Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu Ocena wpływu na środowisko Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 (tzw. raport screeningowy)

W wyniku przeprowadzonej analizy, Instytucja Zarządzająca programem Interreg Litwa-Polska (tj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej) odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w programu. Jednocześnie opracowano raport screeningowy, który zawiera analizę uwarunkowań środowiskowych. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 10 marca 2022 r.

Celem głównym programu Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027 jest poprawa dobrobytu społeczności transgranicznych poprzez współpracę transgraniczną oraz zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego Litwy i Polski.

Obszar wsparcia Programu obejmuje:

 • okręg olicki (Alytaus apskritis), Litwa,
 • okręg kowieński (Kauno apskritis), Litwa,
 • okręg mariampolski (Marijampolės apskritis), Litwa,
 • okręg tauroski (Tauragės apskritis), Litwa,
 • okręg wileński (z wyłączeniem miasta Wilno) (Vilniaus apskritis), Litwa,
 • podregion ełcki, Polska,
 • podregion suwalski, Polska,
 • podregion białostocki, Polska.

Całkowity budżet: programu wynosi 57,13 mln EUR, z czego dofinansowanie EFRR wynosi 45,7 mln EUR.

Priorytety programu:

 • Priorytet 1. Promocja dobrego stanu środowiska
 • Priorytet 2. Promocja dobrego stanu zdrowia fizycznego i emocjonalnego oraz promocja dziedzictwa kulturowego
 • Priorytet 3. Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy

Uwagi i wnioski do raportu można zgłaszać:

 • e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • w formie pisemnej po wysłaniu ich na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej, ul Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • ustnie do protokołu, tzn. istnieje możliwość zgłaszania ich osobiście poprzez wcześniejsze umówienie się w Ministerstwie (zgłoszenia prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 22 273 81 58).

Ponadto raport zostanie wyłożony do wglądu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej (00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4, pokój nr 1079).

Dokumenty są dostępne tutaj: