Ełcki projekt „Teraz czas na zmiany” zrealizowany dzięki wsparciu Programu Interreg V-A Litwa-Polska został jednym z laureatów tegorocznego konkursu Komisji Europejskiej pt. „Regiostars Award 2020”.

Beneficjenci projektu „Teraz czas na zmiany”- miasto Ełk oraz Miejski Ośrodek Społeczny w Alytusie na Litwie otrzymali nagrodę Regiostars w kategorii „wybór publiczności”, która doceniła wpływ wspólnie zrealizowanego przedsięwzięcia na wzmocnienie zaangażowania młodzieży we współpracę ponad granicami.

Dzięki projektowi partnerzy z Ełku pracujący z zagrożoną wykluczeniem społecznym młodzieżą wsparli Miejski Ośrodek Społeczny w Alytus na Litwie w opracowaniu systemu tzw. „streetworkingu” tj. pracy prowadzonej na ulicy w celu dotarcia do grupy młodych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z kolei po stronie polskiej zostały zrewitalizowane 4 ełckie podwórka w centrum miasta. W ramach działań projektowych wykonano m.in. montaż ławek, oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowano tereny zielone. Zmodernizowane podwórka były również miejscem realizacji 4 mini-projektów przygotowanych przez dzieci i młodzież przy pomocy streetworkerów.

Jak podkreśla reprezentujący beneficjenta wiodącego Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz Andrukiewicz „(...) realizacja projektu to nie tylko nowo powstała infrastruktura na ełckich podwórkach - wykonanie dojazdów i miejsc postojowych, zagospodarowanie terenów zielonych, montaż małej architektury, odwodnienie terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia, to również zmiany w sposobie postrzegania sąsiada”.

 

Projekt „Teraz czas na zmiany” to doskonały dowód na to, że współpraca transgraniczna cechuje się wysoką wartość dodaną i nie stanowi jedynie instrumentu finansowania inwestycji. Jak podkreślił prezydent Ełku „Dzielenie się dobrą praktyką na pograniczu polsko-litewskim przyczynia się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej, aktywizacji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, pokazanie oraz nauczenie młodych ludzi życia i funkcjonowania w innej formie, niż to co przekazuje im ulica”.

 

Wyniki konkursu Regio skomentowała również p. Elisa Ferreira, Komisarz ds. spójności i reform komisji Europejskiej  „Chcę serdecznie pogratulować najlepszym projektom w obszarze polityki spójności UE w 2020 r. Beneficjenci projektów są gwiazdami unijnej polityki spójności, ponieważ to oni sprawiają, że nasza misja staje się rzeczywistością, tj. sprawiają, że Unia Europejska jest bardziej sprawiedliwa i spójna, dążąc do ujednolicenia poziomu życia i poprawiając dobrostan obywateli. Nagrody REGIOSTARS pokazują, że jesteśmy w stanie osiągnąć doskonałe wyniki, gdy UE, państwa członkowskie, regiony i miasta pracują razem na rzecz jak najlepszego wykorzystania i wdrożenia funduszy i projektów UE.”

 

„Regiostars” jest corocznym konkursem organizowanym przez Komisję Europejską, którego celem jest nagrodzenie projektów finansowanych przez UE, wykazujących się wysoką jakością i nowym podejściem do rozwoju regionalnego. W tym roku Komisja Europejska otrzymała rekordową ilość 206 zgłoszeń do konkursu oraz 33 000 głosów w kategorii „wybór publiczności”.

Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Regionalne Punkty Kontaktowe Programu Litwa-Polska 2014-2020 zapraszają do wzięcia udziału w seminarium online ( w formule sesji pytań i odpowiedzi) dla beneficjentów IV oraz V naboru wniosków Programu, które odbędzie się w dniu 14 października o godz. 09:00. Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim z wykorzystaniem aplikacji ZOOM.

Udział w szkoleniu możliwy będzie po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej (LINK) do dnia 12 października 2020.

Prezentacje będące przedmiotem seminarium są już dostępne online w języku polskim, litewskim oraz angielskim.

Materiały szkoleniowe składają się z 3 prezentacji:

1) Sprawne raportowanie- szybka refundacja wydatków,

2) Projekt się rozpoczął- co powinienem zrobić?

3) Skuteczna komunikacja w ramach projektu.

Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie Programu (LINK).

Ze względu na formułę wydarzenia i ograniczenia czasowe, organizatorzy webinarium proszą zarejestrowanych  uczestników  o zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi jeszcze przed seminarium on-line.

