Bardzo dobre wiadomości dla wszystkich miłośników wypraw rowerowych z Gminy Giżycko, gdzie otwarta została ścieżka rowerowa przebiegająca wzdłuż dawnych nasypów kolejowych na odcinku Grajwo-Kożuchy Wielkie.

Ścieżka rowerowa o długości 8,5 km powstała dzięki współpracy transgranicznej Gminy Giżycko
z litewskim rejonem Trakai, a wszystko to w ramach projektu „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego”, dofinansowanego z Programu Intereg Litwa-Polska 2014-2020. 

Inauguracja szlaku była również okazją do organizacji Rodzinnego Rajdu Rowerowego, a na mecie wyprawy – w Kożuchach Wielkich zorganizowano piknik z wieloma atrakcjami. To właśnie w tej miejscowości powstanie również jeden z elementów nowo powstałej ścieżki – Miejsce Obsługi Rowerzystów z infrastrukturą rekreacyjną.

Partnerzy projektu  „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego” zaplanowali też inne działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej, m.in.  wizyty studyjne będące okazją do wymiany cennej wiedzy i doświadczeń, a także obozy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
z Polski i Litwy. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę blisko 1 milion euro , z czego dofinansowanie Litwa-Polska to ok. 850 tys. euro.

Przypominamy, że projekt ten nie jest jedynym realizowanym obecnie przez beneficjentów z Gminy Giżycko oraz Rejonu Trockiego.  Oba samorządy współpracują ponadto przy realizacji projektu „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”. Jednym z efektów tej współpracy było oddanie do użytku nowego budynku filii Biblioteki Publicznej oraz świetlicy w miejscowości Bystry w sierpniu br., o czym informowaliśmy wcześniej na naszym portalu (link do artykułu).

010101

02

Źródło: Strona internetowa Urzędu Gminy Giżycko - https://ugg.pl/wiadomosci/199949