W dniach 22-23 listopada br. w Mariampolu na Litwie odbyło się V posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020, w którego skład wchodzą również przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego. Spośród 81 wniosków aplikacyjnych złożonych w trzecim naborze wniosków, wybrano do dofinansowania 19 projektów. Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego wezmą udział w 4 przedsięwzięciach, w tym w 3 z nich wystąpią w roli beneficjenta wiodącego.

Łączna przyznana kwota dofinansowania według wartości projektów wynosi 11 640 287,57 EUR, z czego beneficjenci z subregionu ełckiego otrzymają ponad 1 226 000 EUR. W minionym naborze wykorzystana została całkowita alokacja przeznaczona na priorytet IV „Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej” i nie będzie możliwości aplikowania o środki z tego priorytetu podczas kolejnego naboru.

Lista dofinasowanych projektów z beneficjentami z województwa warmińsko-mazurskiego:

  • LT-PL-3R-229 „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”

               Beneficjenci: Powiat Ełcki/Nadleśnictwo Ełk, Administracja Urzędu Miasta Birštonas

               Wartość projektu: 916 022,98 EUR

               Dofinansowanie z EFRR beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego: 366 215,59 EUR

  • LT-PL-3R-256 „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”

               Beneficjenci: Gmina Giżycko/Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach, Administracja Samorządu Rejonu Trockiego/

               Pałac Kultury w Trokach

               Wartość Projektu: 912 848,45 EUR

               Dofinansowanie z EFRR beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego: 463 612,52 EUR

  • LT-PL-3R-234 „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno”

               Beneficjenci: : Gmina Miasto Ełk, Administracja Gminy Miasta Kowno/Centrum Informacji Turystycznej w Kownie

               Wartość Projektu: 741 021,56 EUR

               Dofinansowanie z EFRR beneficjenta z województwa warmińsko-mazurskiego: 346 019,45 EUR

  • LT-PL-3R-231 „Zrób to z radością”

               Beneficjenci: Gmina Orzysz, Rejon Orański

               Wartość Projektu: 122 162,43 EUR

               Dofinansowanie z EFRR beneficjenta z województwa warmińsko-mazurskiego: 50 165,08 EUR

 

Wspólny Komitet Monitorujący podjął również decyzję odnośnie kolejnego, czwartego naboru wniosków w programie, który rozpocznie się 10 czerwca 2019 r. i potrwa do 30 września 2019 r. Nabór będzie otwarty na priorytety I, II i III. Ze względu na wyczerpaną alokację w IV priorytecie, nabory w tej osi nie będą kontynuowane.  

Więcej informacji o Programie: www.ewt.warmia.mazury.pl oraz www.lietuva-polska.eu. Zachęcamy także do polubienia profilu Programu na portalu Facebook, prowadzonego przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Wilnie we współpracy z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi Programu w Olsztynie i Białymstoku.

W sobotę, 15 września br., w Puńsku w województwie podlaskim instytucje Programu Interreg V-A Litwa-Polska wraz z beneficjentami Programu i mieszkańcami Puńska oraz okolic świętowali kolejne już obchody Europejskiego Dnia Współpracy. Celem tej cyklicznej inicjatywy Komisji Europejskiej jest promocja osiągnięć społeczności regionalnych i lokalnych uczestniczący we współpracy transgranicznej.

Po uroczystym otwarciu wydarzenia przez oficjeli, uczestnicy mieli okazję zobaczyć wystawę pt. „Len zdobi i ubiera” w pobliskim Muzeum „Stara Plebania”, a następnie, po przejeździe bryczką do Skansenu Wsi Litewskiej, zebrani wzięli udział w symbolicznym rwaniu lnu i projekcji filmów związanych z tradycją jego zbierania i przetwarzania. Zaprezentowały się również polskie i litewskie zespoły folklorystyczne, których występy zakończyły się tzw. potańcówką przy akompaniamencie lokalnych zespołów muzycznych „Klupme”, „TIK DU”, "Dzūkija" i kapeli z Druskiennik.  

W międzyczasie, na boisku Orlik przy szkole podstawowej w Puńsku, odbył się mecz koszykówki, w którym rywalizowali zawodnicy z Polski i Litwy.

Na zakończenie Europejskiego Dnia Współpracy w Puńsku, uczestnikom zaprezentowane zostały efekty projektów zrealizowanych przy wsparciu Programu współpracy transgranicznej Interreg Litwa-Polska.

Wspólny Sekretariat Techniczny, Instytucja ustanowiona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej do realizacji Programu Interreg V-A Litwa – Polska ogłosiła nabór na stanowisko Menedżera Projektu (biegłego w języku angielskim i polskim).

Oferowana jest możliwość pracy w Wilnie, w młodym, rozwijającym się zespole międzynarodowym i konkurencyjne wynagrodzenie w zależności od umiejętności i kwalifikacji kandydata.

Jest to stanowisko pełnoetatowe (40 godzin tygodniowo) z trzymiesięcznym okresem próbnym. Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska i opisu zadań znajdują się TUTAJ

Termin składania wniosków w języku angielskim (w tym życiorys i list motywacyjny) upływa 16 września 2018 r. (Najpóźniej w tym dniu wniosek musi dotrzeć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wilnie).