Ponadto, w terminie późniejszym w każdą środę będą organizowane indywidualne konsultacje online w celu wsparcia beneficjentów w realizacji projektów.

Indywidualne konsultacje będą możliwe w języku angielskim, litewskim i polskim. Wcześniejsza rejestracja na konsultacje jest wymagana. Rejestracji można dokonać wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , podając swoje imię i nazwisko, numer projektu, preferowany język konsultacji oraz kwestie, które chcieliby Państwo omówić.

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Olsztynie pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Za nami XI posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020, podczas którego podjęto decyzje o dofinansowaniu kolejnych projektów transgranicznych.
Szczególną uwagę poświecono projektom wspomagającym walkę z negatywnymi skutkami społeczno-ekonomicznymi pandemii COVID-19 na polsko-litewskim pograniczu.

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na łączną kwotę blisko
4,7 mln euro uzyskało siedem projektów, w tym dwa przedsięwzięcia realizowane przez beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego, tj. :

  1. „Sport dla wszystkich”

Partnerzy projektu- Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, Miasto Alytus

Łączna kwota dofinansowania - ok. 850 tys. euro, w tym ok. 250 tys. euro dla giżyckiej instytucji.

  1. „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo regionów trockiego i giżyckiego”

Partnerzy projektu-  Gmina Trakai,  Gmina wiejska Giżycko

Łączna kwota dofinansowania- ok. 850 tys. euro, w tym ok. 440 tys. euro dla Gminy Wiejskiej Giżycko.

W związku z wyczerpaniem puli środków Programu Litwa-Polska dostępnych w ramach trwającego od 5 maja 2020 roku ciągłego naboru wniosków, podjęto również decyzję o wstrzymaniu dalszego naboru wniosków projektowych, począwszy od dnia 24 września 2020 roku.

Przypomnijmy, że wartość przyznanego dofinansowania EFRR w ramach zakończonego V naboru wniosków wynosi ok. 12,3 mln euro.

Informacji na temat V naboru wniosków Programu Litwa-Polska udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Olsztynie:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 23/24

Szczegółowe informacje o Programie znaleźć można również na stronie www.lietuva-polska.eu oraz www.ewt.warmia.mazury.pl w zakładce Litwa-Polska.

W przygranicznych miejscowościach Zelwa w Polsce oraz Ivoskai na Litwie instytucje Programu Interreg Litwa-Polska, w tym Regionalny Punkt Kontaktowy w Olsztynie wraz z beneficjentami Programu oraz mieszkańcami okolicznych gmin świętowali tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Współpracy - inicjatywy służącej promocji regionów i państw biorących udział we współpracy transgranicznej.  Głównym punktem wydarzenia była piesza wycieczka trekkingowa wzdłuż polsko-litewskiego pogranicza.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów Programu oraz członków lokalnej społeczności. Na starcie wycieczki pojawiło się ponad 100 uczestników, którzy spacerując wzdłuż leśnych, przygranicznych szlaków pokonali pieszo ok. 20 kilometrów, mając jednocześnie okazję podziwiać piękno otaczającej przyrody, z której słyną te obszary. Wyprawie towarzyszyła doskonała atmosfera oraz sprzyjająca pogoda. Wycieczka stanowiła również świetną okazję do lepszego poznania się oraz wymiany wiedzy i doświadczeń wśród beneficjentów Programu Interreg Litwa-Polska.

Mimo, że aktualna sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła organizatorom na przeprowadzenie wycieczki wzdłuż jednego, polsko-litewskiego szlaku, uczestnicy wydarzenia mogli ujrzeć swoich sąsiadów oraz wymienić wzajemne, przyjazne gesty w punktach „Pomachaj Polsce/Litwie” usytuowanych po obu stronach rzeki Marycha biegnącej wzdłuż granicy Polski i Litwy. Osoby biorące udział w wydarzeniu mogły również zapoznać się z wystawą zdjęć prezentujących rezultaty dotychczas zrealizowanych projektów, w tym przedsięwzięć z udziałem partnerów z Warmii i Mazur.

Elementem obchodów Europejskiego Dnia Współpracy Program Interreg Litwa-Polska jest również konkurs on-line dla dotychczasowych beneficjentów Programu pod tytułem „Posadź roślinę swojego projektu”. Główną ideą konkursu jest promowanie współpracy europejskiej w oparciu o wyniki projektów, zrealizowanych przy wsparciu Programu Interreg Litwa-Polska.

