Giżycko było celem wizyty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, który odwiedził Gminę Miejską Giżycko, beneficjenta projektu „Zachowanie oraz zastosowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rejonie trockim i giżyckim”. Spotkanie odbyło się 11 lipca br. Po półtora roku od rozpoczęcia działań w projekcie, postanowiliśmy dowiedzieć się, jaki wpływ na mieszkańców Giżycka i okolic miała realizacja projektu i sama współpraca na pograniczu polsko-litewskim. Szczegółów na temat tej współpracy i projektu dowiemy się z ciekawej rozmowy z udziałem menadżer projektu po stronie Gminy Miejskiej w Giżycku. Zapraszamy do lektury!

Jednym z głównych działań projektu „Zachowanie oraz zastosowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rejonie trockim i giżyckim”, obok modernizacji amfiteatru Twierdzy Boyen w Giżycku oraz renowacji Szkoły Artystycznej w Trokach, miała być organizacja dużych imprez otwartych, jak np. „Festiwal ludowy pieśni i tańca”, czy „Międzynarodowy festiwal muzyczny”, które z założenia miały stać się imprezami  cyklicznymi. Ile z tych wydarzeń udało się już Państwu zorganizować? Czy cieszyły się dużym zainteresowaniem? Na kiedy przewidują Państwo kolejne spotkania? (przedstawiciel RPK)

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju turystyki i zacieśnianie więzi polsko-litewskich poprzez zwiększanie atrakcyjności rejonów trockiego i giżyckiego, a także inicjowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej i dostosowanie obiektów dziedzictwa  kulturowego i przyrodniczego: Twierdzy Boyen w Giżycku i Szkoły Sztuk Pięknych w Trokach do rozwoju turystyki. W wyniku realizacji projektu wyremontowano amfiteatr Twierdzy Boyen w Giżycku oraz zakupiono scenę mobilną wraz z niezbędnym sprzętem do organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych takich jak  4 UNITY & ART – czterech wydarzeń międzynarodowych, które odbyły się w Trokach,
w Giżycku i w Gminie Giżycko z udziałem mieszkańców ww. regionów.

W ramach cyklu 4 UNITY & ART zorganizowano m.in. międzynarodowe warsztaty artystyczne, zakończone występem finałowym, który odbył się 17 września 2017 r. w Twierdzy Boyen w Giżycku, a także międzynarodowy festiwal muzyczny, który odbył się w okresie 1-3 czerwca 2018 r. w Trokach oraz Międzynarodowy Obóz Sztuk Pięknych, również w Trokach. 

Wydarzenia organizowane w ramach projektu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno podczas eventu w Giżycku jak i dwóch wydarzeń w Trokach ( Festiwal i Obóz).

Czy po półtora roku wdrażania projektu zauważają już Państwo zmiany odnośnie turystyki w regionie? Czy uważają Państwo, że założenia realizowane w ramach projektu przyczyniły się do wzrostu popularności  rejonów giżyckiego i trockiego wśród turystów?

Dzięki realizacji działań projektu – modernizacji amfiteatru Twierdzy Boyen, poprawie jakości oferowanych wydarzeń kulturalnych, widzimy wzrost liczby turystów odwiedzających nasz region.

Czy odwiedzają Państwa również turyści litewscy? Czy Państwa zdaniem, realizacja projektu przyczyniła się do poprawy współpracy transgranicznej z partnerami z Litwy?

Na podstawie statystyk/analiz prowadzonych przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku, z roku na rok wskaźnik odwiedzających nasze miasto turystów litewskich  zdecydowanie wzrasta. W latach 2010-2015 liczba odwiedzających wynosiła średnio ok. 180-200 osób w przeciągu całego roku kalendarzowego, na obecną chwilę liczba ta waha się w granicy 320-340 osób.

Jeśli chodzi o współpracę transgraniczną z partnerami z Litwy, dzięki wsparciu środków europejskich udało się zrealizować projekt, który dla wszystkich uczestników tego procesu (4 partnerów) stał się symbolem dobrej współpracy, która wymagała otwartości, dostosowania zróżnicowanych uwarunkowań organizacyjnych, a także pokonania barier - choćby językowych. Dziś, tuż przed zakończeniem realizacji projektu, możemy z dumą powiedzieć, że wspólny test zdaliśmy na piątkę. Udowodniliśmy, że dobra współpraca nie zna granic i nie musi się do nich dostosowywać. Korzyści, jakie odniosła zarówno Gmina Miejska Giżycko jak i partnerzy projektu w wyniku realizacji projektu są niezliczone: wymienię choćby zwiększenie atrakcyjności miasta, wspaniałe wyposażenie do organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych. Mamy nadzieję, że realizacja projektu udowodniła zarówno mieszkańcom, jak i  odwiedzających nasze miasto turystom, że ich potrzeby są dostrzegane, a starania na rzecz rozwoju regionu zwieńczone znaczącym sukcesem o wymiarze transgranicznym.

Co stanowiło największe do tej pory wyzwanie w trakcie wdrażania projektu i w jaki sposób udało się te niedogodności przezwyciężyć?

W trakcie realizacji projektu nie wystąpiły znaczące trudności, czy niedogodności, które okazałyby się nie do przezwyciężenia. Każdy etap wdrażania projektu był w zasadzie pewnym wyzwaniem, któremu stawiliśmy czoła.

Czy planują Państwo wziąć udział w kolejnych naborach Programu Litwa-Polska i jaką największą korzyść widzicie Państwo w realizacji tego typu projektów?

Na obecną chwilę podpisaliśmy kolejną umowę partnerską z 3 partnerami, na realizację kolejnego projektu w ramach Programu Interreg Polska-Litwa 2014-2020, tym razem planujemy zadbać o rozwijanie aktywności i kreatywności naszych najmłodszych na terenie giżyckich przedszkoli oraz w dalszym ciągu pogłębianie współpracy transgranicznej.

Dziękuję za rozmowę!

DSCF2422

WP 20171231 20 59 22 Pro

P1000018