W sobotę, 15 września br., w Puńsku w województwie podlaskim instytucje Programu Interreg V-A Litwa-Polska wraz z beneficjentami Programu i mieszkańcami Puńska oraz okolic świętowali kolejne już obchody Europejskiego Dnia Współpracy. Celem tej cyklicznej inicjatywy Komisji Europejskiej jest promocja osiągnięć społeczności regionalnych i lokalnych uczestniczący we współpracy transgranicznej.

Po uroczystym otwarciu wydarzenia przez oficjeli, uczestnicy mieli okazję zobaczyć wystawę pt. „Len zdobi i ubiera” w pobliskim Muzeum „Stara Plebania”, a następnie, po przejeździe bryczką do Skansenu Wsi Litewskiej, zebrani wzięli udział w symbolicznym rwaniu lnu i projekcji filmów związanych z tradycją jego zbierania i przetwarzania. Zaprezentowały się również polskie i litewskie zespoły folklorystyczne, których występy zakończyły się tzw. potańcówką przy akompaniamencie lokalnych zespołów muzycznych „Klupme”, „TIK DU”, "Dzūkija" i kapeli z Druskiennik.  

W międzyczasie, na boisku Orlik przy szkole podstawowej w Puńsku, odbył się mecz koszykówki, w którym rywalizowali zawodnicy z Polski i Litwy.

Na zakończenie Europejskiego Dnia Współpracy w Puńsku, uczestnikom zaprezentowane zostały efekty projektów zrealizowanych przy wsparciu Programu współpracy transgranicznej Interreg Litwa-Polska.