Ełcki projekt „Teraz czas na zmiany” zrealizowany dzięki wsparciu Programu Interreg V-A Litwa-Polska został jednym z laureatów tegorocznego konkursu Komisji Europejskiej pt. „Regiostars Award 2020”.

Beneficjenci projektu „Teraz czas na zmiany”- miasto Ełk oraz Miejski Ośrodek Społeczny w Alytusie na Litwie otrzymali nagrodę Regiostars w kategorii „wybór publiczności”, która doceniła wpływ wspólnie zrealizowanego przedsięwzięcia na wzmocnienie zaangażowania młodzieży we współpracę ponad granicami.

Dzięki projektowi partnerzy z Ełku pracujący z zagrożoną wykluczeniem społecznym młodzieżą wsparli Miejski Ośrodek Społeczny w Alytus na Litwie w opracowaniu systemu tzw. „streetworkingu” tj. pracy prowadzonej na ulicy w celu dotarcia do grupy młodych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z kolei po stronie polskiej zostały zrewitalizowane 4 ełckie podwórka w centrum miasta. W ramach działań projektowych wykonano m.in. montaż ławek, oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowano tereny zielone. Zmodernizowane podwórka były również miejscem realizacji 4 mini-projektów przygotowanych przez dzieci i młodzież przy pomocy streetworkerów.

Jak podkreśla reprezentujący beneficjenta wiodącego Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz Andrukiewicz „(...) realizacja projektu to nie tylko nowo powstała infrastruktura na ełckich podwórkach - wykonanie dojazdów i miejsc postojowych, zagospodarowanie terenów zielonych, montaż małej architektury, odwodnienie terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia, to również zmiany w sposobie postrzegania sąsiada”.

 

Projekt „Teraz czas na zmiany” to doskonały dowód na to, że współpraca transgraniczna cechuje się wysoką wartość dodaną i nie stanowi jedynie instrumentu finansowania inwestycji. Jak podkreślił prezydent Ełku „Dzielenie się dobrą praktyką na pograniczu polsko-litewskim przyczynia się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej, aktywizacji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, pokazanie oraz nauczenie młodych ludzi życia i funkcjonowania w innej formie, niż to co przekazuje im ulica”.

 

Wyniki konkursu Regio skomentowała również p. Elisa Ferreira, Komisarz ds. spójności i reform komisji Europejskiej  „Chcę serdecznie pogratulować najlepszym projektom w obszarze polityki spójności UE w 2020 r. Beneficjenci projektów są gwiazdami unijnej polityki spójności, ponieważ to oni sprawiają, że nasza misja staje się rzeczywistością, tj. sprawiają, że Unia Europejska jest bardziej sprawiedliwa i spójna, dążąc do ujednolicenia poziomu życia i poprawiając dobrostan obywateli. Nagrody REGIOSTARS pokazują, że jesteśmy w stanie osiągnąć doskonałe wyniki, gdy UE, państwa członkowskie, regiony i miasta pracują razem na rzecz jak najlepszego wykorzystania i wdrożenia funduszy i projektów UE.”

 

„Regiostars” jest corocznym konkursem organizowanym przez Komisję Europejską, którego celem jest nagrodzenie projektów finansowanych przez UE, wykazujących się wysoką jakością i nowym podejściem do rozwoju regionalnego. W tym roku Komisja Europejska otrzymała rekordową ilość 206 zgłoszeń do konkursu oraz 33 000 głosów w kategorii „wybór publiczności”.