Ełk 5 czerwca br. na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie gościł  uczestników warsztatów dla instytucji zainteresowanych współpracą w Programie Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020. W spotkaniu udział wzięły  instytucje z województw podlaskiego i warmińsko mazurskiego, zainteresowane współpracą transgraniczną z partnerem z Litwy.

 

Spotkanie poprowadził ekspert z wieloletnim doświadczeniem w projektach i programach współpracy transgranicznej. Miało ono nowatorski charakter, gdzie poza prezentacją praktycznych rozwiązań na rzecz budowy efektu transgranicznego w projektach, uczestników podzielono na grupy i zaproszono do pracy w kilkuosobowych zespołach przy asyście pracowników Regionalnych Punktów Kontaktowych Programu w Olsztynie i Białymstoku oraz przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Dyskutowano m.in. o głównych czynnikach sprzyjających, ale też będących barierą dla współpracy transgranicznej z naciskiem na pogranicze Polski i Litwy. Wnioski i doświadczenia z warsztatów posłużą zarówno beneficjentom przyszłych projektów w pracach nad przygotowaniem ciekawych przedsięwzięć transgranicznych, jak i instytucjom programu w pracach nad doskonaleniem jego wdrażania.  Łącznie w szkoleniu udział wzięło 38 potencjalnych beneficjentów Programu. 

 

IMG 20180605 110250     IMG 20180605 122443     IMG 20180605 122451       IMG 20180605 123723