Procedura składania dokumentów:
 
Wypełnij swoje CV EUROPASS i list motywacyjny (oba dokumenty w języku angielskim) tutaj: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/lt/cv/compose i wyślij dokumenty w formacie pdf na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nie później niż 16 września 2018 r. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na drugą połowę września w Warszawie. Zostaną zaproszeni wstępnie wybrani kandydaci.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem działu programów Interreg Wspólnego Sekretariatu Technicznego Živilė Marcinkevičienė przez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    lub telefon +370 5 261 0558.

Giżycko było celem wizyty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, który odwiedził Gminę Miejską Giżycko, beneficjenta projektu „Zachowanie oraz zastosowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rejonie trockim i giżyckim”. Spotkanie odbyło się 11 lipca br. Po półtora roku od rozpoczęcia działań w projekcie, postanowiliśmy dowiedzieć się, jaki wpływ na mieszkańców Giżycka i okolic miała realizacja projektu i sama współpraca na pograniczu polsko-litewskim. Szczegółów na temat tej współpracy i projektu dowiemy się z ciekawej rozmowy z udziałem menadżer projektu po stronie Gminy Miejskiej w Giżycku. Zapraszamy do lektury!

Jednym z głównych działań projektu „Zachowanie oraz zastosowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rejonie trockim i giżyckim”, obok modernizacji amfiteatru Twierdzy Boyen w Giżycku oraz renowacji Szkoły Artystycznej w Trokach, miała być organizacja dużych imprez otwartych, jak np. „Festiwal ludowy pieśni i tańca”, czy „Międzynarodowy festiwal muzyczny”, które z założenia miały stać się imprezami  cyklicznymi. Ile z tych wydarzeń udało się już Państwu zorganizować? Czy cieszyły się dużym zainteresowaniem? Na kiedy przewidują Państwo kolejne spotkania? (przedstawiciel RPK)

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju turystyki i zacieśnianie więzi polsko-litewskich poprzez zwiększanie atrakcyjności rejonów trockiego i giżyckiego, a także inicjowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej i dostosowanie obiektów dziedzictwa  kulturowego i przyrodniczego: Twierdzy Boyen w Giżycku i Szkoły Sztuk Pięknych w Trokach do rozwoju turystyki. W wyniku realizacji projektu wyremontowano amfiteatr Twierdzy Boyen w Giżycku oraz zakupiono scenę mobilną wraz z niezbędnym sprzętem do organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych takich jak  4 UNITY & ART – czterech wydarzeń międzynarodowych, które odbyły się w Trokach,
w Giżycku i w Gminie Giżycko z udziałem mieszkańców ww. regionów.

W ramach cyklu 4 UNITY & ART zorganizowano m.in. międzynarodowe warsztaty artystyczne, zakończone występem finałowym, który odbył się 17 września 2017 r. w Twierdzy Boyen w Giżycku, a także międzynarodowy festiwal muzyczny, który odbył się w okresie 1-3 czerwca 2018 r. w Trokach oraz Międzynarodowy Obóz Sztuk Pięknych, również w Trokach. 

Wydarzenia organizowane w ramach projektu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno podczas eventu w Giżycku jak i dwóch wydarzeń w Trokach ( Festiwal i Obóz).

Czy po półtora roku wdrażania projektu zauważają już Państwo zmiany odnośnie turystyki w regionie? Czy uważają Państwo, że założenia realizowane w ramach projektu przyczyniły się do wzrostu popularności  rejonów giżyckiego i trockiego wśród turystów?

Dzięki realizacji działań projektu – modernizacji amfiteatru Twierdzy Boyen, poprawie jakości oferowanych wydarzeń kulturalnych, widzimy wzrost liczby turystów odwiedzających nasz region.

Czy odwiedzają Państwa również turyści litewscy? Czy Państwa zdaniem, realizacja projektu przyczyniła się do poprawy współpracy transgranicznej z partnerami z Litwy?

Na podstawie statystyk/analiz prowadzonych przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku, z roku na rok wskaźnik odwiedzających nasze miasto turystów litewskich  zdecydowanie wzrasta. W latach 2010-2015 liczba odwiedzających wynosiła średnio ok. 180-200 osób w przeciągu całego roku kalendarzowego, na obecną chwilę liczba ta waha się w granicy 320-340 osób.

Jeśli chodzi o współpracę transgraniczną z partnerami z Litwy, dzięki wsparciu środków europejskich udało się zrealizować projekt, który dla wszystkich uczestników tego procesu (4 partnerów) stał się symbolem dobrej współpracy, która wymagała otwartości, dostosowania zróżnicowanych uwarunkowań organizacyjnych, a także pokonania barier - choćby językowych. Dziś, tuż przed zakończeniem realizacji projektu, możemy z dumą powiedzieć, że wspólny test zdaliśmy na piątkę. Udowodniliśmy, że dobra współpraca nie zna granic i nie musi się do nich dostosowywać. Korzyści, jakie odniosła zarówno Gmina Miejska Giżycko jak i partnerzy projektu w wyniku realizacji projektu są niezliczone: wymienię choćby zwiększenie atrakcyjności miasta, wspaniałe wyposażenie do organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych. Mamy nadzieję, że realizacja projektu udowodniła zarówno mieszkańcom, jak i  odwiedzających nasze miasto turystom, że ich potrzeby są dostrzegane, a starania na rzecz rozwoju regionu zwieńczone znaczącym sukcesem o wymiarze transgranicznym.

