Przy Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Ełku powstał Montessoriański Ogród Sensoryczny – innowacyjny i ogólnodostępny park stymulujący zmysły i rozwijający umiejętności jego użytkowników.

To efekt współpracy ełckiego samorządu z litewskimi partnerami z miasta Alytus oraz rejonu Lazdijai w ramach projektu „Transgraniczna społeczność zrozumienia” Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020.

Podzielony na 9 zróżnicowanych stref ogród pełni funkcję swoistych “korepetycji” zmysłów dziecka takich jak, wzrok, węch czy dotyk oraz wspomaga tak zwaną małą motorykę. Każda ze stref została wyposażona w odpowiednie urządzenia oraz elementy małej architektury.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 1,58 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach projektu „Transgraniczna społeczność zrozumienia” to ok. 1 mln zł.

Z okazji oficjalnego otwarcia Ogrodu zorganizowano festyn, podczas którego m.in. swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały dzieci z ełckich przedszkoli oraz z Litwy. Nie zabrakło również występu solistów z Ełckiego Centrum Kultury oraz wielu innych atrakcji dla najmłodszych.

Więcej o nowopowstałej inwestycji oraz o transgranicznych działaniach jej towarzyszących, jak również o korzyściach wynikających ze współpracy z litewskimi partnerami dla lokalnej społeczności opowiedział nam w rozmowie Pan Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełku.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 w Olsztynie:
Dzisiejsze otwarcie Parku Montessori w Miejskim przedszkolu „Słoneczna ósemka” to z pewnością ważny moment dla samorządu i lokalnej społeczności Ełku. Proszę opowiedzieć jaka jest historia powstania tego rodzaju miejsca na mapie miasta oraz jaki związek z projektem mają Państwa dobre relacje z litewskimi instytucjami?

Prezydent Miasta Ełku, Pan Tomasz Andrukiewicz: Powstanie tak niezwykłego miejsca jakim jest Ogród Montessoriański jest inicjatywą kreatywnych zarządzających przedszkolem „Słoneczna Ósemka”. W 2018 roku nauczyciele przedłożyli inicjatywę lokalną - stworzenia miejsca na mapie Ełku, w którym można by wspomóc kształtowanie rozwoju naszych najmłodszych mieszkańców. Pomysł zyskał aprobatę i rozpoczęliśmy poszukiwania źródeł finansowania tak ciekawego przedsięwzięcia, które zakończyło się sukcesem.

Otwarcie Parku Montessori to bardzo ważny moment dla samorządu i lokalnej społeczności.
To prezent samorządu Miasta Ełku dla wszystkich dzieci z okazji Dnia Dziecka. Montessoriański Ogród Sensoryczny podzielony jest na 9 zróżnicowanych stref, stymulujących zmysły i rozwijających różnorodne umiejętności i jego użytkowników. Poprzez zastosowanie materiałów o różnej strukturze dzieci mogą naprzemiennie odczuwać dotyk twardych, miękkich, zimnych czy chropowatych struktur. Służy to szerszemu rozwojowi dziecka, które uczy się przez zabawę, działanie i obserwację.

Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy z naszym litewskim partnerem. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020, przewidywał dofinansowanie projektu na działania społeczne. Współpracujemy z Litwą w ramach tego programu od lat, finansując różne przedsięwzięcia w naszych krajach. Podobnie było i tym razem. Dziękuję Partnerom za włączenie się w ten sympatyczny projekt. Jest to kolejny przykład pokazujący, że dzięki współpracy transgranicznej  oba kraje zyskują na rozwoju.

Czy pomysł na projekt był autorski, narodził się w Ełku, czy też wspólnie Państwo wypracowaliście z Litwinami ideę i poszczególne działania?

Wspólnie z miastem Alytus i Łoździeje wypracowaliśmy koncepcję projektu. Spotykaliśmy się zarówno w Ełku, Alytusie i Łoździejach, aby uzgodnić przystąpienie do wspólnego projektu dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Litwa-Polska 2014–2020. 

Nasza współpraca partnerska polegała na wspólnym opracowaniu harmonogramu działań związanych z realizacją projektu, opracowaniem budżetu projektu, podziale zadań pomiędzy partnerów projektu, przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Ustalając poszczególne działania, braliśmy pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności. W Ełku taką potrzebą było stworzenie kreatywnego miejsca jakim jest Ogród Montessoriański. Partnerzy projektu posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów transgranicznych zarówno inwestycyjnych jak i miękkich, dlatego przygotowanie i realizacja projektu była czystą przyjemnością.

