Projekt „Teraz czas na zmiany” zrealizowany przy wsparciu Programu Interreg V-A Litwa-Polska został nominowany do nagrody Komisji Europejskiej „Regiostars Award 2020”.

Projekt realizowała Gmina Ełk w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Społecznym w Alytusie na Litwie. Przedsięwzięcie to jest doskonałym przykładem współpracy transgranicznej opartej na wymianie dobrych praktyk między instytucjami z różnych krajów. Bardziej doświadczeni partnerzy z Ełku pracujący z zagrożoną wykluczeniem społecznym młodzieżą wsparli Miejski Ośrodek Społeczny w Alytus w opracowaniu systemu tzw. „streetworkingu” tj. pracy prowadzonej na ulicy w celu dotarcia do grupy młodych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z kolei po stronie polskiej zostały zrewitalizowane 4 ełckie podwórka w centrum miasta. W ramach działań projektowych wykonano m.in. montaż ławek, oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowano tereny zielone. Zmodernizowane podwórka były również miejscem realizacji 4 mini-projektów przygotowanych przez dzieci i młodzież przy pomocy streetworkerów.

Więcej o rezultatach projektu: www.elk.pl/strona/559/zakonczenie-projektu-teraz-czas-na-zmiany

„Regiostars” jest corocznym konkursem organizowanym przez Komisję Europejską, którego celem jest nagrodzenie projektów finansowanych przez UE, wykazujących się wysoką jakością i nowym podejściem do rozwoju regionalnego. W tym roku Komisja Europejska otrzymała rekordową ilość 206 zgłoszeń do konkursu. Projekt "Teraz czas na zmiany" został nominowany w kategorii "30 lat Interreg: Wzmocnienie zaangażowania młodzieży we współpracę ponad granicami". Oprócz tej kategorii w konkursie są jeszcze cztery inne grupy tematyczne: Transformacja przemysłowa, Gospodarka cyrkulacyjna, Umiejętności i edukacja na rzecz cyfrowej Europy, Zaangażowanie obywateli.

Zachęcamy do oddania głosu na projekt na oficjalnej stronie konkursu - https://regiostarsawards.eu/ (kategoria „“Wzmocnienie zaangażowania młodzieży we współpracę ponad granicami”, projekt „Teraz czas na zmiany” – Time is now for change’ znajduje się na ostatniej stronie).

xxx