej wybudowanej dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2014-2020.

Wieża ma 18 metrów wysokości i trzy podesty usytuowane na wysokościach 5, 10 i 15 metrów, z których już wkrótce będzie można podziwiać zjawiskową panoramę Ełku, jeziora Ełckiego oraz okolic.

Budowla powstała w ramach projektu „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2014-2020.

Dzięki projektowi powstała również m.in. mapa przewodnik turystyczny Ełku i Kowna oraz aplikacja mobilna, w której znajdziemy zdjęcia z opisami najważniejszych obiektów turystycznych obu miast jak również audio-przewodniki i narysowane mapy turystyczne, dzięki którym można łatwo znaleźć lokalizację wybranych atrakcji sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych lub historycznych. Aplikację możemy pobrać korzystając z linka.

Partnerzy projektu zorganizowali ponadto wizyty studyjne blogerów- tzw. fam trips. Zaplanowano również szkolenia dla przewodników turystycznych z Ełku i Kowna oraz organizację wspólnych festiwali- wydarzenia te nie odbyły się dotychczas z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną.

Całkowita wartość projektu wynosi 1,7 mln zł, z czego kwota dofinansowania z Programu Interreg Litwa-Polska to 1,4 mln zł. Wkład własny miasta do projektu wyniósł około 256 tys. zł.

55555

Tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Współpracy na polsko-litewskim pograniczu połączone ze świętowaniem XXX-lecia Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg były okazją do zorganizowania pieszej wycieczki trekkingowej oraz towarzyszącego konkursu pod hasłem „Posadź roślinę swojego projektu”.

Oba wydarzenia, których współorganizatorem był Regionalny Punkty Kontaktowy Programu Litwa-Polska w Olsztynie spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów Programu oraz członków lokalnej społeczności.

Na starcie wycieczki pojawiło się ponad 150 uczestników, którzy spacerując wzdłuż leśnych, przygranicznych szlaków pokonali pieszo łącznie około 3000 kilometrów, co stanowi równowartość 6-krotnego dystansu dzielącego Wilno i Warszawę.  

Uczestnicy wydarzenia z Polski i Litwy spotkali się w punktach „Pomachaj Polsce/Litwie” usytuowanych po obu stronach rzeki Marycha biegnącej wzdłuż granicy Polski i Litwy. Osoby biorące udział w wydarzeniu mogły również zapoznać się z wystawą zdjęć prezentujących rezultaty dotychczas zrealizowanych projektów, w tym przedsięwzięć z udziałem partnerów z Warmii i Mazur. Wycieczka stanowiła również  świetną okazję do lepszego poznania się oraz wymiany wiedzy i doświadczeń wśród beneficjentów Programu Interreg Litwa-Polska.

Zapraszamy do obejrzenia filmu video oraz galerii zdjęć z wydarzenia, które oddają atmosferę tego wydarzenia.

Z kolei w ramach konkursu „Posadź roślinę swojego projektu”  dotychczasowi beneficjenci Programu Litwa-Polska wykazali się ogromną kreatywnością, zasadzając wiele pięknych roślin symbolizujących dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia programu Litwa-Polska. Nadesłane w ramach konkursu prace dostępne są pod tym linkiem.

Po więcej informacji na temat Programu Litwa-Polska zapraszamy na nasz profil „Interreg Warmia i Mazury” na Facebooku, gdzie prezentujemy również aktualności oraz ciekawostki dot. innych Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg realizowanych na Warmii, Mazurach i Powiślu.

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 z siedzibą w Wilnie ogłosił nabór na stanowisko Menadżera Projektu (z biegłą znajomością języka polskiego oraz angielskiego). Pracodawca oferuje możliwość pracy w Wilnie, w rozwijającym się, dynamicznym, międzynarodowym zespole oraz konkurencyjne wynagrodzenie (ok. 1 500 EUR netto), jak również możliwość udziału w różnego rodzaju szkoleniach. Jest to praca na cały etat (40 godzin tygodniowo) z trzymiesięcznym okresem próbnym. Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska oraz zakres obowiązków znajdują się w tym miejscu.

