Ponad 20 przedstawicieli jednostek opieki zdrowotnej z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyło w miniony piątek w Olsztynie w spotkaniu informacyjnym pn. „Program Interreg Litwa-Polska 2021-2027- możliwości wsparcia placówek służby zdrowia”.

Uczestnicy spotkania, reprezentujący instytucje służby zdrowia z naszego regionu kwalifikujące się do wsparcia z przyszłego programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 zapoznali się m.in. z ramami organizacyjnymi oraz zakresem tematycznym Programu Litwa-Polska 2021-2027, a przede wszystkim dot. Celu szczegółowego „Zapewnianie równego dostępu do opieki medycznej i wspieranie odporności systemów służby zdrowia.

W trakcie wydarzenia zaprezentowano również dobre praktyki dotychczasowej polsko-litewskiej współpracy Interreg w obszarze wsparcia służby zdrowia oraz przedstawiono ogólną charakterystykę systemu opieki zdrowotnej na Litwie wraz z diagnozą potencjału i potrzeb województwa
warmińsko-mazurskiego w tym obszarze.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Litwa-Polska, działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zaprezentował swoją ofertę wsparcia przyszłych beneficjentów w zakresie m.in. inkubowania partnerstw oraz koncepcji projektowych.

Uczestnicy spotkania chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i brali udział w dyskusji, przedstawiając swoje uwagi i komentarze dot. kierunków tematycznych oraz reguł Programu Litwa-Polska 2021-2027. Wszelkie głosy ze spotkania zostaną wzięte pod uwagę w trakcie dalszych prac nad Programem, w tym na etapie opracowywania Podręcznika Programu oraz dokumentów wdrożeniowych.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi na spotkaniu:

Prezentacja_-Kierunki_interwencji_Celu_szczegółowego_Zdrowie-.pdf

Prezentacja_-_dobre_praktyki_analizy___.pdf

Prezentacja_-_oferta_wsparcia_RPK-.pdf

Prezentacja_-_Ramy_organizacyjne_oraz_zakres_tematyczny_Programu-.pdf

999999