Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium informacyjnym dla zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach I naboru wniosków Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027, które odbędzie się 7 lutego br. w godzinach 09:00-12:00 czasu polskiego.

Formularz rejestracyjny oraz Agenda wydarzenia dostępne są pod tym linkiem. Rejestracja na wydarzenie zostanie zamknięta w dniu 3 lutego br. Z uwagi na duże zainteresowanie naborem prosimy o wytypowanie maksymalnie dwóch uczestników z danej organizacji. Webinarium odbędzie się w języku angielskim.

Uczestnicy spotkania poprzez formularz mają również możliwość zadawania pytań związanych
z naborem wniosków, na które odpowiedzą eksperci Programu podczas webinarium, a następnie pojawią się one w ramach FAQ na oficjalnej stronie Programu.

Termin składania wniosków projektowych w trwającym naborze upływa 28 kwietnia 2023 r. Podręcznik Programu oraz niezbędne materiały związane z aplikowaniem, w tym wzór wniosku o dofinansowanie dostępne są w tym miejscu.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie (luty/marzec br.) planowana jest również organizacja w trybie stacjonarnym seminariów informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów I naboru wniosków Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027. Dokładne daty spotkań oraz ich lokalizacja zostaną Państwu przekazane niebawem w oddzielnej korespondencji.

W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z Programem Interreg Litwa-Polska 2021-2027 zachęcamy Państwa do kontaktu pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) w Olsztynie. Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 89 521 93 23/4.

Rozpoczął się I otwarty nabór wniosków w Programie współpracy transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027.  Wnioski projektowe można składać od 9 stycznia do 28 kwietnia 2023r.

Alokacja środków Programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnych w trwającym naborze wyniesie ok. 20,6 mln EUR.

Program Interreg LT-PL ma na celu poprawę dobrobytu społeczności przygranicznych poprzez współpracę transgraniczną oraz zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszarów przygranicznych na Litwie i w Polsce.

Podręcznik Programu oraz niezbędne materiały związane z naborem, w tym wzór wniosku o dofinansowanie dostępne są pod tym linkiem.

W przypadku zainteresowania współpracą transgraniczną z Litwą zachęcamy do kontaktu z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) Programu Litwa-Polska w Olsztynie, gdzie można uzyskać wsparcie m.in. w poszukiwaniu litewskiego partnera do projektu oraz dopasowaniu koncepcji projektowej do zasad Programu. Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 89 521 93 23/4

Jednocześnie informujemy, że RPK w  Olsztynie planuje w najbliższym czasie (luty br.) organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie zostaną przybliżone szczegóły dot. kierunków interwencji tematycznej oraz reguł Programu. Więcej informacji dot. spotkań wkrótce pojawi się na naszym portalu.

Poniżej udostępniamy Państwu link do krótkiego materiału roboczego podsumowującego najważniejsze informacje o priorytetach, celach szczegółowych oraz zasadach Programu.

Informacje o Programie Interreg Litwa-Polska 2021-2027

Po wielu miesiącach intensywnych prac programujących poznaliśmy termin pierwszego naboru wniosków projektowych w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2021-2027. Aplikacje projektowe będzie mozna składać od 9 stycznia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

Decyzję w tej sprawie podjął Wspólny Komitet Monitorujący Programu, który obradował w Wilnie.

Członkowie Komitetu, w tym delegacja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dyskutowali również nad treścią dokumentów wdrożeniowych Programu, takich jak Podręcznik dla beneficjentów Programu oraz formularz wniosku aplikacyjnego. Przewiduje się, że dokumenty te zostaną zatwierdzone oraz opublikowane do końca bieżącego roku.

Nabór będzie dotyczył wszystkich priorytetów Program Interreg Litwa-Polska tj.:

  • Promowanie dobrostanu środowiskowego;
  • Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego;
  • Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Aktualnie obszar wsparcia Programu obejmuje po stronie polskiej subregiony ełcki, suwalski oraz białostocki, z kolei po stronie litewskiej są to okręgi olicki, kowieński, mariampolski, tauroski oraz wileński (z wyłączeniem miasta Wilno). Całkowity wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczony na dofinansowanie projektów Programu opiewa na kwotę ok. 42,2 mln EUR (80 % wartości dofinansowania).

Jednocześnie instytucje Programu są zgodne co do potrzeby rozszerzenia w niedalekiej przyszłości obszaru Programu o subregiony olsztyński (warmińsko-mazurskie) oraz łomżyński (podlaskie). W tej sprawie trwają zaawansowane rozmowy administracji rządowej Polski i Litwy z Komisją Europejską. Rozmowy dotyczą również włączenia do budżetu Programu kwoty 30 mln. EUR pierwotnie przeznaczonej na współpracę w ramach Programu Polska-Rosja 2021-2027, który został zawieszony na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę. Partnerzy litewscy również deklarują zwiększenie budżetu Programu ze środków przeznaczonych pierwotnie na współpracę transgraniczną Litwy z Rosją oraz Białorusią, choć kwota nie jest aktualnie znana. Szacuje się, że całkowity budżet Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 zostanie wkrótce powiększony niemal dwukrotnie w stosunku do aktualnej kwoty.