Aplikacje w języku angielskim (zawierające CV i list motywacyjny) można składać do 16 listopada 2020 roku (najpóźniej do tego dnia aplikacja musi wpłynąć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego).

Procedura składania dokumentów:

W celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego należy wypełnić EUROPASS CV i list motywacyjny (obydwa dokumenty w języku angielskim dostępne są w tym miejscu) , a następnie wysłać wypełnione formularze w formacie Europass Adobe PDF oraz Europass XML na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 16 listopada 2020 roku. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w Warszawie bądź w trybie on-line, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Tylko wstępnie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę.

Pełną treść ogłoszenia w języku angielskim można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Programu Interreg Litwa-Polska:

https://lietuva-polska.eu/en/news/programme_looks_for_project_manager_7.html

Ełcki projekt „Teraz czas na zmiany” zrealizowany dzięki wsparciu Programu Interreg V-A Litwa-Polska został jednym z laureatów tegorocznego konkursu Komisji Europejskiej pt. „Regiostars Award 2020”.

Beneficjenci projektu „Teraz czas na zmiany”- miasto Ełk oraz Miejski Ośrodek Społeczny w Alytusie na Litwie otrzymali nagrodę Regiostars w kategorii „wybór publiczności”, która doceniła wpływ wspólnie zrealizowanego przedsięwzięcia na wzmocnienie zaangażowania młodzieży we współpracę ponad granicami.

Dzięki projektowi partnerzy z Ełku pracujący z zagrożoną wykluczeniem społecznym młodzieżą wsparli Miejski Ośrodek Społeczny w Alytus na Litwie w opracowaniu systemu tzw. „streetworkingu” tj. pracy prowadzonej na ulicy w celu dotarcia do grupy młodych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z kolei po stronie polskiej zostały zrewitalizowane 4 ełckie podwórka w centrum miasta. W ramach działań projektowych wykonano m.in. montaż ławek, oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowano tereny zielone. Zmodernizowane podwórka były również miejscem realizacji 4 mini-projektów przygotowanych przez dzieci i młodzież przy pomocy streetworkerów.

Jak podkreśla reprezentujący beneficjenta wiodącego Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz Andrukiewicz „(...) realizacja projektu to nie tylko nowo powstała infrastruktura na ełckich podwórkach - wykonanie dojazdów i miejsc postojowych, zagospodarowanie terenów zielonych, montaż małej architektury, odwodnienie terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia, to również zmiany w sposobie postrzegania sąsiada”.

 

Projekt „Teraz czas na zmiany” to doskonały dowód na to, że współpraca transgraniczna cechuje się wysoką wartość dodaną i nie stanowi jedynie instrumentu finansowania inwestycji. Jak podkreślił prezydent Ełku „Dzielenie się dobrą praktyką na pograniczu polsko-litewskim przyczynia się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej, aktywizacji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, pokazanie oraz nauczenie młodych ludzi życia i funkcjonowania w innej formie, niż to co przekazuje im ulica”.

 

Wyniki konkursu Regio skomentowała również p. Elisa Ferreira, Komisarz ds. spójności i reform komisji Europejskiej  „Chcę serdecznie pogratulować najlepszym projektom w obszarze polityki spójności UE w 2020 r. Beneficjenci projektów są gwiazdami unijnej polityki spójności, ponieważ to oni sprawiają, że nasza misja staje się rzeczywistością, tj. sprawiają, że Unia Europejska jest bardziej sprawiedliwa i spójna, dążąc do ujednolicenia poziomu życia i poprawiając dobrostan obywateli. Nagrody REGIOSTARS pokazują, że jesteśmy w stanie osiągnąć doskonałe wyniki, gdy UE, państwa członkowskie, regiony i miasta pracują razem na rzecz jak najlepszego wykorzystania i wdrożenia funduszy i projektów UE.”

 

„Regiostars” jest corocznym konkursem organizowanym przez Komisję Europejską, którego celem jest nagrodzenie projektów finansowanych przez UE, wykazujących się wysoką jakością i nowym podejściem do rozwoju regionalnego. W tym roku Komisja Europejska otrzymała rekordową ilość 206 zgłoszeń do konkursu oraz 33 000 głosów w kategorii „wybór publiczności”.