Wspólny Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 zdecydował o przeprowadzeniu V naboru wniosków w Programie. Nabór wniosków rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 września 2020 r. i będzie otwarty na wszystkie cztery osie priorytetowe Programu.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną planuje się wykorzystanie uproszczonych procedur dotyczących składania wniosków, minimalizujących obciążenie beneficjentów pracą administracyjną (w szczególności - możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej, jak również korzystanie z uproszczonego formularza wniosku). Ponadto ocena wniosków projektowych będzie dokonywana w ciągu 30 dni roboczych od złożenia aplikacji, a decyzje w sprawie wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie będą na bieżąco podejmowane przez Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) przy zastosowaniu procedury pisemnej.

Kryteria w wyborze projektów zostaną dostosowane by dać pierwszeństwo projektom niwelującym skutki pandemii COVID-19, w tym skutki ekonomiczne i społeczne. Co więcej w przypadku takich aplikacji okres kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją działań projektowych będzie rozpoczynał się od 1 lutego 2020 r. Zatem koszty związane z zagrożeniem epidemiologicznym, poniesione przed ogłoszeniem naboru wniosków będą mogły zostać uwzględnione w aplikacji projektowej, jeżeli nie wystąpiły przed 1 lutego br.

Orientacyjna kwota do dyspozycji w nadchodzącym naborze to 11,4 mln EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu w tym kosztów, terminów etc. zostaną również przedstawione w podręczniku dla wnioskodawców V naboru, którego opracowaniem zajmuje się obecnie Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Wilnie. Po jego zatwierdzeniu będzie on dostępny na oficjalnej stronie Programu.

Szczegółowe informacje o Programie:

www.lietuva-polska.eu

www.ewt.warmia.mazury.pl zakładka Litwa-Polska

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z nadchodzącym V naborem zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Olsztynie. Z uwagi na zdalny tryb pracy pracowników RPK w okresie zagrożenia epidemiologicznego preferowany jest kontakt mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.