Niezależnie od wyniku rozmów z Komisją Europejską już teraz będzie możliwy udział w projektach partnerów mających aktualnie swoją siedzibę poza obszarem kwalifikowalnym Programu Litwa-Polska. Taką możliwość będą mieli beneficjenci którzy wykażą, że działania zaplanowane w ramach przyszłego projektu transgranicznego będą przynosiły korzyść dla obszaru Programu (m.in. poprzez identyfikację/rozwój tych obszarów oraz relacji funkcjonalnych).

Więcej informacji o Programie znajdziemy w zatwierdzonym przez Komisję Europejską dokumencie Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 dostępnym pod tym linkiem.

Instytucje zainteresowane współpracą transgraniczną zachęcamy do kontaktu z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) Programu Litwa-Polska w Olsztynie, gdzie można uzyskać wsparcie m.in. w poszukiwaniu litewskiego partnera do projektu, dopasowaniu koncepcji projektowej do ram tematycznych i organizacyjnych Programu. Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 89 521 93 23/4

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 ogłosił nabór na stanowisko menadżera finansowy.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z opisem stanowiska i wymaganiami dla aplikujących, dostępnych pod tym linkiem.  

Aplikacje w języku angielskim (zawierające CV i list motywacyjny) można składać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 31 października 2022 roku.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Panią Ievą Ūsaitė-Redikienė , mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. +370 645 06035.

Za nami tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Współpracy Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 w Druskiennikach. Są też dobre wiadomości z Brukseli - Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła Program Operacyjny Interreg VI A Litwa-Polska na lata 2021-2027.

Europejski Dzień Współpracy (eng. European Cooperation Day, ECD) to inicjatywa, dzięki której corocznie, w drugiej połowie września w krajach Unii Europejskiej organizowane są wydarzenia służące promocji regionów i państw uczestniczących we współpracy transgranicznej.

Wydarzenie było okazją do spotkania beneficjentów i zaprezentowania rezultatów dotychczas zrealizowanych projektów Programu a także wymiany doświadczeń pośród instytucji z regionów Polski i Litwy. W tegorocznych obchodach ECD wzięło udział blisko 150 uczestników, w tym przedstawiciele beneficjentów Programu z województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas wydarzenia wybrani partnerzy projektów Programu Litwa-Polska 2014-2020 otrzymali wyróżnienia za dotychczasową aktywność w obszarze współpracy transgranicznej Interreg. Wśród nagrodzonych nie zabrakło akcentów z Warmii i Mazur.

Nagrodzeni beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego :

Gmina Kowale Oleckie- beneficjent projektu „Połączona kultura - otwarte drzwi, serca i umysły” .Nagroda pt. "Narodziny gwiazdy" za udany start nowicjuszy Programu. Projekt realizowany
w partnerstwie z litewskim Centrum Kultury Kybartai.

Ełckie Centrum Kultury - beneficjent projektu „Nowocześni seniorzy - współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości”. Nagroda pt. "Wiecznie młodzi" za poprawę życia seniorów oraz zapewnienie kreatywnych form spędzania wolnego czasu. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Seniorów z Kowna.

Gmina Giżycko – beneficjent projektu "Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo regionów trockiego i giżyckiego". Nagroda pt. "Jedz, módl się, kochaj" za organizację polsko-litewskich warsztatów kulinarnych. Projekt realizowany w partnerstwie z Administracją Samorządu Rejonu Trockiego.

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych - beneficjent projektu „Współpraca dla skutecznej terapii”. Nagroda pt. "Jesteśmy jednością" za wdrożenie innowacyjnych rozwiązań mających na celu integrację i włączenie społeczne. Projekt realizowany w partnerstwie ze Szkołą Dzūkija w Alytusie oraz Administracją Miasta Alytus.

Gmina Orzysz – beneficjent projektu „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”. Nagroda pt. "Niebo jest miejscem na ziemi" dla projektu LT-PL-4R-281 " za opracowanie transgranicznej oferty turystycznej w oparciu o wspólne polsko-litewskie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Projekt realizowany w partnerstwie z Administracją Rejonu Łoździeje.

Natomiast kolejnym ważnych wydarzeniem w Programie jest zielone światło jakie dla przyszłej polsko-litewskiej współpracy transgranicznej Interreg dała Komisja Europejska, która w dniu 26 września br. zatwierdziła dokument programowy na lata 2021-2027.

W ramach Programu realizowane będą trzy priorytety:

  1. Promowanie dobrostanu środowiskowego,
  2. Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego;
  3. Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Całkowita kwota przeznaczona na realizację Programu wynosi 57,1 mln EUR. Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do Programu wynosi 45,7 mln EUR (80 % całkowitego budżetu).

Zatwierdzony przez Komisję Europejską dokument Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 dostępny jest pod tym linkiem.

Instytucje Programu pracują aktualnie nad przygotowaniem dokumentów wdrożeniowych,
w tym podręcznika dla aplikujących o środki Programu. Pierwszy otwarty nabór wniosków Programu spodziewany jest pod koniec 2022 r., lub w I kwartale 2023 r.

Już teraz zachęcamy zainteresowanych polsko-litewską współpracą do kontaktu z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) Programu Litwa-Polska w Olsztynie, gdzie otrzymamy wsparcie m.in. w poszukiwaniu partnera projektowego do projektu transgranicznego, czy dopasowania koncepcji projektowej do ram tematycznych i organizacyjnych Programu. Dane kontaktowe do RPK: mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 89 521 93 24/23

1

7

s2 1664457534 rsz 2dsc 181