W dniu 20 czerwca br. na osiedlu Jeziorna w Ełku odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej plaży miejskiej, projektu współfinansowanego  ze środków Programu Współpracy Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Na tę okoliczność Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Olsztynie udał się z wizytą studyjną na miejsce, aby poznać zdanie beneficjentów projektu pt. „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”, na temat korzyści jakie daje współpraca na pograniczu polsko-litewskim przy wsparciu inicjatywy Interreg. Zapraszamy do lektury przeprowadzonego wywiadu z menadżerem projektu.

Jak nawiązali Państwo współpracę z partnerem litewskim, czy jest to trwała współpraca, czy nowe przedsięwzięcie? (RPK LT-PL)

Współpracę nawiązaliśmy dzięki naszemu partnerowi w Alytusie, z którym łączy nas ścisła i wieloletnia współpraca. Zarówno nasza Gmina jak i Miasto Kowno szukało partnera do realizacji projektu turystycznego, dlatego partner z Alytusa zarekomendował nas, jako rzetelnego partnera. Jest to świeża współpraca, ale liczymy, że ten zaczątek współpracy między instytucjami zaowocuje równie trwałą współpracą jak z Alytusem.

Jak długi czas minął od pomysłu na projekt i poszczególne jego działania do momentu przygotowania aplikacji i dofinansowanie z Programu Litwa-Polska?

Najpierw skontaktowało się z nami Kowno. Pierwsze spotkanie delegacji nastąpiło około miesiąca przed złożeniem wniosku. Nie potrzebowaliśmy dużo czasu, partner był bardzo sprawny, były już wspólne pomysły na działania miękkie.

Co uważacie Państwo za najważniejszą wartość dodaną współpracy w projekcie transgranicznym, czego nie osiągnęlibyście Państwo np. w programie regionalnym lub krajowym.

Zwiększenie potencjału kulturowego i zawiązanie współpracy pomiędzy samorządami. Bez tej współpracy nie udałoby nam się tak wypromować miasta Ełku jako potencjalnego celu dla turystów, do tej pory o Ełku w Kownie nie było raczej słychać.

Jakie było największe wyzwanie przy realizacji projektu?

W zasadzie nie napotkaliśmy znaczących trudności przy realizacji projektu. Można powiedzieć, że to co zawsze jest problematyczne, to wydawanie materiałów promocyjnych, każda strona ma swoją wizję jak powinien wyglądać wspólny katalog.

Przepis na dobry projekt – rady dla przyszłych beneficjentów: czego unikać, na czym się skoncentrować?

Przede wszystkim dobrze dobrać partnerstwo i wykazać potencjał, nie robić „sztuki dla sztuki” – pomysł na projekt musi wynikać z potrzeb mieszkańców. Do tego bardzo dobrze zaplanować budżet i realnie przemyśleć wskaźniki do osiągnięcia. Poza tym ważne jest uczciwe partnerstwo, to przecież współpraca, więc unikajmy narzucania sobie na siłę różnych działań.

Czy zamierzacie Państwo aplikować o środki w ramach programów EWT (w tym w szczególności Litwa-Polska) w przyszłej perspektywie finansowej ?

Tak, zamierzamy realizować projekty turystyczne ze środków Programu Litwa-Polska z Kownem oraz kontynuować współpracę z Alytusem. Łącznie zamierzamy wziąć udział w
4 projektach jako partner, a w 1 jako lider.

 

 

10      

10

10