Zachęcamy do zapoznania się z Raportem z publicznych konsultacji projektu Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

Konsultacje trwały od 20 grudnia 2021 r. do 19 stycznia br., a ich celem było zebranie uwag, komentarzy i opinii dotyczących dokumentu. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone przez Grupę Zadaniową ds. przygotowania Programu Litwa-Polska 2021-2027, w której skład wchodzą również przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego.

W toku konsultacji odbyły się również trzy webinaria regionalne, podczas których interesariusze Programu z Litwy oraz z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego zapoznali się m.in.
z ofertą tematyczną Programu, dobrymi praktykami oraz doświadczeniami z dotychczasowej polsko-litewskiej współpracy oczami beneficjentów programu.  Uczestnicy webinariów przedstawili również swoje opinie oraz sugestie dot. treści konsultowanego dokumentu Programu na lata 2021-2027.

Głównym celem Programu Litwa-Polska 2021-2027 jest rozwój obszarów i społeczności pogranicza dzięki współpracy transgranicznej oraz zrównoważonemu wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego Litwy i Polski. Całkowity budżet programu wyniesie 57 mln EUR, z czego dofinansowanie z UE to ok. 45,5 mln EUR.

Raport z publicznych konsultacji Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 oraz projekt dokumentu Programu  dostępne są pod tym linkiem.