 W ramach Państwa projektu, wspólnie z partnerami zaplanowaliście również szereg ciekawych działań pozainwestycyjnych, tzw. miękkich. Na czym będą one polegać?

Działania miękkie polegały głównie na organizacji warsztatów terapii –były to warsztaty kulinarne, muzyczne, taneczne zorganizowane w Ełku, Alytus, Łoździejach. Działania te dały  możliwość wymiany doświadczeń, brały w nich udział dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami. Od momentu pierwszych zajęć integracyjnych dało się zauważyć pozytywne relacje między partnerami. Zajęcia udowodniły, że bariery fizyczne, intelektualne przestają mieć jakiekolwiek znaczenie przy wspólnej efektywnej pracy i wzajemnej komunikacji. Ponadto został zorganizowany międzynarodowy „Dzień babci i dziadka w Miejskim Przedszkolu "Słoneczna Ósemka” oraz zajęcia, taneczne dla dzieci w Ełku oraz Superwizje dla pracowników socjalnych z Ełku. Powstała również publikacja pt.: "Wytyczne dotyczące samoizolacji podczas pandemii".

Dzisiaj oddana inwestycja to efekt transgranicznego projektu Interreg, realizowanego we współpracy z partnerami z Litwy. Co Pana zdaniem stanowi największą wartość dodaną takiej współpracy ?

Lokalni mieszkańcy są bardzo zadowoleni z rezultatów osiągniętych w ramach projektu. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020, dzieci i młodzież, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie, cała lokalna społeczność mogą aktywnie spędzać czas wolny na wybudowanej infrastrukturze. Montessoriański Ogród Sensoryczny podzielony jest na 9 zróżnicowanych stref, stymulujących zmysły i rozwijających różnorodne umiejętności i jego użytkowników. Największą wartością dodaną realizacji projektu jest nie tylko nowo powstała infrastruktura czy źródło nowych doświadczeń zarówno dla młodzieży jak i opiekunów to przede wszystkim, zmiany zachodzące w sposobie postrzegania sąsiada jak również zacieśnianie więzi z sąsiadami mieszkającymi po naszej drugiej stronie granicy.

Inną bardzo ważną wartością jest możliwość korzystania z powstałego Parku Montessori przez naszych mieszkańców. Obiekt jest dostępny każdego dnia.

Wiemy, że ełcki samorząd ceni sobie współpracę ponad granicami. Jakich zatem rad, biorąc pod uwagę dotychczasowe, bogate doświadczenie, udzieliliby Państwo przyszłym beneficjentom
z naszego regionu? Na co należy zwrócić uwagę planując dobry projekt transgraniczny?

Mogę udzielić następującej rady dla przyszłych Beneficjentów:

Nie bać się działań projektowych i wyrzeczeń, które za tym idą. Bardzo ważne jest również zaufanie, którym obie strony, czyli Partnerzy, powinny się darzyć podczas realizacji tego typu przedsięwzięcia. Dla mnie, jeżeli te dwie rzeczy zostaną spełnione to wszystko powinno pójść dobrze.

Planując dobry projekt transgraniczny należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Podstawową zasadą jest to, że wszystkie zaplanowane działania muszą mieć charakter transgraniczny.

- Działania muszą być odpowiednio umotywowane oraz powiązane ze sobą logicznie w ramach projektu.

- Szczególnie pożądane są działania wynikające ze wspólnych, długofalowych koncepcji / umów współpracy.

- Bez współpracy z Partnerami z Litwy nie bylibyśmy w stanie osiągnąć celów projektu.

 Na koniec zapytam jeszcze o plany dotyczące nowej edycji Programu Litwa-Polska na lata 2021-2027. Czy są już jakieś konkrety, pomysły na przedsięwzięcia z Państwa strony? Czy również partnerzy z Litwy zgłaszają się ze swoimi pomysłami ?

Oczywiście. Już planujemy kolejne projekty, nowe ciekawe inicjatywy z naszymi Partnerami. Jesteśmy na etapie ustalenia wspólnych kierunków, zakresu inwestycji, działań miękkich. I czekamy z niecierpliwością na otwarcie nowego naboru z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2021-2027.

c7538418e2f90985299ff1ffd3563977

22f17b00e35007c5f379ae3032066c2722f17b00e35007c5f379ae3032066c2722f17b00e35007c5f379ae3032066c2722f17b00e35007c5f379ae3032066c27

22f17b00e35007c5f379ae3032066c27

Zdjęcia: Urząd Miasta w Ełku