W pierwszej kolejności należy wybrać i posadzić roślinę: drzewo, krzew, kwiat itp., następnie przedstawić ciekawy opis powodu wyboru danej rośliny w połączeniu z ideą projektu oraz utrwalić moment sadzenia na fotografii, a w dalszej kolejności przesłać 3 zdjęcia wraz z uzasadnieniem wyboru (w języku  litewskim, polskim lub angielskim) do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w terminie do 30 września br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 

Dla 5 najlepszych pomysłów przewidziano atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone zwycięzcom osobiście, zgodnie z zaleceniami litewskich i polskich organów ds. zdrowia. Należy pamiętać, że zgłaszając swoją opowieść i zdjęcia potwierdzamy, że jesteśmy właścicielami praw autorskich do tych materiałów  i że mogą one być wykorzystane przez Program w celu promowania projektu i Programu na wszystkich platformach mediowych (strony internetowe, druk, media społecznościowe i inne).

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie www.lietuva-polska.eu oraz www.ewt.warmia.mazury.pl w zakładce Litwa-Polska.

8

6

11

5

 

Dorocznie w krajach Unii Europejskiej świętowany jest Europejski Dzień Współpracy, w ramach którego organizowane są wydarzenia służące promocji regionów i państw uczestniczących we współpracy transgranicznej. Takie obchody organizowane są także z udziałem Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.  W ramach tegorocznego świętowania zaplanowano m.in. wspólną wycieczkę trekkingową na polsko-litewskim pograniczu z wieloma atrakcjami oraz konkurs on-line pt. „Posadź roślinę swojego projektu”.

Piesza wycieczka trekkingowa wyruszy 20 września br. o godz. 9:00 z dwóch różnych punktów startowych usytuowanych w przygranicznych miejscowościach Ivoškai na Litwie i Zelwie w Polsce. Organizatorzy przewidzieli wędrówkę wzdłuż leśnych ścieżek spacerowych o łącznym czasie marszu od 3 do maksymalnie 5 godzin (ok. 20 km). Na trasie wycieczki nie zabraknie przystanków z przekąskami oraz napojami, a wysiłek uczestników zostanie nagrodzony przyjaznymi dla środowiska prezentami oraz dyplomami.

Gorąco zachęcamy Państwa, wraz z członkami rodziny, przyjaciółmi oraz domowymi zwierzakami do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, będącym doskonałą okazją do aktywnego wypoczynku oraz podziwiania piękna otaczającej przyrody, z której słyną obszary położone na polsko-litewskim pograniczu. Udział w  wydarzeniu wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. Aby wziąć udział w wycieczce wystarczy zarejestrować się pod tym linkiem w terminie do dnia 18.09. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną uczestnicy spotkania powinni dotrzeć na miejsce wydarzenia we własnym zakresie.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Współpracy Program Interreg Litwa-Polska zaprasza również do wzięcia udziału w konkursie on-line dla dotychczasowych beneficjentów Programu pt. „Posadź roślinę swojego projektu”.

Główną ideą konkursu jest promowanie współpracy europejskiej w oparciu o wyniki projektów, zrealizowanych ze wsparciem Programu Interreg Litwa-Polska.

Zasady konkursu są bardzo proste.  W pierwszej kolejności należy wybrać i posadzić roślinę: drzewo, krzew, kwiat itp. , następnie przedstawić ciekawy opis powodu wyboru danej rośliny w połączeniu z ideą projektu oraz utrwalić moment sadzenia na fotografii, a w dalszej kolejności przesłać 3 zdjęcia wraz z uzasadnieniem wyboru (w języku  litewskim, polskim lub angielskim) do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w terminie do 30 września br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dla 5 najlepszych pomysłów przewidziano atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone zwycięzcom osobiście, zgodnie z zaleceniami litewskich i polskich organów ds. zdrowia.

Należy pamiętać, że zgłaszając swoją opowieść i zdjęcia potwierdzają Państwo, że są właścicielami praw autorskich do tych materiałów  i że mogą one być wykorzystane przez Program w celu promowania projektu
i Programu na wszystkich platformach mediowych (strony internetowe, druk, media społecznościowe i inne).

Zapraszamy Państwa do wspólnego świętowania Europejskiego Dnia Współpracy !

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości związanych z tegorocznymi obchodami Europejskiego Dnia Współpracy zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Litwa-Polska w Olsztynie- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 23/24

Szczegółowe informacje o Programie znaleźć można również na stronie www.lietuva-polska.eu oraz www.ewt.warmia.mazury.pl w zakładce Litwa-Polska.