Co stanowiło największe do tej pory wyzwanie w trakcie wdrażania projektu i w jaki sposób udało się te niedogodności przezwyciężyć?

W trakcie realizacji projektu nie wystąpiły znaczące trudności, czy niedogodności, które okazałyby się nie do przezwyciężenia. Każdy etap wdrażania projektu był w zasadzie pewnym wyzwaniem, któremu stawiliśmy czoła.

Czy planują Państwo wziąć udział w kolejnych naborach Programu Litwa-Polska i jaką największą korzyść widzicie Państwo w realizacji tego typu projektów?

Na obecną chwilę podpisaliśmy kolejną umowę partnerską z 3 partnerami, na realizację kolejnego projektu w ramach Programu Interreg Polska-Litwa 2014-2020, tym razem planujemy zadbać o rozwijanie aktywności i kreatywności naszych najmłodszych na terenie giżyckich przedszkoli oraz w dalszym ciągu pogłębianie współpracy transgranicznej.

Dziękuję za rozmowę!

DSCF2422

WP 20171231 20 59 22 Pro

P1000018

W dniu 20 czerwca br. na osiedlu Jeziorna w Ełku odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej plaży miejskiej, projektu współfinansowanego  ze środków Programu Współpracy Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Na tę okoliczność Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Olsztynie udał się z wizytą studyjną na miejsce, aby poznać zdanie beneficjentów projektu pt. „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”, na temat korzyści jakie daje współpraca na pograniczu polsko-litewskim przy wsparciu inicjatywy Interreg. Zapraszamy do lektury przeprowadzonego wywiadu z menadżerem projektu.

Jak nawiązali Państwo współpracę z partnerem litewskim, czy jest to trwała współpraca, czy nowe przedsięwzięcie? (RPK LT-PL)

Współpracę nawiązaliśmy dzięki naszemu partnerowi w Alytusie, z którym łączy nas ścisła i wieloletnia współpraca. Zarówno nasza Gmina jak i Miasto Kowno szukało partnera do realizacji projektu turystycznego, dlatego partner z Alytusa zarekomendował nas, jako rzetelnego partnera. Jest to świeża współpraca, ale liczymy, że ten zaczątek współpracy między instytucjami zaowocuje równie trwałą współpracą jak z Alytusem.

Jak długi czas minął od pomysłu na projekt i poszczególne jego działania do momentu przygotowania aplikacji i dofinansowanie z Programu Litwa-Polska?

Najpierw skontaktowało się z nami Kowno. Pierwsze spotkanie delegacji nastąpiło około miesiąca przed złożeniem wniosku. Nie potrzebowaliśmy dużo czasu, partner był bardzo sprawny, były już wspólne pomysły na działania miękkie.

Co uważacie Państwo za najważniejszą wartość dodaną współpracy w projekcie transgranicznym, czego nie osiągnęlibyście Państwo np. w programie regionalnym lub krajowym.

Zwiększenie potencjału kulturowego i zawiązanie współpracy pomiędzy samorządami. Bez tej współpracy nie udałoby nam się tak wypromować miasta Ełku jako potencjalnego celu dla turystów, do tej pory o Ełku w Kownie nie było raczej słychać.

Jakie było największe wyzwanie przy realizacji projektu?

W zasadzie nie napotkaliśmy znaczących trudności przy realizacji projektu. Można powiedzieć, że to co zawsze jest problematyczne, to wydawanie materiałów promocyjnych, każda strona ma swoją wizję jak powinien wyglądać wspólny katalog.

Przepis na dobry projekt – rady dla przyszłych beneficjentów: czego unikać, na czym się skoncentrować?

Przede wszystkim dobrze dobrać partnerstwo i wykazać potencjał, nie robić „sztuki dla sztuki” – pomysł na projekt musi wynikać z potrzeb mieszkańców. Do tego bardzo dobrze zaplanować budżet i realnie przemyśleć wskaźniki do osiągnięcia. Poza tym ważne jest uczciwe partnerstwo, to przecież współpraca, więc unikajmy narzucania sobie na siłę różnych działań.

Czy zamierzacie Państwo aplikować o środki w ramach programów EWT (w tym w szczególności Litwa-Polska) w przyszłej perspektywie finansowej ?

Tak, zamierzamy realizować projekty turystyczne ze środków Programu Litwa-Polska z Kownem oraz kontynuować współpracę z Alytusem. Łącznie zamierzamy wziąć udział w
4 projektach jako partner, a w 1 jako lider.

 

 

10      

10

10